Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Beeldbank Transacties Historische Kring Heemskerk (getranscribeerde aktes 1557-1811)
 → 
 →  [Transcriptie nr. 1695070502]
 

 

Resize via rechteronderhoek (niet in Internet Explorer) **of** open deze PDF beeldvullend in apart window

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Transcriptie nr. : 1695070502
 
Titel : een crofte teellant op de geest, voor den oudendijck,
Koper(s) of geldnemer(s) : Dirck Cornelisz woonende aen duijn
Verkoper(s) of geldgever(s) : Adriaen van Coevenhoven schout tot heemskerck, onmondige kinderen van saliger Johannis van Coevenhoven in sijn leven seretaris tot uijtgeest
Gegevens ligging of lening : een crofte teellant leggende binnen desen banne op de geest, voor den oudendijck, belent ten noorden Sijmen Kuijper op see, ten suijden Cornelis Gijsberts als bruijcker
 
Transactiesoort : Custing- of termijnbrief (hypotheek)
Transactiedatum (dd-mm-jjjj) : 05-07-1695
Jaartal (tbv sortering) : 1695
Relatie perceel Meeuwis : M09.651 half
Relatie perceel Groenlandt : G09: 16
Relatie perceel Kadaster :
Prijs of leningsbedrag :
Perceelsgrootte : groot 858,5 roeden
 
 

Vorige object   Volgende object

Wilt u reageren op bovenstaand publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 11 april 2020