Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Beeldbank Transacties Historische Kring Heemskerk (getranscribeerde aktes 1557-1811)
 → 
 →  [Transcriptie nr. 1694052502]
 

 

Resize via rechteronderhoek (niet in Internet Explorer) **of** open deze PDF beeldvullend in apart window

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Transcriptie nr. : 1694052502
 
Titel : een stuckelants leggende binnen desen banne inden broeck genaemt 't campie
Koper(s) of geldnemer(s) : Pieter Sijmens woonende aen duijn
Verkoper(s) of geldgever(s) : Jacob Louris woonende der stede beverwijck
Gegevens ligging of lening : een stuckelants leggende binnen desen banne inden broeck genaemt 't campie, belent ten noorden de maersloot ten suijden Bartholomieus Willemze, ten westen de heer van Poelenburg, ten oosten Cornelis Gijsbers
 
Transactiesoort : (Ver-)koopakte
Transactiedatum (dd-mm-jjjj) : 25-05-1694
Jaartal (tbv sortering) : 1694
Relatie perceel Meeuwis :
Relatie perceel Groenlandt :
Relatie perceel Kadaster :
Prijs of leningsbedrag : f 580-0-0 gereet gelt
Perceelsgrootte : groot 1000 roeden
 
 

Vorige object   Volgende object

Wilt u reageren op bovenstaand publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 04 april 2020