Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Transcripties HK Heemskerk Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1707   (in veld: Jaartal (tbv sortering))     

Aantal gevonden publicaties : 11   (uit: 4845)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Transcriptie nr.

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Transcriptie nr.: 1707011601  
een huijs met het clijn huijsje met sijn erff en croftje, staande ende gelegen binne desen banne aan de oosterzij
(Ver-)koopakte           (Klaas Jacobsz Overveen)    [Klaas Jansz Reijckeman (woonende tot assendelfft) en Jacob Jansen Reijckeman (woonende tot eemskerck)]
belent ten zuijden Louris Jacobsz, ten noorden de Diakonij vande beverwijck, ten oosten Bartholomies Heemskerck en de heer Braams, ten westen de oosterwegh
 

2. Transcriptie nr.: 1707020801  
van een stucke landt gelegn binne desen banne genaamt staatcamp
(Ver-)koopakte           (Pieter Jansz Badt wonende tot velsen)    [Gerrit van der Aarden mr. chirurgijn woonende mede tot velsen]
belendt ten oosten de kinderen van Grietje Klaas ten westen de weduw selffs, ten noorden Anne Dircx weijtje, ten suijden de erffgenamen van Jan Dircxe
 

3. Transcriptie nr.: 1707031001  
een stucke landt sijnde een thuijn met desselffs opstal daar op staande, gelegen binne desen banne inde kerckbuert
(Ver-)koopakte           (Cornelis Lourisz Backer, en Jan Lourisz Backer, (kinderen van Louris Garrebrantsz Backer))    [Louris Pietersz Biersteeker woonende binne de steede beverwijck]
belendt ten zuijden de kerckwegh, ten noorden de weduw van Jan Lourisz Backer, te westen Cornelis Schorel, ten oosten de weduw van Willem Sijbrantsz
 

4. Transcriptie nr.: 1707032301  
de helfft van een stucke landts gelegen binne desen banne buijten dijck
(Ver-)koopakte           (Klaas Pietersz Morsch woonende binne desen banne aan duijn)    [Jacob Willemsz woonende mede alhier opt hoogdorp]
belendt ten oosten Willem Lourisz weduw, ten westen Willem Jansz Heerenkarspel, ten oosten Willem Heemskerck
 

5. Transcriptie nr.: 1707041301  
de helft in een stucke landts gelegen binne desen banne op de geest, genaamt de hoeves
(Ver-)koopakte           (an Willemsz woonende binne desen banne opt hoogdorp)    [Jacob Willemsz woonende mede binne desen banne opt hooghdorp]
belendt ten noorden 't kercke croftje, ten suijden Aaghje Louris,
 

6. Transcriptie nr.: 1707061701  
een huijs en erff staande ende gelegen binne desen banne opt hooghdorp
(Ver-)koopakte           (Cornelis Lourisz Backer, en Jan Lourisz Backer (kinderen) en Louris Cornelisz Smacker en Gerrit Gijsbertsz (crediteuren))    [Jan Lourisz Backer woonende binne desen banne opt hooghdorp]
belendt ten noordwesten de erffgenamen van Gerrit Pietersz Schuijt, ten noordt oosten Pieter Cornelisz Schorel,ten zuijdtoosten de heerewegh, ten zuijdtwesten de schouw beeck
 

7. Transcriptie nr.: 1707061702  
eenstucke landt gelegen binne desen banne buijten de St. Aachtendijck en een stroockje riet landts daar beoosten aan gelegen
(Ver-)koopakte           (erffgenamen van wijlen doctor Nicolaas Mollerus (in sijn leven raad inde vroetschap der stede beverwijck))    [Harmen Klaasen de Bruijn woonende tot wijckopzee]
belendt ten oosten de kil, ten zuijden Joncker IJsenout van Veen cumsocius, ten noorden de togtsloot, ende ten westen de erven van Steven Jansz Barrevelt
 

8. Transcriptie nr.: 1707061801  
een stucke teellandt gelegen binne desen banne op de geest, genaamt Dirck van Torenscroft
(Ver-)koopakte           (erffgenamen van wijlen doctor Nicolaas Mollerus (in sijn leven raad inde vroetschap der stede beverwijck))    [Adriaan van Coevenhoven]
belendt ten oosten de stadt alckmaar, ten westen de houtwegh, ten zuijden de erven van Gerrit Pietersz Schuijt
 

9. Transcriptie nr.: 1707070601  
een huijs met sijn erff staande ende gelegen binne desen banne aan de oostersij
(Ver-)koopakte           (de weduwe van de weledele heer Joan de Kies)    [Jan van der Velde de jonge, woonende binne desen banne inde buert]
belent ten noorden Sr. Adriaan van Coevenhoven, ten zuijden de croft voort huijs,
 

10. Transcriptie nr.: 1707100401  
een stucke landts gelegen binne desen banne buijten inde kerckbuert genaamt de maar crofft
(Ver-)koopakte           (Jan Dircxe woonende binne desen banne aan duijn)    [Hendrick Doornbos out schepen deses dorps]
belendt ten oosten en noorden de erfgenamen van de Vrouw van Poelenburgh, ten westen en suijden dewegh
 

11. Transcriptie nr.: 1707100402  
een huijs met sijn erve staande ende gelegen binne desen banne tot noordorp
(Ver-)koopakte           (Garbrant Hendricxe, Jan Dircxe)    [mejuffrouw Secretia Hossepied weduw wijlen de heer IJsack Breijne woonende tot amsterdam]
belendt ten noorden de copresse (copersse) ten suijden en westen de wildernisse, ten oosten de wegh,
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 10 januari 2021