Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Beeldbank Transacties Historische Kring Heemskerk (getranscribeerde aktes 1557-1811)
 → 
 →  [Transcriptie nr. 1690081802]
 

 

Resize via rechteronderhoek (niet in Internet Explorer) **of** open deze PDF beeldvullend in apart window

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Transcriptie nr. : 1690081802
 
Titel : een stuckelants leggende binnen desen banne genaemt bollant,
Koper(s) of geldnemer(s) : Aecht, Maartien en Trijn Louris wonende binnen desen dorpe
Verkoper(s) of geldgever(s) : Jannitie Louris weduwe van saliger Jacob Maartsz / Jan Crijnen soo voor hem selven, als mede innestaande en derato caverende voor sijne moeder Anne Louris, item sijne broeders en susters voor de andere helft
Gegevens ligging of lening : een stuckelants leggende binnen desen banne genaemt bollant, belent ten oosten de kerckwech, ten noorden en westen de copersse ten suijden Pieter vant Heck
 
Transactiesoort : (Ver-)koopakte
Transactiedatum (dd-mm-jjjj) : 18-08-1690
Jaartal (tbv sortering) : 1690
Relatie perceel Meeuwis : M09.637 tm 639 gedk
Relatie perceel Groenlandt : G09: 24
Relatie perceel Kadaster :
Prijs of leningsbedrag : f 575-0-0 gereet gelt
Perceelsgrootte : groot 961 roeden
 
 

Vorige object   Volgende object

Wilt u reageren op bovenstaand publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 23 maart 2020