Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Transcripties HK Heemskerk Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1692   (in veld: Jaartal (tbv sortering))     

Aantal gevonden publicaties : 33   (uit: 4845)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Transcriptie nr.

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Transcriptie nr.: 1692010701  
een stuckelants leggende binnen dese banne bijden huijse van Marquette, genaemt het paardelant
(Ver-)koopakte -- 07-01-1692           (mr. Pieter Hendricxe Grentsijn, wonende alhier tot heemskerck)    [mr. Cornelis Keijns wonende mede alhier]
een stuckelants leggende binnen dese banne bijden huijse van Marquette, genaemt het paardelant, belent ten oosten scheepven, ten suijd westen en noorden de vrou vander Mijl,
 

2. Transcriptie nr.: 1692040801  
een hoeckje lants leggende ten eijnde vande laan van poelenburch
(Ver-)koopakte -- 08-04-1692           (Cornelis Braems , Petrus en Johannus Braems wonende tot haerlem)    [Reijnier de Swaan hr. van Poelenburgh etc]
een hoeckje lants leggende ten eijnde vande laan van poelenburch, belent ten oosten en suijden den hr, vercoper, ten westen en noorden den hr, coper
 

3. Transcriptie nr.: 1692040802  
een derdepaert in een croft lants bijde kerckbuijrt, genaamt de maarcroft
(Ver-)koopakte -- 08-04-1692           (Onduidelijk)    [Marija Berbens huijsvrou van Nicolaas Rogiers Ramsden cessionant]
een derdepaert in een croft lants gelegen inden banne van heemskerck bijde kerckbuijrt,
genaamt de maarcroft, belent ten noorden en suijtoosten de heer van Poelenburgh ten suijtwesten de oosterwegh, en ten noortwesten de maerlaan

 

4. Transcriptie nr.: 1692050101  
een gedeelte in een stuckelants leggende inde cleijne maat
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 01-05-1692           (gesamentlijcke erfgenamen van saliger Wouter Gerritsz Verlaan en Hillegont Barents inde beverwijck)    [kinderen van Jacob Willemsz Schuijt]
een gedeelte in een stuckelants leggende inde cleijne maat, belent ten oosten de maatwegh, ten westen ---
 

5. Transcriptie nr.: 1692050102  
een gedeelte in een stuckelants leggende binnen desen banne inde cleijne maat
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 01-05-1692           (de erffgenamen van saliger Wouter Gerritsz Verlaan en Hillegont Barents inde beverwijck)    [Jan Jacob Schuijt wonende aen duijn]
een gedeelte in een stuckelants leggende binnen desen banne inde cleijne maat, belent ten oostende maetwegh, ten westen --
 

6. Transcriptie nr.: 1692052101  
een stuckelants leggende binnen desen banne genaemt Leunencamp,
(Ver-)koopakte -- 21-05-1692           (Pieter Cornelisz vant Heck wonende tot uijtgeest)    [Ysaack Braijne coopman wonende tot amsterdam]
een stuckelants leggende binnen desen banne genaemt Leunencamp, belent ten oosten Dirck Wilmencamp, ten westen Louris Cornelisz, ten noorden de maatwegh ten suijden Juffrou Schouten
 

7. Transcriptie nr.: 1692052102  
een stuckelants leggende binnen desen banne genaemt sijbranden ackers,
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 21-05-1692           (Pieter Cornelisz vant Heck wonende tot uijtgeest)    [kinderen van Jan Arijensz wonende tot noordorp]
een stuckelants leggende binnen desen banne genaemt sijbranden ackers, belent ten oosten de erven van Jan Hendricxe ten westen de erven van Jonge Louris, ten noorden de kerckwegh, ten suijden de houtwegh
 

8. Transcriptie nr.: 1692052103  
een stuckelants leggende binnen desen banne, genaemt sijbranden ackers
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 21-05-1692           (Pieter Cornelisz vant Heck)    [de kinderen van saliger Jan Arijensz wonende tot noortdorp]
een stuckelants leggende binnen desen banne, genaemt sijbranden ackers, belent ten oosten de erven van Jan Hendricxe, ten westen de erven van Jonge Louris
 

9. Transcriptie nr.: 1692052104  
een stuckelants leggende binnen desen banne opde geest genaemt 't nauwendijcx croffie
(Ver-)koopakte -- 21-05-1692           (Pieter Cornelisz vant Heck wonende tot uijtgeest)    [Jan Jeremiasz vander Vaart schout van wijck op zee en Sijmen Engelsz Kuijper wonende aldaar]
een stuckelants leggende binnen desen banne opde geest genaemt 't nauwendijcx croffie, een stuckelants leggende binnen desen banne opde geest genaemt 't nauwendijcx croffie
 

10. Transcriptie nr.: 1692052105  
een stuckelants leggende binnen desen banne opde geest genaemt Dirck Willemsz croffie
(Ver-)koopakte -- 21-05-1692           (Pieter Cornelisz vant Heck wonende tot uijtgeest)    [-- --]
een stuckelants leggende binnen desen banne opde geest genaemt Dirck Willemsz croffie, belent ten oosten de cleijne houtwegh, ten westen Pieter Sijmonsz
 

11. Transcriptie nr.: 1692052106  
een huijs erff tuijn en boomgaart, staende en gelegen binnen desen banne op noortdorp
(Ver-)koopakte -- 21-05-1692           (Adriaen van Coevenhoven schout en gerechtsbode tot heemskerck)    [Jan Arijensz Hogewerf regerent schepen alhier aan de oostersij]
een huijs erff tuijn en boomgaart, staende en gelegen binnen desen banne op noortdorp, belent ten noorden een weghje ten suijden de heer van Incourt, ten westen de houtwegh, ten oosten
de kerckwegh

 

12. Transcriptie nr.: 1692052107  
een tuijn leggende binnen desen dorpe aande maarlaen
(Ver-)koopakte -- 21-05-1692           (erfgenamen van saliger Pieter Jansz Verhammen)    [Willem Jansz Verhammen wonende alhier]
een tuijn leggende binnen desen dorpe aande maarlaen, belent ten noorden Claes van Overveen, ten zuijden de beeck, ten oosten Jacob Jansz Heijnstman, ten westen de coper
 

13. Transcriptie nr.: 1692052108  
een stuckelants leggende binnen desen banne aande maar, genaemt de maarweijt
(Ver-)koopakte -- 21-05-1692           (Aeffie en Neeltie Arijens wonende binnen desen dorpe)    [Bartholomieus Willemsz Heemskerck wonende inde beverwijck]
een stuckelants leggende binnen desen banne aande maar, genaemt de maarweijt, belent ten noorden de maar, ten westen Neel Maertens, ten noorden Cornelis Claesz Crijnen ten suijden de necksloot
 

14. Transcriptie nr.: 1692052109  
een stuckje lants leggende binnen desen banne opde geest
(Ver-)koopakte -- 21-05-1692           (Maartie Arijens weduwe van saliger Louris Engelsz Smacker wonende tot heemskerck)    [Pieter Joosten Verhammen]
een stuckje lants leggende binnen desen banne opde geest, belent ten noorden 't breetslagger laentie, ten suijden Dirck Nannen vander Stoel
 

15. Transcriptie nr.: 1692052110  
een stuckelants opde geest, genaemt aende Kuijckerswegh
(Ver-)koopakte -- 21-05-1692           (Maertie Arijens weduwe van saliger Louris Engelsz Smacker wonende tot heemskerck)    [Gerrit Pietersz Schuijt]
een stuckelants leggende binnen desen banne opde geest, genaemt aende Kuijckerswegh, belent ten westen Domine Mollerus ten suijden de grote houtwegh
 

16. Transcriptie nr.: 1692052111  
een stuckelants leggende binnen desen banne opde geest genaamt achtert huijs van schout
(Ver-)koopakte -- 21-05-1692           (Maartie Arijens weduwe van saliger Louris Engelsz Smacker wonende tot heemskerck)    [Cornelis Claesz Morsch wonende mede tot heemskerck]
een stuckelants leggende binnen desen banne opde geest genaamt achtert huijs van schout, belent ten noorden Juffrou Schouten, ten westen Sus Harmens ten oosten mr. Cornelis Keijns,
te suijden Louris Garbrantsz

 

17. Transcriptie nr.: 1692052112  
een stuckelants leggende binnen desen banne opde geest genaemt de hoeves
(Ver-)koopakte -- 21-05-1692           (Maertie Arijens weduwe van saliger Louris Engelsz Smacker wonende tot heemskerck)    [Jacob en Grietie Willems wonende beijde alhier mede tot heemskerck,]
een stuckelants leggende binnen desen banne opde geest genaemt de hoeves,belent ten noorden 't kercke croffie, ten suijden Aechie Louris
 

18. Transcriptie nr.: 1692052113  
een huijs en erff staandeen gelegen binnen desen banne ofte dorpe opt hoogdorp
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 21-05-1692           (Jan Cornelis Hogeduijn)    [Claes Jansz Pastoor wonende alhier tot heemskerck opt hoogdorp]
een huijs en erff staandeen gelegen binnen desen banne ofte dorpe opt hoogdorp, belent ten oosten de vrou van Warmenhuijsen, ten westen de heerewegh
 

19. Transcriptie nr.: 1692052114  
een huijs en erff staende en gelegen binnen desen dorpe opt hoogdorp
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 21-05-1692           ("schout en secretaris van heemskerck" in opdracht van ..)    [Claes Jansz Pastoor wonende binnen desen dorpe opt hoogdorp]
een huijs en erff staende en gelegen binnen desen dorpe opt hoogdorp, belent ten oosten de vrou van Warmenhuijsen, ten westen de heerewegh
 

20. Transcriptie nr.: 1692052115  
een stuckelants leggende binnen desen banne opde geest, genaemt ockerscroft,
(Ver-)koopakte -- 21-05-1692           (Sijtien Dircx wonende tot uijtgeest (voor 2/3) en Marij Stuijfsanden (voor 1/3))    [Gerrit Pietersz Schuijt wonende opt hoflant inde banne van wijck aen duijn]
een stuckelants leggende binnen desen banne opde geest, genaemt ockerscroft,belent ten oosten de kuijckerswegh, ten westen Louris Cornelisz bruijckwaar, ten noorden de wijckwegh, ten suijden Claes Albertsz Blocker
 

21. Transcriptie nr.: 1692052116  
een stuckelants leggende binnen desen banne buijten den Sint Aegtendijck
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 21-05-1692           (Sijtien Dircx wonende tot uijtgeest)    [Fredericus Mollerus bedienaer des goddelijcke woorts inde Beverwijck]
een stuckelants leggende binnen desen banne buijten den Sint Aegtendijck, belent ten suijden den coper, ten noorden Maart Jans
 

22. Transcriptie nr.: 1692052117  
een huijs erf en tuijn leggende binnen desen dorpe ofte banne aan duijn
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 21-05-1692           (boedelhouders van Wilbort Poulusz)    [Engel Cornelisz wonende aen duijn]
een huijs erf en tuijn leggende binnen desen dorpe ofte banne aan duijn, belent ten oosten Neeltie Jacobs ten westen Jasper Jacobsz, ten noorden de wildernis, ten suijden de erven van Jasper Cornelisz
 

23. Transcriptie nr.: 1692052118  
een stuckelants leggende binnen desen banne genaemt Claes Corssen ven
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 21-05-1692           (curator van Wilbort Poulusz (1/2) en Griete Poulus (1/2))    [Arijen Jacobsz wonende tot wijck op zee]
een stuckelants leggende binnen desen banne genaemt Claes Corssen ven, belent ten oosten de grote ciebeeck, ten westen de voorwegh
 

24. Transcriptie nr.: 1692052119  
een stuckelants leggende binnen desen banne, genaemt Claes Corssen ven
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 21-05-1692           (curator van Wilbort Poulusz (1/2) en Griete Poulus (1/2))    [Arijen Jacobsz wonende tot wijck op zee]
een stuckelants leggende binnen desen banne, genaemt Claes Corssen ven, belent ten oosten de grote ciebeeck ten westen de voorwegh
 

25. Transcriptie nr.: 1692052701  
een stuckelants leggende binnen desen banne van heemskerck bijden St Aagtendijk genaamt het matje
(Ver-)koopakte -- 27-05-1692           (Claes Barenden (1/2), Gerrit Jansz Clap woonende aan wijckerdijck (1/8), Maartie Cornelis (1/8), Pieter Jacobsz Coppe woonende tot uijtgees(1/8) en Jan Dircxe Spanjert (1/8) paart)    [Abraham Mollerus bedienaar des goddelijcke woordt tot wijck op zee]
een stuckelants leggende binnen desen banne van heemskerck bijden St Aagtendijk genaamt het matje, belent ten oosten den hogendijck ten westen --- ten noorden de maetwegh, ten suijden het huijs van
Jan Clap

 

26. Transcriptie nr.: 1692052702  
huijs ende erff staande ende gelegen binnen desen banne aenden St Aeghtendijck
(Ver-)koopakte -- 27-05-1692           (Claes Barenden (1/2), Gerrit Jansz Clap woonende aan wijckerdijck (1/8), Maartie Cornelis (1/8), Pieter Jacobsz Coppe woonende tot uijtgees(1/8) en Jan Dircxe Spanjert (1/8))    [Claes Maarts Poel]
huijs ende erff staande ende gelegen binnen desen banne aenden St Aeghtendijck, belent ten oosten den St Aaghtendijck, ten westen Maertie Ponsen bruijckwaar,
 

27. Transcriptie nr.: 1692052801  
een stuckelants tusschen de houtwegen, genaemt Dirck Willemsen croffie,
(Ver-)koopakte -- 28-05-1692           (Pieter Cornelisz vant Heck wonende tot uijtgeest)    [Claes Jacobsz Overveen en Jacob Jansz Heijnstman wonende alhier aende oostersij]
een stuckelants leggende binnen desen banne tusschen de houtwegen, genaemt Dirck Willemsen croffie, een stuckelants leggende binnen desen banne tusschen de houtwegen, genaemt Dirck Willemsen croffie,
 

28. Transcriptie nr.: 1692052802  
de helft in een stuckelants leggende binnen desen banne genaemt het bieslant
(Ver-)koopakte -- 28-05-1692           (Weijntie Bartels woonende tot haarlem)    [Neeltie Jans]
de helft in een stuckelants leggende binnen desen banne genaemt het bieslant, belent ten westen de schilpwegh, ten oosten de luttickci, ten noorden Dirck Jacobsz, ten suijden de stadt haerlem
 

29. Transcriptie nr.: 1692052803  
3/4 paarten van een huijs ende erve staende en gelegen tot heemskerck
(Ver-)koopakte -- 28-05-1692           (Arien Segertz Broer woonende heemskerck, Aris Janze en Jan Walraven woonende tot limmen)    [Jan Segertze woonende tot heemskerck]
3/4 paarten van een huijs ende erve staende en gelegen tot heemskerck, belent ten oosten Aeffie Dircx, ten westen de wegh
 

30. Transcriptie nr.: 1692062101  
een huijs en erf en tuijn leggende binnen desen banne aan duijn
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 21-06-1692           (Adriaen van Coevenhoven en Dirck Lourisz Cruijswegh schout en schepen tot heemskerck als lasthebbende)    [Engel Cornelisz wonende aan duijn]
een huijs en erf en tuijn leggende binnen desen banne aan duijn, belent ten oosten Neeltie Jacobs, ten westen Jasper Jacobsz
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 28 maart 2020