Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Transcripties HK Heemskerk Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1699   (in veld: Jaartal (tbv sortering))     

Aantal gevonden publicaties : 35   (uit: 4845)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Transcriptie nr.

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Transcriptie nr.: 1699012801  
de heemskercker groote en cleijne block tienden begrijpende in hen koorn, vlas, en alle ront en plat saat, etc
(Ver-)koopakte -- 28-01-1699           (de heer Cornelis Velius als burgemeester der stadt hoorn, en opvolgers)    [Pieter Rendorp woonende tot amsterdam,]
de heemskercker groote en cleijne block tienden begrijpende in hen koorn, vlas, en alle ront en plat saat, etc en de cleijne abs tient coorn ront ende plat saat leggende inde jurisdictie van
heemskerck etc,
de noortsij vande groote abs tient streckende vande kuijckers weg oostaen doort lant van Willem Jansz
Herencarspel ende van Barbertie Jans weduwe van Dirck Louritsz, ten noorden de heer van Swieten tot
int velt toe, de suijtsij vande groote abs tient voors, streckende vande kuijckers
wegh oostaen, belent ten suijden de croft van Jan van Toorn ende de croft van Vander Stoel tot
aande scheijbeeck en meresteijns laen oock de cleijne abs tient tot int velt toe,

 

2. Transcriptie nr.: 1699022201  
een stuckelants leggende binnen desen banne aende cleijne houtweg, genaamt Dirck Willems croffie,
(Ver-)koopakte -- 22-02-1699           (Jacob Jans Heijnman oudt schepen deses dorps)    [Johannis van Coevenhoven, secretaris deses dorps]
een stuckelants leggende binnen desen banne aende cleijne houtweg, genaamt Dirck Willems croffie, belent ten noorden Pieter Sijmens, ten suijden Arien Grasbosch, ten westen de wollenaersbeeck, ten oosten de cleijne houtweg
 

3. Transcriptie nr.: 1699022601  
een stuckelants leggende binnen desen banne opden hem genaamt van Mieus Jans
(Ver-)koopakte -- 26-02-1699           (Nicolaes Mollerus medicine doctor inde beverwijck, sijne schoon??moeder mejuffrouw Elisabet de Bruijn weduwe van saliger dominee Fredericus Mollerus , sijne minderjarige broeder Johannis Mollerus)    [Adrianus Cloeck woonende binnen desen banne aen duijn]
een stuckelants leggende binnen desen banne opden hem genaamt van Mieus Jans, belent ten suijden de kinderen vande heer Cloeck, ten noorden Sijmen Capiteijn, ten oosten de Die, ten westen
de gemene maet

 

4. Transcriptie nr.: 1699022701  
een crofte teellant leggende binnen desen banne aen duijn genaamt de ven,
(Ver-)koopakte -- 27-02-1699           (Cornelis Jans Lammerden woonende alhier)    [Cornelis Louris Henneman, woonende mede alhier]
een crofte teellant leggende binnen desen banne aen duijn genaamt de ven, belent ten noorden de heer Cloeck, ten suijden Sijmen Ootgerts
 

5. Transcriptie nr.: 1699030701  
een crofte teellants leggende binnen desen banne aende cleijne houtwegh,
(Ver-)koopakte -- 07-03-1699           (Pieter Jans, Dirck Jansz ende Louris Jans Pieten, haren broeder Jan Jans (alle kinderen van saliger Jan Louris Pieten))    [Sijmen Ootgertsz woonende binnen dese banne aen duijn]
een crofte teellants leggende binnen desen banne aende cleijne houtwegh, belent ten noorden Jasper Jacobs weduwe, ten suijden de coper, ten oosten de stadt alckmaer, ten westen de cleijne houtwegh
 

6. Transcriptie nr.: 1699041401  
een croffie lant, leggende binnen desen dorpe op de geest, genaamt vande pastorij aende losse acker,
(Ver-)koopakte -- 14-04-1699           (Maertie Pieters weduwe van saliger Arien Zegerts Broer, woonende alhier)    [mr. Cornelis Ceijns woonende mede alhier]
een croffie lant, leggende binnen desen dorpe op de geest, genaamt vande pastorij aende losse acker,belent ten noorden Niesje Copers, ten suijden de stadt haerlem, ten oosten de herewegh,
 

7. Transcriptie nr.: 1699051301  
1) een huijs ende erve staande tot alkmaar 2) een stucke waijdlant gelegen tot oesdom, genaamt de stuck 3) een stucke waijdlant gelegen tot heemskerc
(Ver-)koopakte -- 13-05-1699           (alle erfgenamen van van Adriaan Aalberts Baccum, tot alckmaar overleden)    [1) aan Willem Nielris (?), molenaar bij de kennemer poort 2) Adriaan Claas Decker, wonende tot oesdom, 3) Garbrant Claasz, wonende tot uijtgeest]
1) een huijs ende erve staande tot alkmaar

2) een stucke waijdlant gelegen tot oesdom, genaamt de stuck

3) een stucke waijdlant gelegen tot heemskerc

 

8. Transcriptie nr.: 1699051401  
een stuckelants leggende binnen desen banne, genaemt de camp voor heemstee
(Ver-)koopakte -- 14-05-1699           (erfgenamen van saliger Arien Aelberts Baccum)    [Garbrant Claesz Cabel woonende tot uijtgeest]
een stuckelants leggende binnen desen banne, genaemt de camp voor heemstee, belent ten noorden de maerdijck, ten suijden Juffrouw Loreijn, ten oosten Engel Cornelisz ten westen de stadt haerlem en de
vrouw vander Mijl

 

9. Transcriptie nr.: 1699051402  
een crofte teellant, leggende binnen desen dorpe op de geest leggende binnen desen banne opde geest, genaemt Jonge Dircken croffie
(Ver-)koopakte -- 14-05-1699           (Arien Claes Lammerden, ende Beertie Claes broeder ende suster woonende aen duijn)    [Johannis van Coevenhoven secretaris deses dorps, ende Gerbregt Valckenl.]
een crofte teellant, leggende binnen desen dorpe op de geest leggende binnen desen banne opde geest, genaemt Jonge Dircken croffie, gelegen aende cleijne houtwegh, belent ten westen de schoubeeck ten oosten de cleijne houtwegh
 

10. Transcriptie nr.: 1699051403  
een crofte teellant, leggende binnen desen banne op de geest aen de voorwegh wesende het westerste 1/4 paert van het lant genaamt van Aegt Louris
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 14-05-1699           (Arien Claesz Lammerden ende Beertie Claes broeder ende suster woonende aen duijn)    [Jan Dircxe woonende aen velserduijn]
een crofte teellant, leggende binnen desen banne op de geest aen de voorwegh wesende het westerste 1/4 paert van het lant genaamt van Aegt Louris, belent ten suijden Jannitje Pieters, ten oosten de vercopers ten westen de voorwegh, ten noorden Cornelis Henneman
 

11. Transcriptie nr.: 1699051404  
een crofte teellant leggende binnen desen banne op de geest aen de voorwegh wesende het westerste 1/4 paert van het lant genaamt van Aegt Louris,
(Ver-)koopakte -- 14-05-1699           (Arien Claesz Lammerden ende Beertie Claes)    [Jan Dircxe woonende aen velserduijn]
een crofte teellant leggende binnen desen banne op de geest aen de voorwegh wesende het westerste 1/4 paert van het lant genaamt van Aegt Louris,
 

12. Transcriptie nr.: 1699051405  
een stuckelants, leggende binnen desen banne in watercamp, genaemt in watercamp,
(Ver-)koopakte -- 14-05-1699           (Arien Claes Lammerden, ende Beertie Claes broeder ende suster woonende aen duijn)    [kinderen Jan Arien Claesz woonende op noordorp]
een stuckelants, leggende binnen desen banne in watercamp, genaemt in watercamp, belent ten oosten de copers, ten westen Reijer Jacobsz
 

13. Transcriptie nr.: 1699051406  
een stuckelants, leggende binnen desen banne in watercamp, genaemt in watercamp
(Ver-)koopakte -- 14-05-1699           (Bancris Jans ende Teunis Jansz gebroeders woonende beijde tot castricum)    [kinderen Jan Arien Claesz woonende op noordorp]
een stuckelants, leggende binnen desen banne in watercamp, genaemt in watercamp, belent ten noorden de copers, ten zuijden den heer Otto Cuijck van Mierop,
 

14. Transcriptie nr.: 1699051407  
de suijder helft van een crofte teellant leggende op de geest, genaemt de winckelkroft
(Ver-)koopakte -- 14-05-1699           (Pieter Claes Pietermaat woonende aende assendelverdijck)    [kinderen Jacob Willems woonende aen duijn]
de suijder helft van een crofte teellant leggende binnen desen banne op de geest, genaemt de winckelkroft, belent ten oosten de groote houtwegh, ten westen Steven Jans weduwe, ten noorden Cornelis Cornelisz
 

15. Transcriptie nr.: 1699051501  
een crofte teellant leggende binnen desen banne op de geest, genaemt van Garbrant Lourisz
(Ver-)koopakte -- 15-05-1699           (Wouter vander Graef brouwer woonende tot haerlem)    [Claes ende Maertie Jacobs Overveen]
een crofte teellant leggende binnen desen banne op de geest, genaemt van Garbrant Lourisz, belent ten suijden de heer Codijn, ten westen Jacob Maerts weduwe, ten noorden de coper, ten oosten de kerckwegh
 

16. Transcriptie nr.: 1699051502  
een crofte teellant op de geest, genaamt tusschen de houtwegen,
(Ver-)koopakte -- 15-05-1699           (Wouter vander Graaf brouwer tot haerlem)    [Louris Ariens Grasbosch]
een crofte teellant leggende binnen desen banne op de geest, genaamt tusschen de houtwegen, belent ten suijden de kinderen van Jan Claes, ten noorden Pieter Sijmens, ten westen de cleijne houtwegh ten oosten de groote houtwegh,
 

17. Transcriptie nr.: 1699051503  
een stuckelants leggende binnen desen banne, genaamt het paerdelant van haer vader,
(Ver-)koopakte -- 15-05-1699           (Wouter vander Graef brouwer tot haerlem)    [kinderen van Jan Arien Claesz]
een stuckelants leggende binnen desen banne, genaamt het paerdelant van haer vader,
 

18. Transcriptie nr.: 1699051504  
een stuckelants leggende binnen desen banne op noordorp,
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 15-05-1699           (Adriaen van Coevenhoven schout deses dorps)    [Cornelis Claesz Spanjersberg oudt schepen deses dorps]
een stuckelants leggende binnen desen banne op noordorp,
 

19. Transcriptie nr.: 1699051505  
een stuckelants leggende binnen desen banne op noordorp
(Ver-)koopakte -- 15-05-1699           (Adriaen van Coevenhoven schout deses dorps)    [Cornelis Claesz Spanjersberg oudt schepen deses dorps]
een stuckelants leggende binnen desen banne op noordorp, een stuckelants leggende binnen desen banne op noordorp, belent ten oosten de herewegh, ten westen de wildernis, ten noorden Hendrick Garbrantsz, ten suijden Louris Pietersz
 

20. Transcriptie nr.: 1699051601  
een huijs ende erve staande ende gelegen binnen desen dorpe inde kerckbuert
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 16-05-1699           (Maertie Louris weduwe van saliger Louris Cornelis Decker woonende alhier)    [Cornelis Wilbortsz, woonende meede alhier]
een huijs ende erve staande ende gelegen binnen desen dorpe inde kerckbuert, belent ten oosten de weg, ten westen Ceesie Beecken susters, ten suijden het hemelrijck, ten noorden Cornelis Cronen kinderen
 

21. Transcriptie nr.: 1699051602  
een huijs ende erve staende ende gelegen binnen desen dorpe inde kerckbuert,
(Ver-)koopakte -- 16-05-1699           (Maertie Louris weduwe van saliger Louris Cornelis Decker woonende mede alhier)    [Cornelis Wilbortsz, woonende alhier]
een huijs ende erve staende ende gelegen binnen desen dorpe inde kerckbuert, belent ten oosten de wegh, ten westen Ceesie Beecken susters, ten suijden het hemelrijck ten noorden Cornelis Cronen kinderen
 

22. Transcriptie nr.: 1699051603  
de 1/2 van een stuckelants inde kerckbuert. genaamt bij ít miente laantie
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 16-05-1699           (Zeger Zegerts Smit woonende alhier)    [Maertie Louris weduwe van saliger Louris Cornelis Decker woonende meede alhier]
de 1/2 van een stuckelants leggende binnen desen banne inde kerckbuert. genaamt bij ít miente laantie,
belent ten noorden Bancris Aelbertze, ten zuijden 't middellaentie, ten oosten de oosterwegh, ten westen Gijsbert Zegerts weduwe

 

23. Transcriptie nr.: 1699051604  
de 1/2 van een stuckelants leggende binnen desen banne inde kerckbuert. genaamt bijt mientelaantie
(Ver-)koopakte -- 16-05-1699           (Zeger Zegersz Smit woonende mede alhier)    [Maertie Louris weduwe van saliger Louris Cornelis Decker woonende alhier]
de 1/2 van een stuckelants leggende binnen desen banne inde kerckbuert. genaamt bijt mientelaantie , belent ten noorden Bancris Aelbertsz, ten zuijden 't middellaentie, ten oosten de oosterweg, ten westen Gijsbert Zegertsz weduwe
 

24. Transcriptie nr.: 1699051605  
een stuckelants leggende binnen desen banne aende maetweg genaemt het paerdelant aende maetwegh,
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 16-05-1699           (Nicolaes Mollerus medicine doctor inde beverwijck, sijne minderjarige broeder Johannis Mollerus, sijn schoonmoeder mejuffrouw Elisabet de Bruijn weduwe van saliger dominee Fredericus Mollerus bedienaeer des goddelijcke woorts in sijn leven tot beverwijck)    [Jacob Meijnderts woonende op noordorp]
een stuckelants leggende binnen desen banne aende maetweg genaemt het paerdelant aende maetwegh, belent ten noorden Louris Pieters, ten zuijden de maetwegh, ten oosten Jan van Toorn, ten westen de heer Pieter de Graef
 

25. Transcriptie nr.: 1699051606  
een stuckelants leggende binnen desen banne aende maatwegh, genaemt het paardelant aende maatwegh
(Ver-)koopakte -- 16-05-1699           (Nicolaes Mollerus medicine doctor in de beverwijck soo voor sijn selve, en als last en procuratie hebbende)    [Jacob Meijnderts woonende op noordorp]
een stuckelants leggende binnen desen banne aende maatwegh, genaemt het paardelant aende maatwegh, belent ten noorden Louris Pieters, ten zuijden de maetwegh, ten oosten Jan van Toorn, ten westen de heer Pieter de Graaf,
 

26. Transcriptie nr.: 1699051607  
een croffte teellant sijnde allodiael gelegen binnen desen banne op de geest genaemt de bollantscroft,
(Ver-)koopakte -- 16-05-1699           (Matthias Codijn regerent burgemeester der stede beverwijck)    [??]
een croffte teellant sijnde allodiael gelegen binnen desen banne op de geest genaemt de bollantscroft, belent ten oosten de kerckwegh, ten westen den houtwegh, ten suijden Trijn Louris ten noorden Cornelis Gijsbertsz
 

27. Transcriptie nr.: 1699051608  
een erfie of hofstetie lant leggende opt hoogdorp
(Ver-)koopakte -- 16-05-1699           (mr. Pieter Grentsijn woonende alhier)    [Pieter Cornelis Breet]
een erfie of hofstetie lant leggende (G14: 22 +?) binnen desen banne opt hoogdorp, belent ten oosten de gemene wegh, ten westen Cornelis Morsch, ten noorden Dirck Gijsberts, ten zuijden Louris Backer
 

28. Transcriptie nr.: 1699053001  
de helft van een stuckelants op de geest, genaemt 't nouwendijcx croffie
(Ver-)koopakte -- 30-05-1699           (Sijmen Engelts Cuijper woonende tot wijck op zee)    [minderjarige kindt van saliger Jan Jeremiasz van der Vaart (in sijn leven schout tot wijck op zee)]
de helft van een stuckelants leggende binnen desen banne op de geest, genaemt 't nouwendijcx croffie, belent ten oosten de erven van Pieter Dircxe, ten westen Cornelis Sijmens, ten zuijden den houtwegh
 

29. Transcriptie nr.: 1699060701  
een stuckelants inde groote maat, genaemt van Jan Cornelis Back inde maat
(Ver-)koopakte -- 07-06-1699           (Jan Cornelis Hogeduijn ende Louwtie Pieters eghte man en vrouw woonende tot wijck op zee)    [Johannis van Coevenhoven secretaris deses dorps]
een stuckelants leggende binnen desen banne inde groote maat, genaemt van Jan Cornelis Back inde maat, belent ten oosten Sijmen Ootgertse, ten westen Jeroen Pronk als bruijcker
 

30. Transcriptie nr.: 1699061601  
Twee percelen: 1) genaamt inde quatient 2) tusschen cien
(Ver-)koopakte -- 16-06-1699           (Cornelis Teunis, Jan Teunis en hare susters Antie ende Maartie Teunis)    [Neeltie Jacobs woonende aen duijn]
1) een stuckelants leggende binnen desen banne inde quatient genaamt inde quatient, belent ten suijden Lammert Jacobsz kinderen, ten noorden de wateringh

2) een stuckelants leggende binnen desen banne tusschen cien, genaemt tusschen cien

 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 27 oktober 2020