Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Beeldbank Transacties Historische Kring Heemskerk (getranscribeerde aktes 1557-1811)
 → 
 →  [Transcriptie nr. 1704012001]
 

 

Resize via rechteronderhoek (niet in Internet Explorer) **of** open deze PDF beeldvullend in apart window

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Transcriptie nr. : 1704012001
 
Titel : een stucke landts leggende aan duijn, sijnde de helft van een thuijn
Koper(s) of geldnemer(s) : Jacob Gerritsz Sparwer, woonende inde beverwijck
Verkoper(s) of geldgever(s) : IJsbrandt Jacobsen, wonende in dese jurisdixtie aan duijn als in huwelijck hebbende Beertje Klaas Lammerde
Gegevens ligging of lening : streckende vant erf van 't huijs van Jan Dircksz erf tot de voorwegh toe
 
Transactiesoort : (Ver-)koopakte
Transactiedatum (dd-mm-jjjj) :
Jaartal (tbv sortering) : 1704
Relatie perceel Meeuwis :
Relatie perceel Groenlandt :
Relatie perceel Kadaster :
Prijs of leningsbedrag : tweehondert carolij guldens
Perceelsgrootte : sonde begrip van maat
 
 

Vorige object   Volgende object

Wilt u reageren op bovenstaand publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 08 oktober 2020