Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Transcripties HK Heemskerk Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1691   (in veld: Jaartal (tbv sortering))     

Aantal gevonden publicaties : 10   (uit: 4845)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Transcriptie nr.

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Transcriptie nr.: 1691030701  
de derdepaert in een crofte lants aende oostersij genaemt bijt miente laantie
(Ver-)koopakte -- 07-03-1691           (Sijmen Garbrantsz van Poelenburch)    [Gijsbert van Campen wonende tot haerlem, en de erven van saliger Hessel Jansz Bonckenburch]
de derdepaert in een crofte lants aende oostersij genaemt bijt miente laantie, belent ten noorden de besloten acker, ten suijden Zeger Zegers, ten westen de kerckwegh, ten oosten de oosterwegh
 

2. Transcriptie nr.: 1691032001  
een stuckelants bij noortdorp genaemt het paardelant van Vander Hoog,
(Ver-)koopakte -- 20-03-1691           (Dirck Pietersz, wonende op noortdorp)    [Ysaack Braijne wonende tot amsterdam]
een stuckelants leggende binnen desen banne bij noortdorp genaemt het paardelant van Vander Hoog, belent ten oosten de Leprosen tot haerlem, ten suijden en westen domenie Sorjouw ten noorden luchten acker
 

3. Transcriptie nr.: 1691032002  
de derdepaart in een stuckelants achter de oostersij
(Ver-)koopakte -- 20-03-1691           (1) desolaten en gerepudieerde boedel van Cornelis Blom 2) Jan Heijndricxe wonende tot blommendael)    [Sijmen Dircxe Capiteijn wonende alhier]
de derdepaart in een stuckelants leggende binnen desen dorpe achter de oostersij, belent ten oosten de vrouw vander Mijl (G20: 43) ten westen de erven van Jonge Louris
 

4. Transcriptie nr.: 1691042401  
de gereghte helft in een croffie lants genaemt 't crofje van ocker
(Ver-)koopakte -- 24-04-1691           (Cornelis Sijmensz wonende tot akersloot)    [de kinderen van Jan Pietersz vant Hoogien, Trijn Claes Butters, Alit Maertens, Jan Willemsz 'tHooft Claes Jansz van Castricum]
de gereghte helft in een croffie lants leggende in desen banne genaemt 't crofje van ocker, belent ten oosten -- ten westen --
 

5. Transcriptie nr.: 1691060501  
een hoeckje lants leggende binnen onsen banne aen duijn
(Ver-)koopakte -- 05-06-1691           (Engel Jans wonende inde beverwijck)    [Hendrick Garbrantsz en Michiel Jansz wonende tot noortdorp]
een hoeckje lants leggende binnen onsen banne aen duijn, belent ten noorden Cornelis Lourisz Pieten, ten suijden joosterwegh,
 

6. Transcriptie nr.: 1691060801  
een huijs en erff waer aen behoort de suijderwal staende inde kerckbuijrt
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 08-06-1691           (Wilbort Cornelisz Wagemaker wonende inde beverwijck)    [Louris Lourisz Dekker de Oude]
een huijs en erff waer aen behoort de suijderwal staende en gelegen binnen desen dorpe
inde kerckbuijrt, belent ten oosten de wegh ten westen Cornelis Arijensz Beeck ten suijden het hemelrijck, ten noorden de kerckbuijrt

 

7. Transcriptie nr.: 1691070801  
een huijs en erff staende inde kerckbuijrt,
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 08-07-1691           (Wilbort Cornelisz Wagemaacker wonende inde beverwijck)    [Louris Lourisz Dekker de Oude wonende alhier]
een huijs en erff staende en gelegen binnen desen dorpe inde kerckbuijrt, belent ten oosten de wegh, ten westen Cornelis Arijensz Beeck
 

8. Transcriptie nr.: 1691082101  
erff en tuijn met het lant daer bij aende oostersij
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 21-08-1691           (onmondige kint van saliger Jan Lourisz Hogewerff en Antie Maertens)    [Jan Arijensz Hogewerff]
erff en tuijn met het lant daer bij aende oostersij, belent ten suijden de kinderen van Jonge Louris ten westen de oosterwegh, ten noorden de erffgenamen van Jan Hendricksz
 

9. Transcriptie nr.: 1691082102  
een huijs, erff en tuijn en landt , staende aende oostersijde
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 21-08-1691           (onmondige kindt van saliger Jan Lourisz Hogewerff en Antie Maertens)    [Jan Arijensz Hogewerff woonende alhier]
een huijs, erff en tuijn en landt , staende en gelegen binnen desen dorpe aende oostersijde, belent ten suijden de kinderen van Jonge Louris, ten westen de oosterwegh, ten noorden de erffgenamen
van Jan Heijndricksz

 

10. Transcriptie nr.: 1691082103  
de 1/2 in een stuckelants leggende binnen dese banne inde noortbroeck, genaemt Kelencamp
(Ver-)koopakte -- 21-08-1691           (Claes Cornelisz Stuijfsant en minderjarige kinderen van saliger Cornelis Stuijfsant)    [Cornelis Gerritsz Alckemade wonende tot uijtgeest]
de 1/2 in een stuckelants leggende binnen dese banne inde noortbroeck, genaemt Kelencamp , aende maarsloot gemeen met de stadt haarlem, belent ten oosten de maarsloot ten westen de erfgenamen van Willem vander Keren ten suijden de hoog edelen heer van Assumburch, ten noorden gorscamp
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 25 maart 2020