Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Beeldbank Transacties Historische Kring Heemskerk (getranscribeerde aktes 1557-1811)
 → 
 →  [Transcriptie nr. 1690032301]
 

 

Resize via rechteronderhoek (niet in Internet Explorer) **of** open deze PDF beeldvullend in apart window

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Transcriptie nr. : 1690032301
 
Titel : een huijs staande en gelegen binnen desen banne aan de St. Aagtendijck
Koper(s) of geldnemer(s) : Batholomieus Willemsz Heemskerck wonende binnen der stede beverwijck
Verkoper(s) of geldgever(s) : Willem Jansz Kil wonende binnen desen banne
Gegevens ligging of lening : een huijs staande en gelegen binnen desen banne aan de St. Aagtendijck, op de gront
vande coper, belent ten oosten de voors St. Aagtendijck ten noorden suijden en westen Neeltie Dircx tot alckmaar
 
Transactiesoort : (Ver-)koopakte
Transactiedatum (dd-mm-jjjj) : 23-03-1690
Jaartal (tbv sortering) : 1690
Relatie perceel Meeuwis :
Relatie perceel Groenlandt :
Relatie perceel Kadaster :
Prijs of leningsbedrag : hondert vijftich guldens
Perceelsgrootte : N.v.t.
 
 

Vorige object   Volgende object

Wilt u reageren op bovenstaand publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 22 maart 2020