Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Beeldbank Transacties Historische Kring Heemskerk (getranscribeerde aktes 1557-1811)
 → 
 →  [Transcriptie nr. 1694051901]
 

 

Resize via rechteronderhoek (niet in Internet Explorer) **of** open deze PDF beeldvullend in apart window

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Transcriptie nr. : 1694051901
 
Titel : een huijs ende erve staende en gelegen binnen desen banne aen duijn voors
Koper(s) of geldnemer(s) : Dirck Cornelis aen duijn
Verkoper(s) of geldgever(s) : Jan Cornelis Heijnstman woonende inde waart
Gegevens ligging of lening : een huijs ende erve staende en gelegen binnen desen banne aen duijn voors, belent ten suijden den cooper, ten noorden, westen en oosten de wildernisse
 
Transactiesoort : (Ver-)koopakte
Transactiedatum (dd-mm-jjjj) : 19-05-1694
Jaartal (tbv sortering) : 1694
Relatie perceel Meeuwis :
Relatie perceel Groenlandt :
Relatie perceel Kadaster :
Prijs of leningsbedrag : f 130-0-0 gereet gelt
Perceelsgrootte : groot het erff 150 roeden
 
 

Vorige object   Volgende object

Wilt u reageren op bovenstaand publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 03 april 2020