Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Beeldbank Transacties Historische Kring Heemskerk (getranscribeerde aktes 1557-1811)
 → 
 →  [Transcriptie nr. 1695061401]
 

 

Resize via rechteronderhoek (niet in Internet Explorer) **of** open deze PDF beeldvullend in apart window

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Transcriptie nr. : 1695061401
 
Titel : een huijs ende erve staende ende gelegen binnen dese banne aen duijn
Koper(s) of geldnemer(s) : Griet Jans woonende beijde aen duijn
Verkoper(s) of geldgever(s) : Pieter Jans Pieten
Gegevens ligging of lening : een huijs ende erve staende ende gelegen binnen dese banne aen duijn, belent ten oosten de wegh, ten westen en noorden Jacob Willems kinderen ten suijden Louris Jacobs
 
Transactiesoort : (Ver-)koopakte
Transactiedatum (dd-mm-jjjj) : 14-06-1695
Jaartal (tbv sortering) : 1695
Relatie perceel Meeuwis :
Relatie perceel Groenlandt :
Relatie perceel Kadaster :
Prijs of leningsbedrag : f 160-0-0 gereet gelt
Perceelsgrootte :
 
 

Vorige object   Volgende object

Wilt u reageren op bovenstaand publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 09 april 2020