Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Beeldbank Transacties Historische Kring Heemskerk (getranscribeerde aktes 1557-1811)
 → 
 →  [Transcriptie nr. 1694120802]
 

 

Resize via rechteronderhoek (niet in Internet Explorer) **of** open deze PDF beeldvullend in apart window

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Transcriptie nr. : 1694120802
 
Titel : een huijs ende erve tot noortdorp,
Koper(s) of geldnemer(s) : Cornelis Gerritsz Robol woonende mede alhier
Verkoper(s) of geldgever(s) : Claes Cornelisz Schee woonende alhier
Gegevens ligging of lening : een huijs ende erve staende ende gelegen binnen desen banne noortdorp, belent ten westen de gemene wegh, ten oosten, noorden en zuijden Arien Jansz Broer,
 
Transactiesoort : (Ver-)koopakte
Transactiedatum (dd-mm-jjjj) : 08-12-1694
Jaartal (tbv sortering) : 1694
Relatie perceel Meeuwis :
Relatie perceel Groenlandt : G11: 06 gedk
Relatie perceel Kadaster :
Prijs of leningsbedrag : f 600-0-0 gereet gelt
Perceelsgrootte : groot het erf --- roeden
 
 

Vorige object   Volgende object

Wilt u reageren op bovenstaand publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 05 april 2020