Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Transcripties HK Heemskerk Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1693   (in veld: Jaartal (tbv sortering))     

Aantal gevonden publicaties : 26   (uit: 3729)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Transcriptie nr.: 1693010201  
een huijs ende erve staende ende gelegen aen duijn voors,
(Ver-)koopakte -- 02-01-1693           (Engel Cornelisz van duijn)    [Pieter Janse Pieten woonende meede aen duijn]
een huijs ende erve staende ende gelegen aen duijn voors, belent ten oosten de weg ten westen en noorden Jacob Willemsz kinderen ten suijden Jonge Louris
 

2. Transcriptie nr.: 1693010301  
een acker lants leggende binnen desen banne
(Ver-)koopakte -- 03-01-1693           (Cornelis Dircxe van Rossen woonende opde coogh)    [Pieter Cornelisz Wagemaecker woonende alhier]
een acker lants leggende binnen desen banne, belent ten noorden Cornelis Morsch ten suijden Cornelis Stuijfsanden kinderen
 

3. Transcriptie nr.: 1693010302  
een tuijn leggende binnen de en banne, genaemt de tuijn van Kuijper
(Ver-)koopakte -- 03-01-1693           (Cornelis Dircxe van Rossen woonende opde coogh)    [Cornelis Claesz Morsch schepen deses dorps]
een tuijn leggende binnen de en banne, genaemt de tuijn van Kuijper
 

4. Transcriptie nr.: 1693030801  
een stuckelants leggende binnen desen banne inden broeck, genaemt de stroock,
(Ver-)koopakte -- 08-03-1693           (Cornelis Jans Coese alias Passagie, en Lijsbet Claes woonende inde beverwijck)    [Lambertus en Adriana Cloeck woonende aen heemskerckerduijn]
een stuckelants leggende binnen desen banne inden broeck, genaemt de stroock, belent ten oosten de Diesloot ten suijden den Hem, ten westen de vrouwe van der Mijl ten noorden Cornelis Sijmens en Aemker Hesselz
 

5. Transcriptie nr.: 1693041201  
een crofte teellant leggende binnen desen banne van heemskerck, aenden houtwegh genaemt Lammerden croft
(Ver-)koopakte -- 12-04-1693           (Aemker Hesselsz woonende tot uijtgeest, en sijn suster ende broeders)    [de kinderen van Jan Ariensz tot noortdorp]
een crofte teellant leggende binnen desen banne van heemskerck, aenden houtwegh genaemt Lammerden croft, belent ten oosten de cleijne houtwegh, ten westen Jacob Cornelisz van Duijn, ten noorden de weduwe van mr. Claes de Groot
 

6. Transcriptie nr.: 1693050101  
1) een stuckelants leggende inden banne van heemskerck genaemt het paerdelant 2) een crofie telant leggende alsboven genaemt aghter de nierbaen
Lijfrente -- 01-05-1693           (Cornelis Claesz Morsch ende Jan Arijensz Hogewerff, beijde wonende tot heemskerck)    [1) mr. Cornelis Keijns wonende mede tot heemskerkerck en Cornelis Claesz Morsch 2) Jan Arijensz Hogewerff]
1) een stuckelants leggende inden banne van heemskerck genaemt het paerdelant 2) een crofie telant leggende alsboven genaemt aghter de nierbaen
 

7. Transcriptie nr.: 1693051201  
een huijs ende erff staende ende gelegen tot heemskerck inde kerckbuijrt,
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 12-05-1693           (Cornelis Dircxs van Rossen wonende opde coogh)    [Cornelis Sijmensz Koedijck, wonende tot heemskerck]
een huijs ende erff staende ende gelegen tot heemskerck inde kerckbuijrt, belent ten suijden de stadt haerlem, ten noorden 't schilppadt, de tuijn van verkoper die Pieter Heijndricxe gebruijckt heeft
 

8. Transcriptie nr.: 1693051202  
een huijs ende erff staende ende gelegen binnen den dorpe van heemskerck inde kerckbuijrt
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 12-05-1693           (Cornelis Dircxs van Rossen)    [Cornelis Sijmensz Koedijck, wonende tot heemskerck]
een huijs ende erff staende ende gelegen binnen den dorpe van heemskerck inde kerckbuijrt, belent ten suijden de stadt haerlem, ten noorden 't schilppadt
 

9. Transcriptie nr.: 1693060401  
een huijs ende erve op hoogdorp, genaemt de koeckuijt
(Ver-)koopakte -- 04-06-1693           (Pieter Cornelisz vant Heck, woonende tot uijtgeest)    [Frans van den Bos, woonende op meresteijn]
een huijs ende erve staende ende gelegen binnen desen banne op hoogdorp, genaemt de koeckuijt, belent ten oosten de herewegh, ten suijden Maert Jans
 

10. Transcriptie nr.: 1693060402  
een stuckelants leggende binnen desen banne inde noortbroeck genaemt de kampen van Wildeman
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 04-06-1693           (Johan van Bemmel woonende tot nieukoop)    [mr. Cornelis Ceijns woonende tot heemskerck]
een stuckelants leggende binnen desen banne inde noortbroeck genaemt de kampen van Wildeman, belent ten noorden Juffrouw van Ringh, ten suijden Dirck Louris Kruijswegh, ten oosten de banscheij-
dinge ten westen Age Jansz en de stadt haerlem

 

11. Transcriptie nr.: 1693060403  
een stuckelants leggende binnen desen banne inde noortbroeck genaemt de kampen van Wildeman
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 04-06-1693           (mr. Cornelis Keijns)    [Johan van Bemmel]
een stuckelants leggende binnen desen banne inde noortbroeck genaemt de kampen van Wildeman, belent ten noorden Juffrouw van Ringh, ten suijden Dirck Lourisz Kruijswegh, ten oosten de banscheijdinge, ten westen Age Jans, en de stadt haerlem
 

12. Transcriptie nr.: 1693060404  
een stuckie lant leggende binnen desen banne genaemt Jan Coeweijen bosschie,
(Ver-)koopakte -- 04-06-1693           (Aemker Hesselsz woonende tot uijtgeest)    [Cornelis Claesz Spanjersbergh woonende tot noortdorp]
een stuckie lant leggende binnen desen banne genaemt Jan Coeweijen bosschie, belent ten noorden en westen de graeffelijckheijt
 

13. Transcriptie nr.: 1693060405  
een stuckelants inde noortbroeck genaemt het boomties landt
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 04-06-1693           (Sr. Pieter Wildeman (1/2), Sr. Jan van Bemmel (1/4) en Dirck .... woonende tot alckmaer, ende Griete Poulus (1/4))    [Cornelis Claesz Spanjersbergh]
een stuckelants leggende binnen (G30: 09) desen banne inde noortbroeck genaemt het boomties landt, belent ten oosten de Die, ten westen Bartholomieus Willemsz, ten suijden Jan van Schotenkamp,
ten noorden kalvenkamp

 

14. Transcriptie nr.: 1693060406  
een stuckelants leggende binnen desen banne inde noortbroeck genaemt het boomties lant
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 04-06-1693           (Sr. Pieter Wildeman en Jan van Bemmel etc.)    [Cornelis Claesz Spanjersbergh]
een stuckelants leggende binnen desen banne inde noortbroeck genaemt het boomties lant, belent ten oosten de Die, ten westen Bartolomieus Willemsz, ten suijden Jan van Schotenkamp,
ten noorden kalvenkamp

 

15. Transcriptie nr.: 1693060901  
een krofte teellant genaemt de kroft aftert hoogdorp
(Ver-)koopakte -- 09-06-1693           (Allert Dircxe woonende tot avenhorn)    [Gerrit Pietersz Schuijt woonende opt hofflant]
een krofte teellant leggende binnen desen banne van heemskerck, genaemt de kroft aftert hoogdorp, belent ten noorden Cornelis Morsch ten westen Maert Jansz Hoogdorp
 

16. Transcriptie nr.: 1693060902  
een krofte teellant aen de kerckwegh, genaemt de keet over de kerckwegh,
(Ver-)koopakte -- 09-06-1693           (Allert Dircxe woonende tot avenhorn)    [Claes Jacobs ende Maertie Jacobs Overveen]
een krofte teellant leggende binnen desen banne van heemskerck, aen de kerckwegh, genaemt de keet over de kerckwegh, belent ten zuijden den koper, ten noorden de heer Braems
 

17. Transcriptie nr.: 1693061001  
een crofte teellant genaemt het croffie van ocker,
(Ver-)koopakte -- 10-06-1693           (Jan Jacobsz woonende tot heemste / Jan Huijbertsz woonende tot akersloot / Jan Gaeuwis Buttervoor / Maerten Schee)    [Cornelis Claesz Morsch woonende alhier]
een crofte teellant leggende binnen desen banne van heemskerck genaemt het croffie van ocker, belent ten oosten en westen de wegh
 

18. Transcriptie nr.: 1693061002  
een croffie lants leggende inden banne van heemskerck genaemt wateracker
(Ver-)koopakte -- 10-06-1693           (Guertie Maertens)    [Claes Jacobsz Nieuweboer]
een croffie lants leggende inden banne van heemskerck genaemt wateracker, belent ten oosten Cornelis Cornelis, ten westen Jacob Maerts weduwe, ten suijden de heer van Assemburg ten noorden de stadt haerlem
 

19. Transcriptie nr.: 1693061501  
Een nog niet beschreven record 1693
15-06-1693             
 

20. Transcriptie nr.: 1693061701  
een crofte teellant genaemt wittemoeijs croft,
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 17-06-1693           (1) Willem Cornelis Schilder woonende inde schermer 2) erven van Gerrit Claesz)    [mr. Cornelis Ceijns woonende tot heemskerck]
een crofte teellant leggende binnen dese banne genaemt wittemoeijs croft, belent ten oosten de oosterwegh, ten westen de kerckwegh, ten zuijden de stadt haerlem, ten noorden de heer van Incoert
 

21. Transcriptie nr.: 1693061702  
een crofte teellant genaemt wittemoeijs kroft
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 17-06-1693           (Willem Cornelis Schilder ende Heijndrick Claes woonende beijde inde schermer)    [mr. Cornelis Ceijns woonende alhier tot heemskerck]
een crofte teellant leggende binnen dese banne van heemskerck genaemt wittemoeijs kroft, belent ten oosten de oosterwegh, ten westen de kerckwegh, ten suijden de stadt haerlem, ten noorden
de heer van Incoert

 

22. Transcriptie nr.: 1693061703  
1) en croft geestlant aende kerckwegh genaemt wijenburgs croffie,
(Ver-)koopakte -- 17-06-1693           (1) Willem Cornelis Schilder woonende inde schermer 2) meede erffgenaemen van Gerrit Claesz)    [Cornelis Claesz Spanjersbergh, woonende tot noortdorp]
1) een croft geestlant leggende binnen desen banne van heemskerck aende kerckwegh genaemt wijenburgs croffie,

2) saetlant leggende tot noortdorp,genaemt maet oos

 

23. Transcriptie nr.: 1693082601  
een huijs ende erve opt hoogdorp
26-08-1693           ((den insolventen boedel van_ Gerrit Gijsbertsz Witsenburgh, gewoont hebbende opt hoogdorp)    [mr. Cornelis Ceijns]
een huijs ende erve staende ende gelegen binnen desen banne opt hoogdorp, belent
ten oosten de gemene wegh, ten westen Cornelis Morsch, ten noorden Dirck Gijsberts, ten zuijden Louris
Garbrants Backer

 

24. Transcriptie nr.: 1693082602  
2/3 paerten in een tuijn leggende binnen desen banne aende oostersij genaemt bijt miente laentie
(Ver-)koopakte -- 26-08-1693           (Aemker Hessels ende Aelbert Cornelis Prins woonende beijde tot uijtgeest)    [Bancris Aelberts woonende tot heemskerck]
2/3 paerten in een tuijn leggende binnen desen banne aende oostersij genaemt bijt miente laentie, belent ten noorden de besloten acker ten zuijden
Zeger Zegerts

 

25. Transcriptie nr.: 1693120101  
een stuckelants leggende inde noortbroeck genaemt renessen kamp
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 01-12-1693           (Jan Cornelis Prins woonende tot uijtgeest)    [Louris Pieters woonende tot noortdorp]
een stuckelants leggende binnen dese banne inde noortbroeck genaemt renessen kamp, belent ten zuijden Cornelis Mieus Blaeu ten noorden de hemsloot
 

26. Transcriptie nr.: 1693120102  
een stuckelants leggende binnen desen banne inde noortbroeck genaemt renessen camp
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 01-12-1693           (Jan Cornelis Prins woonende tot uijtgeest)    [Louris Pieters woonende tot noortdorp]
een stuckelants leggende binnen desen banne inde noortbroeck genaemt renessen camp,belent ten zuijden Cornelis Mieus Blaeuw ten noorden de hemsloot
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 7 juni 2021