Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Transcripties HK Heemskerk Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1702   (in veld: Jaartal (tbv sortering))     

Aantal gevonden publicaties : 13   (uit: 4845)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Transcriptie nr.

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Transcriptie nr.: 1702010901  
..
Volmacht (procuratie) -- 09-01-1702           (E. Nicolaes Mullerus medicine doctor)    [burgemeesteren ende regeerders der stadt alckmaer]
 

2. Transcriptie nr.: 1702011501  
een crofte teellant leggende binnen desen banne op de geest, genaemt de bloockies
(Ver-)koopakte -- 15-01-1702           (Nicolaes Mollerus medicine doctor inde beverwijck, sijne minderjarige broeder Johannis Mollerus, sijne schoonmoeder mejuffrouw Elisabet de Bruijn weduwe van saliger dominee Fredericus Mollerus)    [Pieter Cornelis Wagemaacker woonende alhier]
belent ten oosten de heeren van alckmaer, ten westen de coper
 

3. Transcriptie nr.: 1702051701  
een stuckelants leggende binnen desen banne buijtendijck, genaemt buijtendijck
(Ver-)koopakte -- 17-05-1702           (Srs. Claes en Jacob Elberts Blockers woonende tot schagen erfgenamen van hare overleden suster Reijnoutie Elberts Blocker)    [Tomas Louris, ende Jacob Willems woonende beijde alhier]
belent ten oosten Willem Louris, ten westen Willem Jans Harencarspel, ten noorden Jacob Willems als bruijcker, ten suijden de stadt haerlem
 

4. Transcriptie nr.: 1702051702  
de helft in een crofte teellant leggende binnen desen banne op de geest genaemt de hogecroft
(Ver-)koopakte -- 17-05-1702           (Familie Crijnen)    [Maerten en Louris Jacobsz woonende aende oostersij]
belent ten noorden Jan Hogewerf, ten suijden Jan Pietersz
 

5. Transcriptie nr.: 1702060201  
een huijs en erve staende ende gelegen binnen desen banne opt hoogdorp
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 02-06-1702           (Trijn Gerrits Polle weduwe van saliger Willem Jacobs Limmen)    [Sijmen Tomasse woonende binnen desen banne opt hoogdorp]
belent ten noorden de stadt haerlem, ten suijden Dirck Gijsens erven, ten oosten de weg, ten westen Aefje Dircx
 

6. Transcriptie nr.: 1702060202  
een huijs ende erve staande ende gelegen binnen desen banne opt hoogdorp
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 02-06-1702           (Trijn Gerrits Polle weduwe van saliger Willem Jacobs Limmen)    [Sijmen Tomasse woonende binnen desen banne opt hoogdorp]
belent ten noorden de stadt haerlem, ten suijden Dirck Gijsens erven, ten oosten de wegh, ten westen Aefie Dircx
 

7. Transcriptie nr.: 1702060801  
de helft van een stuckelant leggende binnen desen banne buijtendijck genaemt buijtendijck
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 08-06-1702           (Tomas Louris woonende alhier)    [Claes Pieters Morsch woonende mede alhier]
belent ten oosten Willem Louris, ten westen Willem Jans Herencarspel
 

8. Transcriptie nr.: 1702060802  
de helft van een stuckelant leggende binnen desen banne buijtendijck genaemt buijtendijck
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 08-06-1702           (Claes Pieters Morsch woonende alhier)    [Tomas Louris woonende mede alhier]
belent ten oosten Willem Louris, ten westen Willem Jans Herencarspel
 

9. Transcriptie nr.: 1702061901  
een stuckelants leggende binnen desen banne aen duijn genaemt het quartelmans lant
(Ver-)koopakte -- 19-06-1702           (IJsbrant Jacobs woonende in bresaep in huijwelijck hebbende Beertie Claes Lammerden)    [Pieter Jans Lammerden woonende alhier]
belent ten oosten de luttickci, ten westen de schilpweg
 

10. Transcriptie nr.: 1702061902  
een huijs ende erve staende ende gelegen binnen desen dorpe inde kerckbuert
(Ver-)koopakte -- 19-06-1702           (Sijtie Arents weduwe van saliger Louris Jacobsz Backer woonende alhier)    [Jan Louris Backer woonende mede alhier]
belent ten oosten de gemene weg, ten westen Pieter Pieters Heijn
 

11. Transcriptie nr.: 1702061903  
een huijs erf en tuijn staende ende gelegen binnen desen banne aen duijn
(Ver-)koopakte -- 19-06-1702           (Arien Claes Lammerden woonende alhier)    [Jan Dircxe woonende binnen desen banne aen duijn]
belent ten noorden Pieter Jans Pieten, ten suijden Willem Lourisz Pieten, ten westen de wildernis, ten oosten IJsbrant Jacobs
 

12. Transcriptie nr.: 1702083101  
een elsbosch leggende binnen desen banne aen duijn
(Ver-)koopakte -- 31-08-1702           (Abraham Mollerus bedienaer des goddelijcke woorts tot wijck op zee)    [Jacob Dircxe Vis woonende tot beverwijck]
vrij als bueren en lendens
 

13. Transcriptie nr.: 1702101701  
een hoeckje erf leggende bij 't huijs vande vercoper
(Ver-)koopakte -- 17-10-1702           (Jacob Meijnertsz woonende binnen desen banne op noordorp)    [Dirck Pietersz woonende meede op noordorp]
belent ten oosten de vercoper, ten westen de coper
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 7 oktober 2020