Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Beeldbank Transacties Historische Kring Heemskerk (getranscribeerde aktes 1557-1811)
 → 
 →  [Transcriptie nr. 1695061406]
 

 

Resize via rechteronderhoek (niet in Internet Explorer) **of** open deze PDF beeldvullend in apart window

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Transcriptie nr. : 1695061406
 
Titel : een crofte teellant genaemt de ackers agter annes croft
Koper(s) of geldnemer(s) : Cornelis Claesz Morsch
Verkoper(s) of geldgever(s) : alle kinderen van saliger Cornelis Stuijfsant
Gegevens ligging of lening : een crofte teellant leggende binnen desen banne genaemt de ackers agter annes croft, belent ten noorden den coper, ten suijden Lijsbet Dircx kinderen ten westen de erfgenamen van Maertie Stuijfsanden,
ten oosten de waterackers hooftbeeck
 
Transactiesoort : (Ver-)koopakte
Transactiedatum (dd-mm-jjjj) : 14-06-1695
Jaartal (tbv sortering) : 1695
Relatie perceel Meeuwis :
Relatie perceel Groenlandt : G10: 14
Relatie perceel Kadaster :
Prijs of leningsbedrag : f 500-0-0 gereet gelt
Perceelsgrootte : groot 987 roeden
 
 

Vorige object   Volgende object

Wilt u reageren op bovenstaand publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 09 april 2020