Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Beeldbank Transacties Historische Kring Heemskerk (getranscribeerde aktes 1557-1811)
 → 
 →  [Transcriptie nr. 1694120801]
 

 

Resize via rechteronderhoek (niet in Internet Explorer) **of** open deze PDF beeldvullend in apart window

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Transcriptie nr. : 1694120801
 
Titel : 1) een crofte teellant genaamt Trijntie Dirck Monden, 2) een crofte teellant genaamt Kesen croft
Koper(s) of geldnemer(s) : Claes Cornelisz Schee woonende mede alhier
Verkoper(s) of geldgever(s) : Cornelis Gerritsz Robol woonende alhier
Gegevens ligging of lening : 1) een crofte teellant leggende binnen desen banne genaamt Trijntie Dirck Monden, belent ten oosten en westen de gemene wegen ten noorden de heer Gilles Sattijns weduwe ten suijden de heer van Incoert etc.,


2) een crofte teellant leggende binnen desen banne genaamt Kesen croft, belent ten noorden de kinderen van Sr. Willem vander Keren, ten zuijden de Armen van heemskerck, ten oosten en westen de gemene wegen,
 
Transactiesoort : (Ver-)koopakte
Transactiedatum (dd-mm-jjjj) : 08-12-1694
Jaartal (tbv sortering) : 1694
Relatie perceel Meeuwis :
Relatie perceel Groenlandt :
Relatie perceel Kadaster :
Prijs of leningsbedrag : f 812-10-0 gereet gelt
Perceelsgrootte : groot 830 roeden / groot 1243 roeden
 
 

Vorige object   Volgende object

Wilt u reageren op bovenstaand publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 05 april 2020