Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Transcripties HK Heemskerk Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1668   (in veld: Jaartal (tbv sortering))     

Aantal gevonden publicaties : 15   (uit: 4845)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Transcriptie nr.

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Transcriptie nr.: 1668050301  
een stucke lants gelegen binnen onsen banne genaemt lijs meuten croft
(Ver-)koopakte -- 03-05-1668           (Cornelis Cornelisz onse buijrman aen duijn)    [Gerrit Dircxsz burgermeester der stede beverwijck]
belent aent oost Jan Arisz aent suijden ende west Pieter Jansz Lamberden weduwe aent (noorden?)
Jonghe Lourisz ende dat met een vrije nootwech over het lant van Jone Louris tot opde voorwech

 

2. Transcriptie nr.: 1668051201  
seeckere ackeren saet lants gelegen binnen den voors banne int bollant
(Ver-)koopakte -- 12-05-1668           (Neeltje Louris weduwe ende boedelhouster van zaliger Cornelis Jansz Lamberden onse buijrvrouw geassisteert met Garbrant Lourisz haere broeder, als haere gecooren voocht in desen)    [Dominus Fredricus Molerus bedienaer des goddelijcke woorts der stede beverwijck]
aen behoort de noortwaerste wal ende de noordt waerste acker ware te leen gehouden vande huijse van
haerlem,

 

3. Transcriptie nr.: 1668051202  
een huijs met sijn erff staende aen duijn
(Ver-)koopakte -- 12-05-1668           (Guijrt Willemsdr weduwe van zaliger Jacob Lourisz onse buijrvrouw, geassisteert met Claes Pietersz jegenwoordich scheepen binnen onsen dorpe als haere gecooren voocht)    [Cornelis Jansz meede onsen buijrman]
belent aent oost Aerjan Lourisz aent suijden ende west de wildernisse, ende aent noorden
Jan Arisz

 

4. Transcriptie nr.: 1668051203  
een huijs met sijn erff staende aen duijn
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 12-05-1668           (Guijrte Willemsdr weduwe van zaliger Jacob Lourisz onse buijrvrouwe)    [Cornelis Jansz onse buijrman aen duijn ende sijnen erven]
 

5. Transcriptie nr.: 1668051204  
een perceel lant gelegen aen duijn genaemt het bieslant
(Ver-)koopakte -- 12-05-1668           (Aechje Claesdr van zaliger Claes Maertsz woonende op wijck op Zee, geassisteert met Mieus Gerritsz meede woonende tot wijck op zee)    [Thehodora Bugge weduwe van wijlen den hr. advocaet Pieter vander Werve ende Waijntje Barte van Immenes haere dienstmaecht beijde woonende binnen der stadt haerlem]
belent aent suijden de stadt haerlem, aent west de voorwech, ende aent noorden Dirck Jacobsz
 

6. Transcriptie nr.: 1668052001  
een stuckelants genaemt de werffjes
(Ver-)koopakte -- 20-05-1668           (Adelbartus vander Hoogh, woonende binnen der stadt haerlem)    [Dirck Jacobsz ende Lambert Jacobsz beijde oude scheepenen aen duijn]
belent ten oosten de groote cije ten suijden Tehodora Bugge cumsocijs ten westen de voorwech, ende ten noorden Cornelis Cornelisz alias Keesom
 

7. Transcriptie nr.: 1668060901  
parceel lants gelegen aen duijn genaemt het bieslant
(Ver-)koopakte -- 09-06-1668           (Aechje Claes dochter van zaliger Claes Maertsz woonende op wijck op zee)    [Thehodora Bugge weduwe wijlen den heere advocaet Pietervander Werve ende Waijn- tje Barte van Immenes haere dienst maecht beijde woonende binnen der stadt haerlem]
belent aent suijden de stadt haerlem, aent west de voorwech, ende aent noorden Dirck Jacobsz
 

8. Transcriptie nr.: 1668062001  
een stuckelants gelegen binnen onse banne op noordorp voors bijde roode molen
(Ver-)koopakte -- 20-06-1668           (Adelbertus vander Hoogh, woonende binnen der stadt haerlem)    [Jacob Reijersz outschepen binnen onse dorpe op noordorp]
belent aent oost de houtwech, aent suijden de heer burgermeester van Thielt ten westen Reijer Claesz
ende ten noorden de Reguliers van haerlem

 

9. Transcriptie nr.: 1668063001  
een stuckelants genaemt de werffjes
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 30-06-1668           (Adelbartus vander Hoogh, woonende binnen der stadt haerlem)    [Dirck Jacobsz ende Lambert Jacobsz beijde oude scheepenen]
belent aent oost de groote cije aent suijden Tehodora Bugge cumsocijs, ten noorden Cornelis Cornelisz alias Keesom
 

10. Transcriptie nr.: 1668063002  
de helft een parceel lants gelegen in de groote ende kleijne maet waelt
(Ver-)koopakte -- 30-06-1668           (Baert Sijmonsz buijrman opt hofflant)    [Sara van Breen huijs- vrouw Warnaer van Heijninghe woonende binnen de stede beverwijck]
belent aent oost Alijt Dams aent noorden de wateringh aent west Lambert Jacobsz ende Cornelis Reijersz
aent suijden kijff kamp

 

11. Transcriptie nr.: 1668063003  
twee ackeren lants
(Ver-)koopakte -- 30-06-1668           (Cornelis Cornelisz Stuijfsant outscheepen)    [Gerrit Dircxsz burgermeester der stede beverwijck]
belent ten oosten de groote houtwech ten suijden de heere Coeman ten westen de kleijne houtwech, ende ten noorden Jasper Cornelisz
 

12. Transcriptie nr.: 1668063004  
een stucke lants gelegen op noordorp voors bijde rode molen
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 30-06-1668           (Adelbertus vander Hoogh)    [Jacob Reijersz onse buijrman op noordorp outscheepen]
belent aent oost de houtwech, aent suijden de heere burgermeester van Thilt ten westen, Reijer Claesz ende ten noorden de Reguliers van haerlem
 

13. Transcriptie nr.: 1668063005  
de helft van een croft lants in wateracker
(Ver-)koopakte -- 30-06-1668           (Louris Jacobsz buijrman opt hofflant ende Anna Jacobsdr woonende binnen der stede beverwijck broeder ende suster)    [Seger Segersz Smit onse buijrman inde kerckbuijrt]
belent aent oost Claes Sijmonsz Morsch aent suijden Cornelis Cornelisz Stuijffsant aent west de Commandeurslanden aent noorden de weduwe van Jan Jacobsz Heijnstman
 

14. Transcriptie nr.: 1668063006  
een campe hoijlants genaemt de molenaer
(Ver-)koopakte -- 30-06-1668           (erffgenaem van zaliger Jacob Lourisz in sijn leven buijrman aen heemskerckerduijn)    [Dirck Jacobsz outscheepen aen duijn als speciale last ende proccuratie hebbende van Maerten Jacobsz buijrman tot castricum ende Quirijn Jacobsz woonende tot heijloo sijne twee gebroeders]
belent ten suijden de cooper selfs mette leencamp mitsgaders de naesaten van doctor Augesteijn Oudesteijn?) aent west het kalvergars ten noorden de watercamp ende aent oost de erffgenaemen van Cornelis Lambertsz
 

15. Transcriptie nr.: 1668121601  
stucke geheeten bouwen venneweer / een vierendeel van een stuck lants geheeten evertscamp /twee hoeven lants, gelegen tusschen thollebeeckje ende de wentacker
(Ver-)koopakte -- 16-12-1668           (Georghe Fredrick van Renesse baron de Elderen)    [Johannes Wuijtiers]
diverse percelen zijn omschreven, teveel om hier op te schrijven.
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 9 februari 2020