Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Transcripties HK Heemskerk Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1686   (in veld: Jaartal (tbv sortering))     

Aantal gevonden publicaties : 14   (uit: 3729)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Transcriptie nr.: 1686021901  
een stuckje lants gelegen binnen onse banne aen duijn voornoemt genaemt het thuijntj
19-02-1686           (Cornelis Jansz woonende inde banne van wijck aen duijn)    [Pieter Cornelisz onse buerman aen duijn]
een stuckje lants gelegen binnen onse banne aen duijn genaemt het
thuijntje, belent ten oosten de schilp ofte voorwech ten suijden Louris Jansz Lamberden ten westen de cooper ende ten noorden de mientelaen

 

2. Transcriptie nr.: 1686021902  
een stuckje lants gelegen binnen onse banne aen de oostersij
(Ver-)koopakte -- 19-02-1686           (Cornelis Lourisz Hooghewerff)    [Aechje Louris onse buervrijster aende oostersij]
een stuckje lants gelegen binnen onse banne aen de oostersij, belent ten oosten de vrouwe vander Mijle ten suijden Jonghe Lourisz erffgenaemen ten westen ende noorden de hoijsloot
 

3. Transcriptie nr.: 1686040201  
een stucke weijtlants genaemt schaapsven
(Ver-)koopakte -- 02-04-1686           (Cornelis Lourisz Hooghewerff woonende inde banne van wijck aen duijn)    [Jan Gerritsz Grutter woonnende binnen der stede beverwijck]
een stucke weijtlants genaemt schaapsven, belent ten oosten Jacob Maertsz cumsocijs ten suijden de hoijsloot ten westen Jacob Maertsz en Heijndrick Velthuijs en ten noorden de weduwe van heere Jacob Steijn en Cornelis Garbrantsz
 

4. Transcriptie nr.: 1686041601  
een croft geestlants tusschen de kerck ende oosterwegh genaemt de laghe enden
(Ver-)koopakte -- 16-04-1686           (Jacob Maertsz out schepen / sijne suster Annitjen Maertens / kinderen vande voornoemde Annitje Maertens)    [Bartholomieus Willemsz Heemskerck woonende binnen der stede beverwijck]
een croft geestlants gelegen binnen onse banne tusschen de kerck ende oosterwegh genaemt de laghe enden, belent ten oosten den oosterwech ten suijden Belijtjen Louwrens ten westen de kerckwech en ten noorden de schouwbeeck
 

5. Transcriptie nr.: 1686051201  
een huijs met sijn erff staende ende gelegen binnen onse banne op noordorp
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 12-05-1686           (Pieter Gerritsz onse buervrijer op noordorp)    [acob Jansz Pronck, onse buervrijer op noordorp]
een huijs met sijn erff staende ende gelegen binnen onse banne op noordorp, belent ten oosten de groote houtwech ten suijden Heijndrick Garbrantsz ten westen de wildernisse ende ten noorden het bosje
vande heer van Zwieten

 

6. Transcriptie nr.: 1686051202  
een huijs met sijn erf staende ende gelegen op noordorp
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 12-05-1686           (Pieter Gerritsz meede onse buervrijer op noordorp)    [Jacob Jansz Pronck, onse buervrijer]
een huijs met sijn erf staende ende gelegen op noordorp, belent ten oosten de groote houtwech, ten suijden Heijndrick Garbrantsz, ten westen de wildernisse ende ten noorden het bosje
 

7. Transcriptie nr.: 1686051301  
een stuckelants
(Ver-)koopakte -- 13-05-1686           (alle kinderen van zaliger Annitge Matheuwis (partner van Leendert Leendertsz van Leuwen))    [Neeltje Jacobs weduwe van Cornelis Jansz woonende binnen onse dorpe aen duijn]
een stuckelants, belent ten oosten, Joncker IJsenhout van Veen, ten suijden Jasper Jacobsz, ten westen de luttick cijbeeck ende ten noorden Claes Jacobsz
 

8. Transcriptie nr.: 1686052001  
een croft geestlants genaemt de molenkroft
(Ver-)koopakte -- 20-05-1686           (Jacob Maertsz ende voor Annitjen Maertens (incl. haar kinderen) en Guertje Maertens sijne susters)    [Jan Boelkens woonende binnen der stede beverwijck]
een croft geestlants genaemt de molenkroft, belent ten oosten de oosterwech ten suijden Aegt Louris ten westen de kerckwegh en ten noorden Maerijtjen Willems
 

9. Transcriptie nr.: 1686060701  
een crofte lants genaemt de winckelcroft
(Ver-)koopakte -- 07-06-1686           (erffgenaemen van Claes Jacobsz Krijnen ende Anna Jans)    [Steven Jansz Barrevelt scheepen der stede beverwijck]
een crofte lants genaemt de winckelcroft, belent ten westen de cleijne houtwech ten noorden Jan Aerjans kinderen bruijcklant ten suijden Swarte Gerritjes bruijcklant ende ten oosten Griet Jacobs
 

10. Transcriptie nr.: 1686061201  
twee stucken lants aldaer
Volmacht (procuratie) -- 12-06-1686           (Gijsbert van Campen)    [Diederick Ramp woonende binnen dese stadt]
Overdracht van executeur ivm overlijden van heer Jacob Speer in sijn leven heer van Poelenburgh
 

11. Transcriptie nr.: 1686061601  
1) een crofte teellants genaemt de keet 2) een croftlants genaemt de ruijn ackers
(Ver-)koopakte -- 16-06-1686           (Jacob Spiaert in sijn leven heere van Poelenburgh)    [Annitje Leenderts weduwe van zaliger Jacob Claesz Overveen woonende tot overveen]
1) een crofte teellants genaemt de keet, belent ten oosten de kerckwech ten suijden onse kerck ten westen de waterackerhooftbeeck ende ten noorden Cornelis
Ockers cumsocijs

2) een croftlants genaemt de ruijn ackers, belent ten oosten de kerckwech te suijden Cornelis Cornelisz ten westen de stadt haerlem en ten noorden --

 

12. Transcriptie nr.: 1686110701  
lants aende maerlaen
(Ver-)koopakte -- 07-11-1686           (erffgenamen van zaliger Jannitjen Jacobs)    [Reijnier de Swaen heere van Poelenburgh]
lants aende maerlaen, belent ten noordtoosten Claes Sijmons Morsch ten suijdt oosten de kerckbeeck ten suijdt westen ende noordt westen Cornelis Claesz Krijnen ende Marijtjen en Jannitjen Claes
 

13. Transcriptie nr.: 1686110702  
lants
(Ver-)koopakte -- 07-11-1686           (erffgenamen van zaliger Jannitie Jacobs)    [Cornelis Claesz Krijnen Maerijtjen Claese en Jannitje Claese alle onsen buerluijden]
lants, belent ten noordt oosten ten suijdt oosten de heere Reijnier de Swaen heere van Poelenburgh ten suijdt
westen Pieter Jansz Verhammen en ten noordt westen Jacob Jans Heijnstman

 

14. Transcriptie nr.: 1686111601  
een croft geestlants
(Ver-)koopakte -- 16-11-1686           (E. Arent Wouters van Leest woonende binnen der stede beverwijck)    [Voockel Thomas weduwvrouwe woonende opt hofflandt inden banne van wijck aen duijn]
een croft geestlants, belent ten oosten Cornelis Aerjans Blom ten suijden de kuijckerswech en ten noorden de breetslachter beeck ten westen Poulus Pieters Schuijt
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 13 maart 2020