Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Beeldbank Transacties Historische Kring Heemskerk (getranscribeerde aktes 1557-1811)
 → 
 →  [Transcriptie nr. 1695051404]
 

 

Resize via rechteronderhoek (niet in Internet Explorer) **of** open deze PDF beeldvullend in apart window

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Transcriptie nr. : 1695051404
 
Titel : een stuckelants inde noortbroeck, genaemt de hoogeweijt
Koper(s) of geldnemer(s) : Trijn, ende Maertie Louris woonende aende oostersij
Verkoper(s) of geldgever(s) : Aeghie Arijens
Gegevens ligging of lening : een stuckelants leggende binnen desen banne inde noortbroeck, genaemt de hoogeweijt , belent ten westen de oosterwegh, ten oosten de vrouw vander Mijl, ten noorden de copersses self,
ten suijden Anne Louris
 
Transactiesoort : Custing- of termijnbrief (hypotheek)
Transactiedatum (dd-mm-jjjj) : 14-05-1695
Jaartal (tbv sortering) : 1695
Relatie perceel Meeuwis :
Relatie perceel Groenlandt :
Relatie perceel Kadaster :
Prijs of leningsbedrag : f 1350-0-0
Perceelsgrootte : groot tesamen 1902 roeden
 
 

Vorige object   Volgende object

Wilt u reageren op bovenstaand publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 06 april 2020