Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Beeldbank Transacties Historische Kring Heemskerk (getranscribeerde aktes 1557-1811)
 → 
 →  [Transcriptie nr. 1690082702]
 

 

Resize via rechteronderhoek (niet in Internet Explorer) **of** open deze PDF beeldvullend in apart window

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Transcriptie nr. : 1690082702
 
Titel : het huijs te meresteijn met alle sijne plantagien, hoven, cingels, vijvers
Koper(s) of geldnemer(s) : Sr. Cornelis Jansz Velsen secretaris vande beverwijck
Verkoper(s) of geldgever(s) : vrouwe Anna Cristina Pauw van Bennebroeck douariere van den hoogedele welgeboren heer Nicolaes Sohier de Vermandois heere van Warmenhuijsen
Gegevens ligging of lening : het huijs te meresteijn met alle sijne plantagien, hoven, cingels, vijvers
 
Transactiesoort : Volmacht (procuratie)
Transactiedatum (dd-mm-jjjj) : 27-08-1690
Jaartal (tbv sortering) : 1690
Relatie perceel Meeuwis :
Relatie perceel Groenlandt :
Relatie perceel Kadaster :
Prijs of leningsbedrag :
Perceelsgrootte : tien morgen vijff hondert en tien roeden rijnlantse maat
 
 

Vorige object   Volgende object

Wilt u reageren op bovenstaand publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 23 maart 2020