Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Transcripties HK Heemskerk Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1679   (in veld: Jaartal (tbv sortering))     

Aantal gevonden publicaties : 11   (uit: 4845)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Transcriptie nr.

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Transcriptie nr.: 1679010101  
een huijs met sijn erff ende thuijn daer bij
(Ver-)koopakte -- 01-01-1679           (Aeffjen Gerrits weduwe van zaliger Jan Cornelisz Kuijper onse buervrouwe inde kerckbuert)    [Gerrit Jansz Schoenmaecker, woonende op noordorp]
een huijs met sijn erff ende thuijn daer bij, belent ten oosten de kerckwech ten suijden de heer van Incourt ten westen de grooten houtwech ende ten noorden Sijmon Dirxsz
 

2. Transcriptie nr.: 1679041901  
een stucke lants gelegen binnen onse banne genaemt de bodts
(Ver-)koopakte -- 19-04-1679           (Cornelis Willemsz Heemskerck, woonende binnen der stede beverwijck,)    [Jan Willemsz Heemskerck sijne broeder]
een stucke lants gelegen binnen onse banne genaemt de bodts, belent ten suijden Jacob Maertsz hoijsloot ten westen Bouwen Lourensz ende Lijsbet Jans ten noorden Lourens Jacobsz vant hofflant ende ten
oosten de necksloot

 

3. Transcriptie nr.: 1679060701  
een stucke teellants gelegen binnen onse banne genaemt jorisencroft
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 07-06-1679           (naergelaeten kinderen van zaliger Egbert Jansz die hij verweckt heeft bij Cornelisje Cornelis, sijn huijsvrouwe)    [Jan Willemsz Heemskerck woonende binnen der stede beverwijck]
een stucke teellants gelegen binnen onse banne genaemt jorisencroft, belent belent ten suijden de schouwbeeck ten noorden Anna Jans ten oosten de oosterwech
 

4. Transcriptie nr.: 1679060702  
een stucke teellants gelegen binnen onse banne genaemt jorisencroft
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 07-06-1679           (de naergelaeten minderjaerighe kinderen van zaliger Eghbert Jansz die hij verweckt heeft bij Cornelisje Cornelis)    [Jan Willemsz Heemskerck]
een stucke teellants gelegen binnen onse banne genaemt jorisencroft, belent ten suijden de schouwbeeck ten westen de kerckwech ten noorden Anna Jans ten oosten de oosterwech
 

5. Transcriptie nr.: 1679060703  
een stucke teellants gelegen binnen onse banne
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 07-06-1679           (de minderjaerighe kinderen naergelaeten bij zaliger Egbert Jansz die hij verweckt heeft bij zaliger Cornelisje Cornelis sijne huijsvrouwe)    [de kinderen van zaliger Gerrit Jansz Robol, sijn overleeden swager]
een stucke teellants gelegen binnen onse banne, belent ten suijden ende noorden Claes Fransz ten westen de kerckwech ende ten oosten de oosterwech
 

6. Transcriptie nr.: 1679060704  
Hypotheek/onderpand
07-06-1679             
lening van 800 carolus guldens met als onderpand een stuk teelland belent ten suijden ende noorden ClaesFransz ten westen de kerckwech ende ten oosten de oosterwech,
 

7. Transcriptie nr.: 1679061301  
de gerechte (helft) van een parceel hoijlants genaemt evertscamp
(Ver-)koopakte -- 13-06-1679           (Cornelis Willemsz Heemskerck, woonende binnen der stede beverwijck)    [Eustatius Baron van Bronckhorst heere van Assumburgh]
de gerechte (helft) van een parceel hoijlants, gelegen binnen onse banne genaemt evertscamp,belent ten oosten de deuckele sloot ofte banscheijdingh van uijtgeest, ten suijden de cleijne evertscamp ten westen het weeshuijs tot haerlem, ende ten noorden het wije veer
 

8. Transcriptie nr.: 1679061302  
twee vierde paerten van een partije lants gelegen aen de kleijne houtwech, genaemt stammen croftje
(Ver-)koopakte -- 13-06-1679           (Neel Jans en haere minder jaerige dien sij verweckt heeft bij Corn. Jans Koeweij)    [Cornelis Koeweij, woonende tot velsen]
twee vierde paerten van een partije lants gelegen binnen onse banne aen de kleijne houtwech genaemt stammen croftje, belent ten oosten de kleijne houtwech ten suijden de munnicken landen ten westen Pieter Jansz Lammerden erffgenaemen, ende ten noorden Alijt Jans
 

9. Transcriptie nr.: 1679091601  
een huijs met een schuer
(Ver-)koopakte -- 16-09-1679           (Hillebrant Gerritsz Schaghen woonende tot uijtgeest)    [Claes Cornelis Schee onse buervrijer op noordorp]
een huijs met een schuer, staende binnen onse banne op noordorp op het erff dat hij heere comparant tot dese daeghe toe in huere heeft gehadt
 

10. Transcriptie nr.: 1679111101  
het erff (daer sijn huijs op staet) op noordorp
(Ver-)koopakte -- 11-11-1679           (Marijtje Dircxs weduwe van zaliger Jan Aerjans Claesz en haar kinderen)    [Claes Cornelis Schee]
het erff (daer sijn huijs op staet) op noordorp, belent ten oosten noorden ende suijden de comparanten ten westen de heerewech
 

11. Transcriptie nr.: 1679120501  
een stuckelants gelegen binnen onse banne genaemt samsoms croft
(Ver-)koopakte -- 05-12-1679           (Adrjaen Lommetson sals gister vande drie camers tot limmen woonende tot wtrecht)    [Ds Reijnier Serjauw woonende tot amsterdam]
een stuckelants gelegen binnen onse banne genaemt samsoms croft,belent ten oosten de heer Mortier ten suijden de croft van de stadt alckmaer gecoft bijde heere van Nieuwael ten westen de heer Trip
ende ten noorden Aerjan Cornelisz Schravemas kinderen ende de heer van Meeresteijns bos

 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 21 februari 2020