Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Beeldbank Transacties Historische Kring Heemskerk (getranscribeerde aktes 1557-1811)
 → 
 →  [Transcriptie nr. 1695051402]
 

 

Resize via rechteronderhoek (niet in Internet Explorer) **of** open deze PDF beeldvullend in apart window

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Transcriptie nr. : 1695051402
 
Titel : een crofte teellant opde geest, genaemt de croft in breetslagt
Koper(s) of geldnemer(s) : Jan Dircxe woonende aen duijn
Verkoper(s) of geldgever(s) : Reijnoutie Elberts weduwe van saliger Pieter Wildeman woonende inde beverwijck
Gegevens ligging of lening : een crofte teellant leggende binnen desen banne opde geest, genaemt de croft in breetslagt, belent ten suijden Neeltie Reijers tot schagen, ten noorden Cornelis Henneman als bruijcker
 
Transactiesoort : (Ver-)koopakte
Transactiedatum (dd-mm-jjjj) : 14-05-1695
Jaartal (tbv sortering) : 1695
Relatie perceel Meeuwis :
Relatie perceel Groenlandt : G12: 31
Relatie perceel Kadaster :
Prijs of leningsbedrag : f 354-8-0 gereet gelt
Perceelsgrootte : groot 1001 roeden
 
 

Vorige object   Volgende object

Wilt u reageren op bovenstaand publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 06 april 2020