Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Transcripties HK Heemskerk Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1688   (in veld: Jaartal (tbv sortering))     

Aantal gevonden publicaties : 10   (uit: 4845)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Transcriptie nr.

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Transcriptie nr.: 1688010401  
een stuckelants liggende binnen desen banne, genaemt achter sijn vaders huijs
(Ver-)koopakte -- 04-01-1688           (Jan Lourisz Backer wonende tot eemskerck)    [Dirk Pietersz, Hendrick Jansz Velthuijs, Neeltie Pieters, Hendrick Garbrantsz en Louris Garbrantsz Backer (allen 1/5)]
een stuckelants liggende binnen desen banne, genaemt achter sijn vaders huijs, belent ten oosten Jan Gerritsz, ten westen Heijndrick Velthuijs
 

2. Transcriptie nr.: 1688041701  
een stucke geestlant liggende in desen banne genaemt het croffie,
(Ver-)koopakte -- 17-04-1688           (Neeltie Pieters weduwe van Cornelis Garbrantsz)    [Dirck Pietersz wonende op noortdorp]
een stucke geestlant liggende in desen banne genaemt het croffie, belent ten noorden de vrouw vander Mijl, ten zuijden Jacob Maertsz
 

3. Transcriptie nr.: 1688051801  
lant genaemt het paerdelant
(Ver-)koopakte -- 18-05-1688           (Pieter van Dijck wijncoper tot haerlem)    [Mattheus Coddijn der medecinen Doctor wonende binnen desen banne van eemskerck inde noortbroeck]
lant genaemt het paerdelant, belent ten oosten sr. Gerrit vander Keere, ten westen en suijden de stadt haerlem, en het kinderhuijs, ten noorden de maetwegh
 

4. Transcriptie nr.: 1688052401  
een stuckelants leggende inden broeck genaemt de begijneweijt
(Ver-)koopakte -- 24-05-1688           (Jacob Ariensz, Cornelis Ootgers en Huijbert Roelen wonende tot akersloot, Jan Jacobsz wonende opt craijenest, en Maertie Ariens wonende inde berckmeer)    [Dirck Claesz vanden Hoeff, wonende inde Beverwijck]
een stuckelants leggende inden broeck genaemt de begijneweijt, belent ten zuijden Poulus Pietersz Schuijt, ten noorden de osseweijt
 

5. Transcriptie nr.: 1688052901  
een stuckelants leggende inde Broeck, genaemt de begijneweijt
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 29-05-1688           (Jacob Ariensz, Cornelis Ootgers en Huijbert Roelen wonende tot akersloot, Jan Jacobsz wonende opt craijenest, en Maer tie Ariens weduwe van Jan Ariensz wonende inde berckemeer)    [Dirck Claesz vanden Hoeff]
een stuckelants leggende inde Broeck, genaemt de begijneweijt, belent ten zuijden Poulus Pietersz Schuijt, ten noorden de osseweijt
 

6. Transcriptie nr.: 1688052902  
drie vierde paerten in een stuckelants leggende binnen desen banne aende cleijne houtwech, genaemt stammen croffie
(Ver-)koopakte -- 29-05-1688           (Arien Jacobsz en Teuwis Jansz wonende beijde tot velsen)    [Cornelis Teuwisz wonende int bentvelt]
drie vierde paerten in een stuckelants leggende binnen desen banne aende cleijne houtwech, genaemt stammen croffie, belent ten noorden Dirck Sijmensz, ten zuijden .... ten oosten de wech, ten westen Claes Pieters Lammerden
 

7. Transcriptie nr.: 1688060901  
een stuckelants leggende inde heerlijckheijt van eemskerck inde noortbroeck genaemt van Jan Egberts (?)
(Ver-)koopakte -- 09-06-1688           (voogden over de naergelaten kinderen van saliger Gerrit Dircxe Ruijter)    [Reijnier de Swaen Heer van Poelenburch etc.]
een stuckelants leggende inde heerlijckheijt van eemskerck inde noortbroeck genaemt van Jan Egberts (?),belent aent oosten de Diesloot, aent noorden den hr, coper selffs, aent suiden ... aent westen ...
 

8. Transcriptie nr.: 1688061101  
de helft in een stuckelants aen duijn gemeen met Claes Jacobsz, genaemt Phillips croffie
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 11-06-1688           (Reijer Claesz Pepertuijn wonende tot uijtgeest)    [Reijer Jacobsz wonende aen duijn]
de helft in een stuckelants leggende binnen desen banne aen duijn gemeen met Claes Jacobsz, genaemt Phillips croffie, belent ten zuijden Engeltie Dircx, ten noorden het Gasthuijs van wijck op zee,
 

9. Transcriptie nr.: 1688061102  
de helfft in een stuckelants leggende binnen desen banne aen duijn, gemeen met Claes Jacobsz, genaemt Phillips croffie,
(Ver-)koopakte -- 11-06-1688           (Reijer Claesz Pepertuijn wonende tot uijtgeest)    [Reijer Jacobsz aen duijn]
de helfft in een stuckelants leggende binnen desen banne aen duijn, gemeen met Claes Jacobsz, genaemt Phillips croffie, belent ten zuijden Engeltie Dircx, ten noorden het Gasthuijs van wijk
op zee

 

10. Transcriptie nr.: 1688072801  
een croffie geestlant genaemt het croffie van --,
(Ver-)koopakte -- 28-07-1688           (Dirck Pieterz wonende op noortdorp)    [Jan Arien Sijmensz wonende mede op noortdorp]
een croffie geestlant genaemt het croffie van --, belent ten zuijden Jacob Maertsz, ten noorden de vrouw vande Mijl ten oosten Hendrick Velthuijs, ten westen den oosterwech
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 17 maart 2020