Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Beeldbank Transacties Historische Kring Heemskerk (getranscribeerde aktes 1557-1811)
 → 
 →  [Transcriptie nr. 1695042401]
 

 

Resize via rechteronderhoek (niet in Internet Explorer) **of** open deze PDF beeldvullend in apart window

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Transcriptie nr. : 1695042401
 
Titel : een stuckelants inde noortbroeck, genaemt de france campies,
Koper(s) of geldnemer(s) : het naergelaten minderjarige weeskint van saliger Teunis Dircxe Bergen
Verkoper(s) of geldgever(s) : Maertie Louris (weduwe van saliger mr. Hendrick Grentsijn) en haar kind
Gegevens ligging of lening : een stuckelants leggende binnen dese banne inde noortbroeck, genaemt de france campies, belent ten noorden de stadt haarlem, ten suijden de hr. de Kies van Wissen
 
Transactiesoort : (Ver-)koopakte
Transactiedatum (dd-mm-jjjj) : 24-04-1695
Jaartal (tbv sortering) : 1695
Relatie perceel Meeuwis :
Relatie perceel Groenlandt : G18: 21
Relatie perceel Kadaster :
Prijs of leningsbedrag : f 976-0-0 gereet gelt
Perceelsgrootte : groot 2841 roeden
 
 

Vorige object   Volgende object

Wilt u reageren op bovenstaand publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 05 april 2020