Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Beeldbank Transacties Historische Kring Heemskerk (getranscribeerde aktes 1557-1811)
 → 
 →  [Transcriptie nr. 1695061402]
 

 

Resize via rechteronderhoek (niet in Internet Explorer) **of** open deze PDF beeldvullend in apart window

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Transcriptie nr. : 1695061402
 
Titel : een huijs ende erve staende ende gelegen aen duijn voors,
Koper(s) of geldnemer(s) : Pieter Jans Pieten woonende binnen desen banne aen duijn
Verkoper(s) of geldgever(s) : Jan Dircxe en de onmondige kinderen van saliger Louris Dircxe ende Grietie Ootgerts
Gegevens ligging of lening : een huijs ende erve staende ende gelegen aen duijn voors, belent ten noorden Teunis Mighielsz, ten suijden Claes Pieters, ten oosten de schilpwegh, ten westen Lammert Jacobsz kinde-
ren
 
Transactiesoort : Custing- of termijnbrief (hypotheek)
Transactiedatum (dd-mm-jjjj) : 14-06-1695
Jaartal (tbv sortering) : 1695
Relatie perceel Meeuwis :
Relatie perceel Groenlandt : G02: 18
Relatie perceel Kadaster :
Prijs of leningsbedrag :
Perceelsgrootte : groot het erff 335 roeden
 
 

Vorige object   Volgende object

Wilt u reageren op bovenstaand publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 09 april 2020