Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Beeldbank Transacties Historische Kring Heemskerk (getranscribeerde aktes 1557-1811)
 → 
 →  [Transcriptie nr. 1694110402]
 

 

Resize via rechteronderhoek (niet in Internet Explorer) **of** open deze PDF beeldvullend in apart window

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Transcriptie nr. : 1694110402
 
Titel : een stuckelants leggende binnen desen banne genaemt meijndersven
Koper(s) of geldnemer(s) : Pieter de Graeff heer van Polsbroeck etc.
Verkoper(s) of geldgever(s) : Jan Dircxe en de kinderen van Louris Dircx ende Grietie Ootgerts (beijde alhier tot eemskerck overleden)
Gegevens ligging of lening : een stuckelants leggende binnen desen banne genaemt meijndersven, belent ten suijden Sr. Johan Meerhuijsen, ten noorden Willem Lourisz Pieten, ten westen en oosten de schilpwegh,
 
Transactiesoort : (Ver-)koopakte
Transactiedatum (dd-mm-jjjj) : 04-11-1694
Jaartal (tbv sortering) : 1694
Relatie perceel Meeuwis :
Relatie perceel Groenlandt :
Relatie perceel Kadaster :
Prijs of leningsbedrag : f 250-0-0 gereet gelt
Perceelsgrootte : groot 446 roeden
 
 

Vorige object   Volgende object

Wilt u reageren op bovenstaand publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 05 april 2020