Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Transcripties HK Heemskerk Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1689   (in veld: Jaartal (tbv sortering))     

Aantal gevonden publicaties : 14   (uit: 3729)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Transcriptie nr.: 1689012201  
een huijs en erff, inde kerckbuijrt (inclusief onroerende en meuvibale goederen)
(Ver-)koopakte -- 22-01-1689           (Pieter Heijndricxs Backer wonende alhier)    [Cornelis Ceijns schout deses dorpe]
een huijs en erff, staende en gelegen binnen dese dorpe inde kerckbuijrt, belent ten zuijden Cornelis Jacobsz Prins, ten noorden de kerckwech, ten oosten de heerewech, ten westen de erven van Bonckenburch
 

2. Transcriptie nr.: 1689051401  
een huijs met sijn erff met een stuckelants in noortdorp
(Ver-)koopakte -- 14-05-1689           (Aechte Cornelis (en haar kidneren Arijn Maertsz en Trijn Pieters) weduwe van saliger Maerten Lourisz)    [erffgenamen van saliger de heer Jan Schouten]
een huijs met sijn erff met een stuckelants leggende alle binnen desen banne van eemskerck tot noortdorp , belent ten westen de grote houtwech, ten oosten de oosterwech, ten noorden de beeck ten zuijden de erven van de heer burgermeester van Thielt en het lant genaemt over de wech
 

3. Transcriptie nr.: 1689051801  
1) een croft lants genaemt de noordercroft van Steijn 2) een croft lants genaemt de zuijdercroft van Steijn
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 18-05-1689           (Marria Deijman weduwe van saliger de heer Jacob Steijn, en hare minderjarige kintskinderen)    [Jan Arijen Sijmensz wonende tot noortdorp]
1) een croft lants gelegen binnen desen banne genaemt de noordercroft van Steijn, belent ten westen de kerckwech, ten oosten de oosterwech, ten zuijden de zuijdercroft van Steijn, ten noorden Poulus Pietersz Schuijt en Neel Maertens

2) een croft lants gelegen alsvoren nevens de voorgaende, genaemt de zuijdercroft van Steijn, belent ten westen en oosten alsvoren, ten noorden de voors noordercroft, ten zuijden de kinderen van Jonge Louris

 

4. Transcriptie nr.: 1689051802  
1) croft lants, genaemt de noordercroft van Steijn 2) 1) croft lants, genaemt de zuijdercroft van Steijn
(Ver-)koopakte -- 18-05-1689           (Marria Deijman weduwe van saliger de heer Jacob Steijn, en hare minderjarige kintskinderen)    [Jan Arijen Sijmensz wonende tot noortdorp]
1) croft lants, genaemt de noordercroft van Steijn 2) 1) croft lants, genaemt de zuijdercroft van Steijn
 

5. Transcriptie nr.: 1689051803  
een stuckelants genaemt het paerdelant bijt huijs te Marquet
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 18-05-1689           (Gijsbert van Campen)    [mr. Pieter Grentsijn wonende tot eemskerck]
een stuckelants genaemt het paerdelant gelegen alhier bijt huijs te Marquet
 

6. Transcriptie nr.: 1689051804  
een stuckelants bijt huijs te Marquet, genaemt het paerdelant
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 18-05-1689           (mr. Pieter Grentsijn wonende alhier tot eemskerck)   
een stuckelants leggende binnen desen banne bijt huijs te Marquet, genaemt het paerdelant
 

7. Transcriptie nr.: 1689052501  
een huijs ende erff inde kerckbuijrt
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 25-05-1689           (saliger Hessel Jansz Bonckenburch)    [Cornelis Jacobsz Prins]
een huijs ende erff staende en gelegen binnen desen dorpe inde kerckbuijrt, belent ten oosten Pieter Heijndricxe, ten zuijden en westen het afterweghie, ten noorden Louris Sijmensz
 

8. Transcriptie nr.: 1689052502  
een huijs ende erff inde kerckbuijrt,
(Ver-)koopakte -- 25-05-1689           (saliger Hessel Jansz Bonckenburch)    [Cornelis Jacobsz Prins]
een huijs ende erff staende en gelegen binnen desen dorpe inde kerckbuijrt,belent ten oosten Pieter
Heijndricxe, ten noorden Louris Sijmensz

 

9. Transcriptie nr.: 1689052503  
een huijs ende erff staende en gelegen binnen desen dorpe inde kerckbuijrt
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 25-05-1689           (Cornelis Jacobsz Prins)    [Pieter Jansz Verhammen,]
een huijs ende erff staende en gelegen binnen desen dorpe inde kerckbuijrt, belent ten noorden het weghie, ten zuijden de beeck ten oosten de gemene wegh, ten westen Pieter Wildeman
 

10. Transcriptie nr.: 1689052504  
een huijs ende erff inde kerckbuijrt
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 25-05-1689           (Cornelis Jacobsz Prins)    [Pieter Jansz Verhammen]
een huijs ende erff staende en gelegen binnen desen dorpe inde kerckbuijrt, belent ten noorden het weghje, ten zuijden de beeck
 

11. Transcriptie nr.: 1689061401  
een huijs ende erff met het wagenhuijsie daer achter op hooghdorp
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 14-06-1689           (Louris Crijnen)    [Louris Grabrantsz Backer wonende opt hofflant]
een huijs ende erff met het wagenhuijsie daer achter staende en gelegen binnen desen dorpe op hooghdorp, belent ten noorden de schout Ceijns, ten oosten de gemene wegh, ten zuijden de schoubeeck, ten westen
Claes Egberts

 

12. Transcriptie nr.: 1689061402  
een huijs en erff staende en gelegen binnen desen dorpe op hooghdorp met het wagenhuijsie daer achter,
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 14-06-1689           (Johannis van Coevenhoven)    [Louris Garbrantsz Backer]
een huijs en erff staende en gelegen binnen desen dorpe op hooghdorp met het wagenhuijsie
daer achter, belent ten noorden de schout Ceijns, ten oosten de gemene wegh,

 

13. Transcriptie nr.: 1689080801  
1) een parthije lants bij noortdorp genaemt de kerssebogaert 2) een stuckelants genaemt het grote paerdelandt 3) een camp aende maetwegh
(Ver-)koopakte -- 08-08-1689           (Isaack Sorjouw, coopman tot Amsterdam, en verdere erfgenamen van saliger Juffrou Constantia Hochepiedt, in haer leven weduwe van saliger de heer Reijnier Sorjouw)    [Isaack Braijne, coopman tot amsterdam]
1) een parthije lants leggende inden banne van eemskerck bij noortdorp genaemt de kerssebogaert, belent ten oosten Sijmen Poelenburgh, ten suijden de Graeffelijckheijt, ten westen de beeck, ten noorden Juffrou Schouten

2) een stuckelants mede gelegen inden banne van eemskerck genaemt het grote paerdelandt, belent ten oosten Sijmen Poelenburgh, ten suijden de Graeffelijckheijt, ten westen de beeck, ten noorden Juffrou
Schouten

3) een camp ofte stuckelantsgelegen alsboven, aende maetwegh, belent ten westen de breemade, ten noorden Lambert Jacobsen (G24: 25) ten oosten de watercamp,
ten suijden de maetwegh

 

14. Transcriptie nr.: 1689122301  
1) de gereghte 1/4 paert in een stuckelants genaamt de weijt
(Ver-)koopakte -- 23-12-1689           (Aechje Cornelis bejaarde dochter wonende alhier)    [Annitje Leenderts weduwe van saliger Jacob Claasz wonende tot haerlem]
1) de gereghte 1/4 paert in een stuckelants genaamt de weijt, achter het huijs belent ten oosten de necksloot ten westen en noorden Jacob Jansz Heijnstman, ten suijden Maartie en Jannitie Claas

2) de 1/2 sloot leggende tusschen de huijsen van Cornelis Claesz Crijnen en de voors Aegie
Cornelis

 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 18 maart 2020