Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Beeldbank Transacties Historische Kring Heemskerk (getranscribeerde aktes 1557-1811)
 → 
 →  [Transcriptie nr. 1695052601]
 

 

Resize via rechteronderhoek (niet in Internet Explorer) **of** open deze PDF beeldvullend in apart window

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Transcriptie nr. : 1695052601
 
Titel : de 1/2 in een stuckelants opde geest aende voorweg genaemt het bieselant en struijckelaen
Koper(s) of geldnemer(s) : Steven vander Werve
Verkoper(s) of geldgever(s) : Neeltie Jans woonende tot haerlem
Gegevens ligging of lening : de 1/2 in een stuckelants leggende binnen desen banne opde geest aende voorweg, genaemt het bieselant en struijckelaen, belent ten westen de schilpwegh, ten oosten de luttick cie, ten noorden Louris Dircxe kinderen, ten suijden de stadt haerlem
 
Transactiesoort : (Ver-)koopakte
Transactiedatum (dd-mm-jjjj) : 26-05-1695
Jaartal (tbv sortering) : 1695
Relatie perceel Meeuwis : M11.762
Relatie perceel Groenlandt : G06: 04
Relatie perceel Kadaster :
Prijs of leningsbedrag : f 500-0-0 gereet gelt
Perceelsgrootte : groot int geheel 1771 roeden
 
 

Vorige object   Volgende object

Wilt u reageren op bovenstaand publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 08 april 2020