Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Beeldbank Transacties Historische Kring Heemskerk (getranscribeerde aktes 1557-1811)
 → 
 →  [Transcriptie nr. 1694100501]
 

 

Resize via rechteronderhoek (niet in Internet Explorer) **of** open deze PDF beeldvullend in apart window

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Transcriptie nr. : 1694100501
 
Titel : een stuckelants aan de maer, genaemt de maerweijt / een stuckelants genaemt bouwens weijt
Koper(s) of geldnemer(s) : Claes Jacobsz Overveen regerent schepen deses dorps
Verkoper(s) of geldgever(s) : Bartholomieus Willems Heemskerck woonende inde beverwijck
Gegevens ligging of lening : een stuckelants leggende binnen desen banne aan de maer, genaemt de maerweijt,belent ten oosten de maer, ten westen Neel Maertens, ten noorden Cornelis Claesz Krijnen erven, ten suijden de necksloot

in ruil voor

een stuckelants leggende binnen desen banne inde noortbroeck, genaemt bouwens weijt, belent ten suijden Jacob Jansz Heijnstman, ten noorden Jan Pietersz Rijckeman, ten oosten Jan Heemskercks dogter
ten westen Jacob Maertsz weduwe
 
Transactiesoort : (Ver-)koopakte
Transactiedatum (dd-mm-jjjj) : 05-10-1694
Jaartal (tbv sortering) : 1694
Relatie perceel Meeuwis :
Relatie perceel Groenlandt : G20: 22
Relatie perceel Kadaster :
Prijs of leningsbedrag :
Perceelsgrootte : groot 1465 roeden / groot 1337 roeden
 
 

Vorige object   Volgende object

Wilt u reageren op bovenstaand publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 05 april 2020