Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Beeldbank Transacties Historische Kring Heemskerk (getranscribeerde aktes 1557-1811)
 → 
 →  [Transcriptie nr. 1690081801]
 

 

Resize via rechteronderhoek (niet in Internet Explorer) **of** open deze PDF beeldvullend in apart window

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Transcriptie nr. : 1690081801
 
Titel : een croft lants leggende binnen desen banne aen duijn genaemt de camp
Koper(s) of geldnemer(s) : Pieter Cornelisz wonende aan duijn
Verkoper(s) of geldgever(s) : Trijn Louris wonende binnen desen dorpe aende oostersij
Gegevens ligging of lening : een croft lants leggende binnen desen banne aen duijn genaemt de camp, belent ten oosten de weduwe en kinderen van Louris Jacobsz ten westen Cornelis Lourisz Pieten ten noorden de string, ten suijden de kinderen van Arent Wildeman
 
Transactiesoort : (Ver-)koopakte
Transactiedatum (dd-mm-jjjj) : 18-08-1690
Jaartal (tbv sortering) : 1690
Relatie perceel Meeuwis : M11.748
Relatie perceel Groenlandt : G03: 23 of 24
Relatie perceel Kadaster :
Prijs of leningsbedrag : Onleesbaar
Perceelsgrootte : groot 816,5 roeden
 
 

Vorige object   Volgende object

Wilt u reageren op bovenstaand publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 23 maart 2020