Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Transcripties HK Heemskerk Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1674   (in veld: Jaartal (tbv sortering))     

Aantal gevonden publicaties : 14   (uit: 3729)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Transcriptie nr.: 1674021201  
Een nog niet beschreven record 1674
12-02-1674             
 

2. Transcriptie nr.: 1674032701  
een crofte lants gelegen genaemt īt crofje van Lambert Jansz
(Ver-)koopakte -- 27-03-1674           (Sijmon Lourisz outscheepen binnen onse dorpe, aen duijn)    [Josep Coijmans heere van Nieuwael Bruchem etc.]
een crofte lants gelegen genaemt īt crofje van Lambert Jansz, belent ten oosten den houtwech, ten suijden de erffgenaemen van Willem Lourisz, ten westen de heer secretaris Guldewagen ende ten noorden Sijmon Lourisz
 

3. Transcriptie nr.: 1674032702  
de vierde paert van een stuckelants genaemt de sevenhoeven
(Ver-)koopakte -- 27-03-1674           (Lambert Cornelisz ende Pieter Cornelisz gebroeders onse buijrluijden inde kerckbuijrt)    [mr. Jacob van Ring advocaet tot amsterdam]
de vierde paert van een stuckelants gelegen binnen onse banne genaemt de sevenhoeven, belent int geheel ten oosten de Die ten suijden de erffgenaemen van Heijndrick Borst, ten westen de erffgenaemen van Jacob Sij, ende ten noorden de breetweer sloot
 

4. Transcriptie nr.: 1674040301  
een croft bouwlants gelegen voorde laen vande huijse van Merquet
(Ver-)koopakte -- 03-04-1674           (Theodorus Cuijck van Mierop, all thans woonende tot heemskerck)    [Floris Jacobsz Limmen waert inde Roomolen op Noordorp]
een croft bouwlants gelegen binnen onse banne voorde laen vande huijse van Merquet, belent aent suijden Krijn Jacobsz weduwe aent west de kerckwech aent noorden de vooprnoemde weduwe van Krijn Jacobsz
ende aent oost de oosterwech

 

5. Transcriptie nr.: 1674040601  
een stuckelant gelegen binnen onse banne in de quatiende genaemt hartcamp
(Ver-)koopakte -- 06-04-1674           (Jo Hillegont Hasselaers weduwe van Claes Jacobsz Laeckenman burgermeester der stede beverwijck)    [Pieter Cornelis Maerijtje ende Aeffje Aerjans alle kinderen van Aerjan Cornelisz Schravema in sijn leeven onse buijrman op noordorp]
een stuckelant gelegen binnen onse banne in de quatiende genaemt hartcamp, gelegen is belent ten oosten Louris Jansz Lamberden cumsocijs, ten suijden de maet wech ten westen Sijmon en Aerjan Dircxsz
Ouwdendijck, ende ten noorden Claes Willems

 

6. Transcriptie nr.: 1674041001  
seecker stuckelants genaemt het kalvergras, gelegen achter onse huijse van Merquette
Volmacht (procuratie) -- 10-04-1674           (Baronnesse van Wassenaer douagiere vrouwe vander Mile, vrouwe van Merquet etc.)    [Hessel Jansz Bonckenburch schout tot heemskerck]
 

7. Transcriptie nr.: 1674041301  
een stuckelants genaemt het kalvergars,
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 13-04-1674           (Joncker Theodorus Cuijck van Mierop)    [Petronella gebooren baronnesse van wassenaer douagiere vander Mijle vrouwe van Merquet etc]
een stuckelants genaemt het kalvergars, gelegen achter ten noordtwesten vande huijse van Merquett,
belent ten oosten Dirck Jacobsz bruijcklant ten suijden de wateringh ten westen de heere van Mathenisse ofte des erffgenaemen ende ten n oorden de molenaer

 

8. Transcriptie nr.: 1674053101  
een stuckelants genaemt het kalvergars, gelegen binnen onse banne achter ten noordtwesten vande huijse van merquet
Volmacht (procuratie) -- 31-05-1674           (joncker Theodorus Cuijck van Mierop altans sijnde binnen onse banne)    [Petronella gebooren Baronnesse van Wassenaer douagiere vander Mijle vrouwe van Merquet]
een stuckelants genaemt het kalvergars, gelegen binnen onse banne achter ten noordtwesten vande huijse van merquet
 

9. Transcriptie nr.: 1674091701  
een croft bouwlant gelegen binnen onse banne voorde laen vande huijse van mercquette
(Ver-)koopakte -- 17-09-1674           (Floris Jacobsz Limmen waert inde roomolen op noortdorp,)    [Petronella gebooren baronnesse van wassenaer douagiere vander Mijle Vrouwe van Merquette etc]
een croft bouwlant gelegen binnen onse banne voorde laen vande huijse van mercquette, belent aent suijden Krijn Jacobs weduwe aent west de kerckwech, aent noorden de voornoemde weduwe van Krijn Jacobsz ende aent oost de ooster...
 

10. Transcriptie nr.: 1674100201  
75,5 roede lants,
(Ver-)koopakte -- 02-10-1674           (Heijndrick Arisz Sinjeur woonende binnen onse dorpe / Marijtje Louris / naer gelaeten kinderen van zaliger Louris Jansz Schouten)    [Aerjan Segers broer]
75,5 roede lants,gelegen binnen onsen banne besuijden de kerck belent ten oosten de wech ten suijden de stadt haerlem ten west het hoeckje
bij Jan Peer gecoft ende ten noorden Lijsbet Dircks kinderen ende Jan van der Velden

 

11. Transcriptie nr.: 1674100202  
vijftich roeden lants van een ackertje, gelegen binnen onsen banne buijten kerckbuijrt
(Ver-)koopakte -- 02-10-1674           (Heijndrick Arisz Sinjeur ende Willem Jacobsz in huwelijck hebbende Maerijtje Louris woonende Limmen / naer gelaeten kinderen van zaliger Louris Jansz Schouten)    [Jan Cornelisz Peer onsen buijrman inde kerckbuert]
vijftich roeden lants van een ackertje, gelegen binnen onsen banne buijten kerckbuijrt, belent ten oosten Aerjan Segersbroer, ten suijden de stadt haerlem, ten westen het hoeckje bij Dirck van Rosse gecoft ten noorden Jan van der Velde
 

12. Transcriptie nr.: 1674100203  
een croffje lantgelegen binnen onsen banne buijten de kerckbuert
(Ver-)koopakte -- 02-10-1674           (Heijndrick Arisz Sinjeur onse buijrman / Maerijtje Louris woonende Limmen / minder jaerige naer gelaeten kinderen van zaliger Louris Jansz Schouten)    [Dirck Louris van Rosse outscheepen binnen onse dorpe]
 

13. Transcriptie nr.: 1674100601  
lants gelegen binnen onse banne opde gemeen maet op hartmaet
(Ver-)koopakte -- 06-10-1674           (Cornelis Dircksz Hooghevelt woonende binnen der stadt haerlem)    [de selve stadt (=Haerlem)]
lants gelegen binnen onse banne opde gemeen maet op hartmaet, belent ten oosten het Gasthuijs op wijck op zee ten suijden de maetwech ten westen Louris Jansz Lammerden ende ten noorden de banscheijdinge van castricum
 

14. Transcriptie nr.: 1674122401  
een crofte teel lants, genaemt de Ven, aen duijn
(Ver-)koopakte -- 24-12-1674           (Beertje Claes, weduwe van zaliger Pieter Jansz Lammerden, onse buervrouwe aen duijn)    [Jacob Claesz onse buerman aldaer]
een crofte teel lants, genaemt de Ven, gelegen binnen onse banne, aen duijn, belent ten oosten de voorwech ten westen Jacob Claesz selfs, ende ten suijden Dirck Willemsz, ende ten noorden Sr. Cloeck,
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 7 juni 2021