Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Beeldbank Transacties Historische Kring Heemskerk (getranscribeerde aktes 1557-1811)
 → 
 →  [Transcriptie nr. 1695072402]
 

 

Resize via rechteronderhoek (niet in Internet Explorer) **of** open deze PDF beeldvullend in apart window

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Transcriptie nr. : 1695072402
 
Titel : een stuckelants leggende binnen desen banne genaemt de hogemaet
Koper(s) of geldnemer(s) : Jacob Jansz Heijnstman regerent schepen deses dorps
Verkoper(s) of geldgever(s) : Sr. Jan Eeckelenberg / Willem Hildernis / Marijtie Hildernis soo voor haer selven en als moeder en voogdesse van haer minderjarige doghter
Gegevens ligging of lening : een stuckelants leggende binnen desen banne genaemt de hogemaet, belent ten oosten de heer van Assendelft, ten westen de coper selffs, ten suijden Cornelis Gijsbertsz, ten noorden Jan Pieters Rijckeman
 
Transactiesoort : (Ver-)koopakte
Transactiedatum (dd-mm-jjjj) : 24-07-1695
Jaartal (tbv sortering) : 1695
Relatie perceel Meeuwis : M04.192
Relatie perceel Groenlandt : G29: 09
Relatie perceel Kadaster :
Prijs of leningsbedrag : f 328-10-0 gereet gelt
Perceelsgrootte : groot 1099 roeden
 
 

Vorige object   Volgende object

Wilt u reageren op bovenstaand publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 11 april 2020