Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Transcripties HK Heemskerk Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1701   (in veld: Jaartal (tbv sortering))     

Aantal gevonden publicaties : 9   (uit: 4845)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Transcriptie nr.

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Transcriptie nr.: 1701030301  
een stuckelants, leggende binnen desen banne buijtendijck, genaemt buijtendijck
(Ver-)koopakte -- 03-03-1701           (Cornelis Jansz Velsen secretaris der stede beverwijck)    [Louris Cornelis Smacker, woonende in wijck aen duijn (1/6 deel) en Poulus Lourisz woonende mede aen wijck aen duijn (5/6 deel)]
belent ten oosten de weduwe van Steven Jansz Barrevelt, ten westen de Sint Aegtendijck, ten noorden de togtsloot
 

2. Transcriptie nr.: 1701030302  
een stuck hoijlants leggende binnen desen banne buijtendijcx, genaemt buijtendijck,
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 03-03-1701           (Cornelis Velsen secretaris der stede beverwijck)    [Jean van Deuts vrijheer van Assendelft en Assumburg heer van eemskerck etc]
belent ten noorden de erffgenamen van Jr. Rocho van Veen, ten suijden de moletogt streckende voor vande St. Aegtendijck tot
agter aende kil

 

3. Transcriptie nr.: 1701060101  
een huijs ende erve staende ende gelegen binnen desen dorpe inde kerckbuert
(Ver-)koopakte -- 01-06-1701           (Cornelis Ceijns woonende alhier)    [Jan Claes Moolenaer woonende mede alhier]
belent ten noorden 't mientelaentie, ten westen de wegh, ten oosten Dirck Jans Paesz
 

4. Transcriptie nr.: 1701060102  
een stuckelants leggende binnen desen banne op de geest, genaemt 't vrije lant
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 01-06-1701           (Johannis Boelkens out burgemeester der stede beverwijck, ende Juffrouw Adriana Laeckemans eghte man en vrouw woonende inde beverwijck)    [de kinderen van Jan Arien Claesz woonende tot noordorp]
belent ten oosten de kerckwegh, ten westen de groote houtwegh
 

5. Transcriptie nr.: 1701060103  
een stuckelants leggende binnen desen banne op de geest, genaemt 't vrije lant
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 01-06-1701           (Johannis Boelkens out burgemeester der stede beverwijck, ende Juffrouw Adriana Laeckemans eghte man ende vrouw woonende inde beverwijck)    [de kinderen van Jan Arien Claesz woonende op noordorp]
belent ten oosten de kerckwegh, ten westen de groote houtwegh
 

6. Transcriptie nr.: 1701060104  
een stuck hoijlant leggende binnen desen banne in hartmeet, genaemt inde quatient
(Ver-)koopakte -- 01-06-1701           (Johannis Boelkens out burgemeester der stede beverwijck, ende Juffrouw Adriana Laeckemans eghte man ende vrouw woonende inde beverwijck)    [Jan Cornelisz ende Reijer Lammerts woonende beijden aen duijn]
belent ten oosten de copers, ten westen Johannis vander Rijp
 

7. Transcriptie nr.: 1701061601  
een crofte teellant leggende binnen desen banne op de geest genaemt van Louris Jans Hogewerf
(Ver-)koopakte -- 16-06-1701           (Jan Crijnen, Louris Crijnen, Arien Jans Suijcker als in huijwelijck hebbende Grietie Crijnen ende Claes van Overveen als innestaende en de rato caverende voor Anne ende Maertie Crijnen)    [Arien Gerrits Grasbosch woonende inde beverwijck]
belent ten suijden de vrouw vander Mijl, ten noorden Louris Grasbosch
 

8. Transcriptie nr.: 1701072101  
1) een huis ende erve staende ende gelegen binnen desen banne aande oostersij met de croft voorde deur 2) een stuck weijlant leggende mede binnen desen banne aende oostersij, genaemt het weijtie agtert huijs
(Ver-)koopakte -- 21-07-1701           (Jan Crijnen, Louris Crijnen, item Claes Jacobs Overveen als innestaende ende de rato caverende voor Anne Louris, Maertie Crijnen, ende Arien Jans Suijcker in huijwelijck hebbende Grietie Crijnen)    [Cornelis Jasperts woonende alhier]
1) belent ten westen de oosterwegh, ten oosten de coper, ten noorden Trijn Louris, ten suijden Gerrit Gijsbertsz, met eenvrije wal en elst daer op

2) belent ten noorden Trijn Louris, ten suijden Gerrit Gijsberts, met een vrije notwegh over de voornoemde Gerrit
Gijsberts sijn weijtie, en over desselfs croft, west aen tot op de oosterweg toe

 

9. Transcriptie nr.: 1701092001  
een stuckje lants leggende binnen desen banne inde noortbroeck, genaemt de halve cleijne mantel
(Ver-)koopakte -- 20-09-1701           (Jacob Louris als in huijwelijck hebbende Aeltie Poelenburg woonende alhier)    [Hendrick Hoogtwout woonende tot alckmae]
belent ten oosten de toght, ten westen Dirck Sijmensz leggende gemeen met de stadt haarlem en beverwijck tīsamen
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 6 oktober 2020