Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Beeldbank Transacties Historische Kring Heemskerk (getranscribeerde aktes 1557-1811)
 → 
 →  [Transcriptie nr. 1695050702]
 

 

Resize via rechteronderhoek (niet in Internet Explorer) **of** open deze PDF beeldvullend in apart window

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Transcriptie nr. : 1695050702
 
Titel : een crofte teellant int breetslaght, genaemt de westerkroft
Koper(s) of geldnemer(s) : Sijmen, ende Arijen Ootgerts woonende beijde aen duijn
Verkoper(s) of geldgever(s) : Neeltie Reijers woonende tot schagen
Gegevens ligging of lening : een crofte teellant leggende binnen desen banne int breetslaght, genaemt de westerkroft, belent ten oosten de middelcroft, ten westen de houtwegh
 
Transactiesoort : (Ver-)koopakte
Transactiedatum (dd-mm-jjjj) : 07-05-1695
Jaartal (tbv sortering) : 1695
Relatie perceel Meeuwis :
Relatie perceel Groenlandt : G12: 32
Relatie perceel Kadaster :
Prijs of leningsbedrag : f 250-0-0 gereet gelt
Perceelsgrootte : groot 1300 roeden
 
 

Vorige object   Volgende object

Wilt u reageren op bovenstaand publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 06 april 2020