Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Beeldbank Transacties Historische Kring Heemskerk (getranscribeerde aktes 1557-1811)
 → 
 →  [Transcriptie nr. 1695070501]
 

 

Resize via rechteronderhoek (niet in Internet Explorer) **of** open deze PDF beeldvullend in apart window

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Transcriptie nr. : 1695070501
 
Titel : een huijs ende erve met een tuijn, staende op de maer
Koper(s) of geldnemer(s) : Cornelis Ceijns
Verkoper(s) of geldgever(s) : Neeltie Pieters weduwe van saliger Cornelis Garbrantsz
Gegevens ligging of lening : een huijs ende erve met een tuijn, staende ende gelegen binnen dese banne op de maer, belent ten westen, oosten, en suijden de heer van Poelenburgh, ten noorden de maerlaen
 
Transactiesoort : (Ver-)koopakte
Transactiedatum (dd-mm-jjjj) : 05-07-1695
Jaartal (tbv sortering) : 1695
Relatie perceel Meeuwis : M05.320 gedk
Relatie perceel Groenlandt : G19: 24
Relatie perceel Kadaster :
Prijs of leningsbedrag : f 350-0-0 gereet gelt
Perceelsgrootte : groot 275 roeden
 
 

Vorige object   Volgende object

Wilt u reageren op bovenstaand publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 11 april 2020