Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Beeldbank Transacties Historische Kring Heemskerk (getranscribeerde aktes 1557-1811)
 → 
 →  [Transcriptie nr. 1695072401]
 

 

Resize via rechteronderhoek (niet in Internet Explorer) **of** open deze PDF beeldvullend in apart window

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Transcriptie nr. : 1695072401
 
Titel : een crofje teellant, leggende binnen desen banne genaemt het corte croffie van alckmaer,
Koper(s) of geldnemer(s) : Cornelis Ceijns woonende alhier
Verkoper(s) of geldgever(s) : Sr. Jan Eeckelenberg / Willem Hildernis / Marijtie Hildernis soo voor haer selven en als moeder en voogdesse van haer minderjarige doghter
Gegevens ligging of lening : een crofje teellant, leggende binnen desen banne genaemt het corte croffie van alckmaer,belent ten noorden Trijn Louris, ten suijden mede Trijn Louris
 
Transactiesoort : (Ver-)koopakte
Transactiedatum (dd-mm-jjjj) : 24-07-1695
Jaartal (tbv sortering) : 1695
Relatie perceel Meeuwis : M05.339
Relatie perceel Groenlandt : G20: 40
Relatie perceel Kadaster :
Prijs of leningsbedrag : f 150-0-0 gereet gelt
Perceelsgrootte : groot 373 roeden
 
 

Vorige object   Volgende object

Wilt u reageren op bovenstaand publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 11 april 2020