Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Transcripties HK Heemskerk Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1696   (in veld: Jaartal (tbv sortering))     

Aantal gevonden publicaties : 53   (uit: 4845)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Transcriptie nr.

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Transcriptie nr.: 1696011101  

Volmacht (procuratie) -- 11-01-1696           (juffroue Marija Berbens huijsvrouwe van Niclaes Rogiers Ramsden)    [Timoteus van Rosthuisen]
 

2. Transcriptie nr.: 1696011301  
een huijs wooninge genaamt overbeeck met desselfs bogaart
(Ver-)koopakte -- 13-01-1696           (juffroue Marija Berbens huijsvrouw van Niclaes Rogiers Ramsden)    [heer oudt burgemeester Dirck Hola tot schoonhoven / Jeronimus Velters bewinthebber vande oostindise compangie]
een huijs wooninge genaamt overbeeck met desselfs bogaart en verdere bepotinge en beplantinge,
mitsgaders het stuckje lants genaemt de maarcroft, daar voor gelegen, belent ten oosten de heer van Poelenburgh, ten westen Claes Overveen, ten suijden Jan Segerts weduwe etc. ten noorden
Willem Jansz Verhammen

 

3. Transcriptie nr.: 1696012301  
Een nog niet beschreven record 1696
23-01-1696             
 

4. Transcriptie nr.: 1696012701  
een crofte teelleant, met de cingel tot de ouwe sloot opde geest, genaemt de croft voor calslagers huijs
(Ver-)koopakte -- 27-01-1696           (Jonckheer Godefroij Antonijvan Cuijck van Mierop / Johan Harmen Hulsius, en Maria Oda vander Steen / Johan Lodovicus van Cuijck van Mierop woonende alle tot Cleve)    [Cornelis Claesz Morsch woonende alhier]
een crofte teelleant, met de cingel tot de ouwe sloot opde geest, genaemt de croft voor calslagers huijs, belent ten westen de wegh ten oosten de heer vercoper, ten suijden Bartholomieus Willemsz, ten noorden de heer Braems
 

5. Transcriptie nr.: 1696020301  
lant gelegen binnen desen banne genaamt cleijne smalweer,
(Ver-)koopakte -- 03-02-1696           (Garbrant, Jacob, Pieter , ende Geertie Dircx Vis / (voogd voogt overt) kint van Jan Bogaert, en Barentie Everts)    [Gerrit Pietersz Schuijt woonende opt hoflandt]
lant gelegen binnen desen banne genaamt cleijne smalweer, belent ten oosten Dirck (M02.063; G18: 13) Sijmensz, ten suijden Cornelis Gijsberts als bruijcker ten westen de bailliuws camp, ten noorden de heer van Hogersmilde,
 

6. Transcriptie nr.: 1696020501  
een stuckelants leggende binnen desen banne inde noortbroeck, genaemt het lagelant van plomp,
(Ver-)koopakte -- 05-02-1696           (Jacob Jansz Heijnstman regerent schepen deses dorps)    [Sijmen Poelenburg woonende inde beverwijck]
een stuckelants leggende binnen desen banne inde noortbroeck, genaemt het
lagelant van plomp, belent ten oosten de cleijne meet, ten westen Cornelis Cornelisz

 

7. Transcriptie nr.: 1696020502  
de 1/2 in een stuckelants leggende binnen desen banne inde noortbroeck, genaemt celities camp
(Ver-)koopakte -- 05-02-1696           (Jan Crijnen woonende alhier, met zijn moeder, broeders ende susters)    [Jacob Jansz Heijnstman regerent schepen deses dorps]
de 1/2 in een stuckelants leggende binnen desen banne inde noortbroeck, genaemt celities camp,belent ten suijden de hartlaensloot ten noorden Teunis Dircxe kint
 

8. Transcriptie nr.: 1696022601  
een stuckelants leggende binnen desen banne op de geest, genaemt meijndertsven
(Ver-)koopakte -- 26-02-1696           (Willem Cornelis Brittebuert ende Jan Cornelis Hoogeduijn woonende beijde inde banne van wijck aen duijn en Crijn Cornelis Creck)    [ieter de Graef, heer van Polsbroeck, Purmerlant etc]
een stuckelants leggende binnen desen banne op de geest, genaemt meijndertsven, belent ten oosten de voorwegh, ten westen en noorden Willem Louris Pieten
 

9. Transcriptie nr.: 1696030801  
een crofte teellant leggende binnen desen banne aen duijn,
(Ver-)koopakte -- 08-03-1696           (Louris Pieters woonende alhier)    [Jacob Jans Pronck]
een crofte teellant leggende binnen desen banne aen duijn, belent ten noorden de wildernis, ten suijden het Gasthuijs tot wijck op zee
 

10. Transcriptie nr.: 1696030802  
een croffie teellant leggende binnen desen banne aen duijn, genaemt het crofie agtert huijs van Robol
(Ver-)koopakte -- 08-03-1696           (Jacob Jans Pronck woonende alhier)    [Louris Pietersz]
een croffie teellant leggende binnen desen banne aen duijn, genaemt het crofie agtert huijs van Robol, belent ten suijden 't Gasthuijs tot wijck op zee, ten noorden de wildernis
 

11. Transcriptie nr.: 1696031401  
een besegelde losrentebrief
Overdracht van losrentebrief -- 14-03-1696           (Sr. Hendrick van Nes (coopman tot amsterdam) en sijne vader Casparus van Nes)    [Jan Toffemaacker, ende Goddert Cappel coopluijden tot amsterdam]
(Overdracht van) een besegelde losrentebrief
 

12. Transcriptie nr.: 1696041601  
N.v.t.
Volmacht (procuratie) -- 16-04-1696           (Jonker Pieter Willem van Cuijck van Mierop en Joncker Godefroij Anthonij van Cuijck van Mierop)    [Jan Harmen Hulsius en sijn liefste (Maria Oda vander Steen)]
 

13. Transcriptie nr.: 1696042101  
Een nog niet beschreven record 1696
21-04-1696             
 

14. Transcriptie nr.: 1696050701  
Een nog niet beschreven record 1696
07-05-1696             
 

15. Transcriptie nr.: 1696051601  
een crofte teellant leggende binnen desen banne genaemt de oostersijties croft
(Ver-)koopakte -- 16-05-1696           (erffgenamen van saliger Pieter Poulus Langevelt ende Maertie Cornelis Beeckhoff)    [Sijmen, en Arien Ootgerts woonende binnen desen banne aen heemskerckerduijn]
een crofte teellant leggende binnen desen banne genaemt de oostersijties croft, belent ten westen Arijen van Toorn, ten noorden Bartholomieus Heemskerck. ten oosten de groote
houtwegh

 

16. Transcriptie nr.: 1696053001  
een huijs ende erve staande en gelegen binnen dese heerlijckheijt inde kerckbuijrt
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 30-05-1696           (Claes Cornelisz Stuijffsant wonende alhier)    [Dirck Jansz Paesse als in huijwelijck hebbende Guijrtie Cornelis, ende Maartie Cornelis, kinderen van saliger Cornelis Stuijffsant]
een huijs ende erve staande en gelegen binnen dese heerlijckheijt inde kerckbuijrt, belent ten suijden en noorden den coper
 

17. Transcriptie nr.: 1696053002  
een stuckelants leggende binnen desen banne genaemt stuijflanden paerdelant,
(Ver-)koopakte -- 30-05-1696           (erffgenamen van saliger Maertie Stuijfsanden alhier tot eemskerck overleden)    [Sr Isaack Breijne coopman tot amsterdam]
een stuckelants leggende binnen desen banne genaemt stuijflanden paerdelant, belent ten noorden Louris Cornelisz, ten suijden de Stadt haerlem ten westen het Kinderhuijs tot haerlem, ten oosten Juffrouw Schouten
 

18. Transcriptie nr.: 1696053003  
een stuckelants inde cleijne meet, genaemt inde meet,
30-05-1696           (erfgenamen van saliger Maertie Stuijfsanden alhier tot eemskerck overleden)    [Cornelis Jansz Lamberden woonende aen duijn]
een stuckelants leggende binnen desen banne inde cleijne meet, genaemt inde meet, belent ten noorden de maetwegh, ten westen Sijmen Dircxe Oudendijck,
ten oosten Blommencamp

 

19. Transcriptie nr.: 1696053004  
een stuckelants leggende binnen desen banne genaemt de ruijnackers
(Ver-)koopakte -- 30-05-1696           (erfgenamen van saliger Maartie Stuijfsanden alhier tot eemskerck overleden)    [Dirck Jans Paessche oudt schepen deses dorps]
een stuckelants leggende binnen desen banne genaemt de ruijnackers, belent ten noorden den cooper, ten suijden Claes van Overveen, ten oosten de kerckwegh
 

20. Transcriptie nr.: 1696053005  
een stucke lants leggende binnen desen banne in wateracker
(Ver-)koopakte -- 30-05-1696           (erffgenamen van saliger Maertie Stuijfsanden alhier tot eemskerck overleden)    [Willem Sijbrants woonende alhier]
een stucke lants leggende binnen desen banne in wateracker, belent ten noorden Jan Pieters Rijckeman, ten suijden Cornelis Henneman als bruijcker, ten oosten Cornelis Claes Morsch
 

21. Transcriptie nr.: 1696053006  
een stuckelants leggende binnen desen banne genaemt de ruijnackers
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 30-05-1696           (Cornelis Cornelisz woonende tot wimmenum)    [Dirck Jans Paessche oudt schepen deses dorps]
een stuckelants leggende binnen desen banne genaemt de ruijnackers, belent ten noorden Claes Overveen ten westen de heer Adrianus Cloeck
 

22. Transcriptie nr.: 1696053007  
een stuckelants leggende binnen desen banne genaemt de ruijnackers,
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 30-05-1696           (Cornelis Cornelisz tot wimmenum)    [Dirck Jans Paessche oudt schepen deses dorps]
een stuckelants leggende binnen desen banne genaemt de ruijnackers, belent ten noorden Claes van Overveen, ten westen de heer Adrianus Cloeck
 

23. Transcriptie nr.: 1696053008  
een huijs ende erve, item een croffie teellant leggende voorde deur, staende en gelegen binnen desen banne aende oostersij
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 30-05-1696           (Cornelis Cornelisz woonende tot wimmenum)    [Jan Ariens Hogewerff woonende alhier]
een huijs ende erve, item een croffie teellant leggende voorde deur, staende en gelegen binnen desen banne aende oostersij, belent ten oosten den cooper, ten westen Hendrick Jansz Kuijper
 

24. Transcriptie nr.: 1696053009  
een huijs ende erve, item een croffie leggende voorde deur,
(Ver-)koopakte -- 30-05-1696           (Cornelis Cornelisz tot wimmenum)    [Jan Ariensz Hogewerff woonende alhier]
een huijs ende erve, item een croffie leggende voorde deur, belent ten oosten den coper, ten westen Hendrick Jansz Kuijper
 

25. Transcriptie nr.: 1696053010  
een stuckelants leggende binnen desen banne genaemt de lange acker,
(Ver-)koopakte -- 30-05-1696           (Cornelis Cornelisz woonende tot Wimmenum)    [Jan Ariensz woonende tot noordorp]
een stuckelants leggende binnen desen banne genaemt de lange acker, belent ten oosten de kerckweg, ten westen de houtwegh
 

26. Transcriptie nr.: 1696053011  
een stuckelants leggende binnen desen banne genaamt de camp in breetweer
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 30-05-1696           (Cornelis Cornelisz woonende tot Wimmenum)    [Neeltie Jacobs woonende aen duijn]
een stuckelants leggende binnen desen banne genaamt de camp in breetweer, belent ten oosten Louris Pietersz, ten westen de noortmaetwegh
 

27. Transcriptie nr.: 1696053012  
een stuckelants leggende binnen desen banne genaemt de camp in breetweer
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 30-05-1696           (Cornelis Cornelisz woonende tot Wimmenum)    [Neeltie Jacobs woonende binnen dese banne aen duijn]
een stuckelants leggende binnen desen banne genaemt de camp in breetweer, belent ten oosten Louris Pietersz, ten westen de noortmaetwegh
 

28. Transcriptie nr.: 1696053013  
de 1/2 in een stuckelants leggende binnen desen banne bij tolheck genaemt de halve everscamp
(Ver-)koopakte -- 30-05-1696           (Niet leesbaar)    [Dirck Jansz Paessche]
de 1/2 in een stuckelants leggende binnen desen banne bij tolheck genaemt de halve everscamp, belent ten noorden Dieuwer Dircx kindt ten suijden de toght
 

29. Transcriptie nr.: 1696053014  
een crofte teellant leggende binnen desen banne op de geest, genaemt de berghcroft
(Ver-)koopakte -- 30-05-1696           (Trijn Louris woonende binnen dese banne aan de oostersij)    [Jan Cornelis Reijersz woonende aen duin]
een crofte teellant leggende binnen desen banne op de geest, genaemt de berghcroft, belent ten oosten de groote houtwegh, ten westen Dirck Pietersz
 

30. Transcriptie nr.: 1696053015  
een huijs ende erve staende ende gelegen binnen desen banne tot noordorp
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 30-05-1696           (Dirck Gerrits Bosman, geassisteert met Jan Arijens Hogewerf als desselfs voogt)    [Claes Cornelisz Schee woonende tot noordorp]
een huijs ende erve staende ende gelegen binnen desen banne tot noordorp, belent ten suijden Cornelis Spanjersberg, ten noorden de schoudt Coevenhoven
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 7 juni 2021