Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Beeldbank Transacties Historische Kring Heemskerk (getranscribeerde aktes 1557-1811)
 → 
 →  [Transcriptie nr. 1690082701]
 

 

Resize via rechteronderhoek (niet in Internet Explorer) **of** open deze PDF beeldvullend in apart window

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Transcriptie nr. : 1690082701
 
Titel : het aloud adelijcke slot, te meresteijn, met alle sijne plantagien hoven, cingels, vijvers
Koper(s) of geldnemer(s) : mr. Jacob Boreel hooftofficier en Raad der stadt amsterdam
Verkoper(s) of geldgever(s) : vrouwe Anna Cristina Pauw van Bennebroeck
Gegevens ligging of lening : 1) het aloud adelijcke slot, te meresteijn, met alle sijne plantagien hoven, cingels, vijvers, belent ten westen de hooghdorperwegh ten noorden Maart Jans en de vrouwe verkopersse, ten suijden en oosten de selve vrouwe vercopersse

2) een hoeckje lants leggende mede binnen dese banne streckende vande wegh aff tot aende plantagien
en tusschen de ouwe laen en nieuwe laen, genaemt van Coijmans croft
 
Transactiesoort : (Ver-)koopakte
Transactiedatum (dd-mm-jjjj) : 27-08-1690
Jaartal (tbv sortering) : 1690
Relatie perceel Meeuwis :
Relatie perceel Groenlandt :
Relatie perceel Kadaster :
Prijs of leningsbedrag : seven duijsent ses hondert guldens
Perceelsgrootte : tien morgen vijff hondert en tien roeden (8510 r) rijnlantse maat
 
 

Vorige object   Volgende object

Wilt u reageren op bovenstaand publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 23 maart 2020