Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Beeldbank Transacties Historische Kring Heemskerk (getranscribeerde aktes 1557-1811)
 → 
 →  [Transcriptie nr. 1710051210]
 

 

Resize via rechteronderhoek (niet in Internet Explorer) **of** open deze PDF beeldvullend in apart window

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Transcriptie nr. : 1710051210
 
Titel : een huijs en erff staende en gelegen binnen desen banne aende oostersij
Koper(s) of geldnemer(s) : Gillis Valckenier wonende tot amsterdam
Verkoper(s) of geldgever(s) : Jan van der Velde wonende alhier
Gegevens ligging of lening : belent ten noorden den heer coper, ten westen Willem Gerritsz, ten suijden het ackertie vande Revier
ten oosten schout Coevenhoven
 
Transactiesoort : Erfpacht
Transactiedatum (dd-mm-jjjj) :
Jaartal (tbv sortering) : 1710
Relatie perceel Meeuwis :
Relatie perceel Groenlandt : G20: 33
Relatie perceel Kadaster :
Prijs of leningsbedrag :
Perceelsgrootte : groot dito erff 225 roeden
 
 

Vorige object   Volgende object

Wilt u reageren op bovenstaand publicatie?
Wij vernemen dat zeer graag van u via het  

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 27 oktober 2020