Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Transcripties HK Heemskerk Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1706   (in veld: Jaartal (tbv sortering))     

Aantal gevonden publicaties : 11   (uit: 5187)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Transcriptie nr.

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Transcriptie nr.: 1706021601  
1) een stucke landt gelegen binne desen banne inde suijder polder genaamt de ouwe ven, 2) een stucke landt gelegen binne desen banne inde suijder polder genaamt de poelcamp
(Ver-)koopakte           (Maartje Jans woonende binne desen banne opt hoogdorp)    [Cornelis Morsch woonende mede binne desen banne aan de oosterzij]
1) belent ten oosten de maatwegh, ten zuijden Joncker IJsenout van Veen, ten westen en noorden de erfgenamen van de heer Jacob Cromhout,


2) belendt als het boven stucke landt

 

2. Transcriptie nr.: 1706030701  
een stuck landt van wijlen Jan Gerritse Gortter, leggende onder de banne van heemskerck genaamt schaapven,
(Ver-)koopakte           (Meijndert Buijs schipper op amsterdam)    [Agge Roskam coopman binne der stede beverwijk]

 

3. Transcriptie nr.: 1706032201  
twee stuckjes teellant,
(Ver-)koopakte           (kinderen en erfgenamen van Sr. Lodewijck van Zuijl)    [Albert Cornelisz woonende tot Heemskerck aan duijn]
belent volgens de ouwe brieve ten zuijden Willem Bartholomiesse, inde beverwijck, ten westen de clijne houtwegh, ten noorden Cornelis Louwerissen, ten oosten de groote houtwegh
 

4. Transcriptie nr.: 1706040301  
twee aan een geanexeerde stucke teellandt, gelegen binne desen banne onder kennemerlandt,
(Ver-)koopakte           (kinderen en erfgenamen van Sr. Lodewijck van Zuijl)    [Aelbert Cornelisz woonende binne de voors banne aan duijn]
belent volgens de ouwe brieven ten zuijden Willem Bartelmiessen, ten westen de clijne hout wegh, ten noorden Cornelis Lourisz ten oosten de groote houtwegh
 

5. Transcriptie nr.: 1706050401  
1) twee stucken lands beijde gelegen onder den banne van heemskerck het eene genaamt samsons kroft lett. A 2) 't ander genaamt 't horst en paardelandt
(Ver-)koopakte           (erffgenaamen van wijlen Dominee Reijnier Soreau in sijn leven predicant tot kudelstaart)    [Joachim Rendorp, mede alhier woonagtigh]
belend ende streckende volgens de oude brieven daar van zijnde
 

6. Transcriptie nr.: 1706060301  
1) eerstelijck een stucke landt gelegen binne desen banne bij noordorp genaamt samsons kroft lett. A 2) een stucke landt gelegen binne desen banne mede bij noordorp genaamt 'thorst en paardelandt
(Ver-)koopakte           (erfgenaam van wijlen dominee Reinier Soreau)    [Joachim Rendorp woonende tot amsterdam]
beijde percelen belent ten zuijden de hr. Willem Hooft, ten westen de hr. Pieter de Graaf hr. van Polsbroeck, ten noorden de hr. cooper ende hr,
van Polsbroeck

 

7. Transcriptie nr.: 1706061701  
een stucke landt gelegen binne desen banne aan de oostersij, genaamt de schaapven
(Ver-)koopakte           (Mijndert Buijs woonende binne der stadt haarlem)    [Sr. Agge Roskam woonende binne der stede beverwijck]
belent ten oosten Jacob Maartsz cumsocijs, ten zuijden de heijnsloot, ten westen Jacob Maartse
en Henderick Velthuijs, en ten noorden de weduw van Jacob Stijn en Cornelis Garrebrantsen,

 

8. Transcriptie nr.: 1706071001  
de helfft in een stucke landt gelegen binne desen banne inde noorder polder genaamt broersven
(Ver-)koopakte           (Aaltje Cornelis weduwe van Jan Davitsz Knockaart woonende binne der stede beverwijck)    [Maartje en Antje Sijmons sijnde twee gesusters woonende binne de voors stede beverwijck]
belent ten oosten Jacob Jansen Heijnstman, ten suijden hardtlaan, ten westen Maarten Jacobsz, ten noorden Maartje en Trijntje Louris
 

9. Transcriptie nr.: 1706072801  
een vincke huijs, gelegen binne desen banne tot noordorp
(Ver-)koopakte           (Louris Pietersz woonende binne desen banne tot noordorp)    [Wouter Valckenier Jacobs soon woonende binne de stadt Amsterdam]
belendt ten oosten de beeck, ten westen en noorden de verkoper
 

10. Transcriptie nr.: 1706120801  
1) een stucke landt gelegen binne desen banne op de geest genaamt kenuwen camp en tusschen cien 2) noch een stucke landt daar aan geanxeert genaamt de menacker
(Ver-)koopakte           (erffgenamen van zaliger Jasper Jacobsz)    [ornelis Lourisz Henneman, woonende binne desen banne aan duijn]
belendt ten noorden de kinderen van Jacob Willemsz, ten zuijden de weduw van Pieter Sijmonsz, ten oosten de luttick cie, ten westen de groote ciebeeck
 

11. Transcriptie nr.: 1706121701  
het westende van de helft van een huijs als mede de helfft van het erff, staande ende leggende binne desen banne aan de maarlaan
(Ver-)koopakte           (Jan Aarjensz Hoogewerff en Maartje Aarjens Hoogewerff, woonende beijde binn desen banne aan de oosterzij,)    [Jacob Pietersz Schipper woonende mede binne desen banne aan de oosterzij]
belent ten oosten, zuijden, en westen de erffgenamen vande Vrouw van Poelenburgh, ten noorden de maarlaan,
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 19 oktober 2020