Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Beeldbank Transacties Historische Kring Heemskerk (getranscribeerde aktes 1557-1811)
 → 
 →  [Transcriptie nr. 1690052301]
 

 

Resize via rechteronderhoek (niet in Internet Explorer) **of** open deze PDF beeldvullend in apart window

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Transcriptie nr. : 1690052301
 
Titel : een huijs en erff waar aen behoort de suijder wal staande en gelegen binnen desen dorpe inde buijrt,
Koper(s) of geldnemer(s) : Wilbort Cornelisz Cramer wonende mede alhier
Verkoper(s) of geldgever(s) : Cornelis Arijensz Beeck wonende alhier
Gegevens ligging of lening : een huijs en erff waar aen behoort de suijder wal staande en gelegen binnen desen dorpe inde buijrt, belent ten oosten de wegh, ten westen de vercoper, ten suijden het hemelrijck ten noorden de kerckbeeck
 
Transactiesoort : Custing- of termijnbrief (hypotheek)
Transactiedatum (dd-mm-jjjj) : 23-05-1690
Jaartal (tbv sortering) : 1690
Relatie perceel Meeuwis :
Relatie perceel Groenlandt :
Relatie perceel Kadaster :
Prijs of leningsbedrag :
Perceelsgrootte : groot het erff 150 roeden,
 
 

Vorige object   Volgende object

Wilt u reageren op bovenstaand publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 22 maart 2020