Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Beeldbank Transacties Historische Kring Heemskerk (getranscribeerde aktes 1557-1811)
 → 
 →  [Transcriptie nr. 1694040601]
 

 

Resize via rechteronderhoek (niet in Internet Explorer) **of** open deze PDF beeldvullend in apart window

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Transcriptie nr. : 1694040601
 
Titel : een stuckelants buijten de St. Aegtendijck, genaemt buijtendijck van Wildeman
Koper(s) of geldnemer(s) : Fookel Tomas woonende opt hoflandt
Verkoper(s) of geldgever(s) : Sr. Jan van Bemmel woonende tot Nieukoop
Gegevens ligging of lening : een stuckelants leggende binnen desen banne van eemskerck, buijten de St. Aegtendijck, genaemt buijtendijck van Wildeman
 
Transactiesoort : (Ver-)koopakte
Transactiedatum (dd-mm-jjjj) : 06-04-1694
Jaartal (tbv sortering) : 1694
Relatie perceel Meeuwis :
Relatie perceel Groenlandt : G17: 30
Relatie perceel Kadaster :
Prijs of leningsbedrag : elfhondert een en twintigh gulden 15 stuijvers gereet
Perceelsgrootte : groot omtrent 2276 roeden
 
 

Vorige object   Volgende object

Wilt u reageren op bovenstaand publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 03 april 2020