Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Transcripties HK Heemskerk Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1703   (in veld: Jaartal (tbv sortering))     

Aantal gevonden publicaties : 8   (uit: 3729)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Transcriptie nr.: 1703022701  
een crofte teellant leggende binnen desen banne op de geest waervan wel drie paerten vrij is van tiendt
(Ver-)koopakte -- 27-02-1703           (Jan Crijnen, Louris Crijnen, Arien Jansz Suijcker in huwelijck hebbende Grietie Crijnen ende Claes Jacobs Overveen als innestaande en de rato caverende voor Maertie Crijnen (kinderen en erfgenamen van saliger Crijn Jacobsz en Anne Louris))    [Lucretia Hoschepied weduwe wijlen de heer IJsańck Breijne saliger woonende tot amsterdam]
belent ten oosten de oosterwegh, ten westen de kerckwegh, ten noorden de stadt haarlem, ten suijden de heer Willem van Kerens erven
 

2. Transcriptie nr.: 1703061201  
een croffie lants leggende binnen desen banne bij de coren molen
Custing- of termijnbrief (hypotheek)           (de erffgenamen van wijlen Maartie Willems)    [Jan Claasz Molenaar wonende tot heemskerck]
belent ten westen de corenmolens werff ten oosten de oosterwegh, ten suijden Johannis Boelkens, ten noorden Cornelis Aalberts kinderen
 

3. Transcriptie nr.: 1703061202  
een croffie lants leggende binnen dese banne bij de corenmolen
Custing- of termijnbrief (hypotheek)           (de erffgenamen van wijlen Maartie Willems)    [Jan Claasz Molenaar]
belent ten westen de korenmolens werff, ten oosten de oosterwegh
 

4. Transcriptie nr.: 1703061203  
1) een crofte teellant leggende binnen dese heerlijckheijt opde geest genaemt Jaap Huijgen croffie 2) een croffie lants leggende alsboven genaamt het hoorenlant
(Ver-)koopakte           (de erffgeamen van saliger Maartie Willems)    [Arien Gerritsz Grasbos wonende inde beverwijck]
1) belent ten noorden en suijden de stadt haarlem ten oosten en westen de coper

2) belent ten suijden Neeltie Jacobs ten westen den hoorn

 

5. Transcriptie nr.: 1703061801  
een crofte lants leggende binnen dese heerlijckheijt opde geest genaemt 't suijderlant
(Ver-)koopakte           (de weduwe van wijlen Jan Davitsz woonende inde beverwijck)    [weeshuijs der stede beverwijck]
belent ten suijden Sr. Cloeck, ten noorden Pieter Cornelisz, ten westen de wildernisse, ten oosten de schilpwegh
 

6. Transcriptie nr.: 1703071001  
1) belent ten oosten Pieter Heijndricxe, ten suijden en westen het affterweghje, ten noorden Louris Sijmensz 2) een tuijn leggende alsboven genaamt achter Rijckemans huis
(Ver-)koopakte           (Cornelis Jacobsz Prins regerent schepen deser heerlijckheijt)    [Jacob Claasz Leenderden wonende inde beverwijck]
1) belent ten oosten Pieter Heijndricxe, ten suijden en westen het affterweghje, ten noorden Louris Sijmensz

2) belent ten noorden ---, ten suijden ----

 

7. Transcriptie nr.: 1703102301  
Volmacht
Volmacht (procuratie)           (Juffrouw Catrina Popta, weduwe van Pieter Swartepaard / E. Adriaan Hennebo, in huwelijck hebbende Juffrouw Lucia Popta)    [d'eersamen Laurens Pietersen, wonende tot noorddorp]
 

8. Transcriptie nr.: 1703102501  
de helft in een stucke landts leggende binne desen banne inde Noortbroeck, genaamt quackenkamp
(Ver-)koopakte           (Pieter Cornelisz Schoorel woonende alhier)    [mr. Jacob Akersloot Raat pensionaris der stadt haarlem, etc]
belent ten suijden de maatwegh, ten noorden Cornelis Klaasen Morsch
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 8 oktober 2020