Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Transcripties HK Heemskerk Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1708   (in veld: Jaartal (tbv sortering))     

Aantal gevonden publicaties : 25   (uit: 5187)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Transcriptie nr.

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Transcriptie nr.: 1708011001  
een stucke landt gelegen binne desen banne tot noordorp, genaamt Wouter Monden hofstee
(Ver-)koopakte           (Klaas Cornelisz Schee, woonende binne desen banne tot noordorp)    [Cornelis Klaasen Spanjersbergh, woonende mede binne desen banne tot noordorp]
belendt ten oosten de kerckwegh, ten westen de groote houtwegh, ten suijden de stadt haarlem, ten noorden de E. coper
 

2. Transcriptie nr.: 1708011002  
een stucke landt gelegen binne desen banne inde noordtbroeck, genaamt de bots
(Ver-)koopakte           (Teunisje Aalberts weduw van wijlen Cornelis Lourisz Pieten en en Louris Jaspersz als in huwelijck hebbende Neeltje Cornelis dochter van Teunisje Aalberts)    [Cornelis Lourisz Henneman, woonende binne desen banne aan duijn]
belendt ten noorden Cornelis Spanjerberg, ten suijden de wateringh
 

3. Transcriptie nr.: 1708040401  
Een nog niet beschreven record 1708
            

 

4. Transcriptie nr.: 1708041701  
een stucke landt gelegen binne desen banne op de geest genaamt de vet acker
(Ver-)koopakte           (Matthias Coddijn burgemeester der stede beverwijck)    [Klaas Jacobsz Overveen, out schepen deses dorps en Maartje Jacobs Overveen (sijnde suster en broeder)]
belendt ten noorden en suijden den cooper. ten westen Maarten Jaconsz,ten oosten de kerckwegh
 

5. Transcriptie nr.: 1708051501  
1) een stucke weijlandt gelegen binne desen banne genaamt tushen cien 2) een gedeelte in een stucke landt gelegen als boven aan de suijt seijde van de hoevens, tot midden inde hoevens toe
(Ver-)koopakte           (Jan Jacobsz, Cornelis Jacobsz, en Maartje Jacobs Schuijt (broeders en suster woonende binne desen banne aan eemskerkerduijn))    [Cornelis Lourisz Henneman woonende mede binne desen banne aan duijn]
belendt beijde stucke landt ten westen de groote ci beeck, ten suijden den E. coper, ten oosten de luttick ci, ten noorden de verkopers
 

6. Transcriptie nr.: 1708051502  
een gedeelte in een stucke landt genaamt de hoevens gelegen binne desen banne aan de noort seijde van de hoevens aan
(Ver-)koopakte           (Jacobsz, Cornelis Jacobsz, en Maartje Jacobs Schuijt, (broeders ende suster woonende binne desen banne aan eemskerkerduijn))    [Aarjen Gerritsz Grasbos, woonende mede binne desen banne aan duijn]
belendt ten westen de groote ci beeck, ten suijden de verkopers, ten oosten de luttick ci, ten noorden dem E. copers
 

7. Transcriptie nr.: 1708051503  
1) een stucke landt gelegen binne desen banne op de geest genaamt de westerdammer crocht 2) een stucke landt genaamt gelegen als boven genaamt de oostdammer crocht
(Ver-)koopakte           (Jan Jacobsz, Cornelis Jacobsz, en Maartje Jacobs Schuijt (broeders ende suster woonende binne desen banne aan eemskerkerduijn))    [diakonij van wijckopzee]
1) belendt ten westen de clijne hout wegh, ten zuijden Jan Dircxe, ten oosten de verkopers,ten noorden Juffrouw Schouten,

2) belendt ten westen de verkopers, ten suijden en noorden Juffrouw Schouten, ten oosten de groote houtwegh,

 

8. Transcriptie nr.: 1708051504  
een stucke landt gelegen binne desen banne op de geest genaamt het winckel crofje
(Ver-)koopakte           (Jan Jacobsz, Cornelis Jacobsz, en Maartje Jacobs Schuijt (broeders ende suster woonende binne desen bannen aan eemskerkerduijn))    [Sr. Adrianus Cloeck out schepen deses dorps]
belendt ten westen de kinderen van Steven Jansz Barrevelt, ten suijden de heer van Incoert, ten oosten de groote houtwegh, ten noorden de weduwe van Cornelis Ceesoom
 

9. Transcriptie nr.: 1708051505  
1) eerstelijk een stucke hooijlandt gelegen binne desen banne inde clijne maadt 2) een stucke landt gelegen binne desen banne opden hem
(Ver-)koopakte           (Jan Jacobsz, Cornelis Jacobsz, en Maartje Jacobs Schuijt (broeders ende suster woonende binne desen bannen aan eemskerkerduijn))    [Klaas Gerritsz woonende tot wijckopzee]
1) belendt ten westen Mevrouw de Kies van Wissen, ten suijden Juffrouw Opmeer, ten oosten de waalmade, ten noorden de maadtwegh,

2) belendt ten westen de stadt haarlem, ten suijden de Armen van eemskerck, ten oosten Sr. Cloeck, ten noorden de erffgenamen van Sijmon Dircxe Oudendijck

 

10. Transcriptie nr.: 1708051901  
een stucke landt gelegen binne desen banne inde noordt broeck, genaamt het campje van Jan Cornelisz Poelenburgh
(Ver-)koopakte           (Dirck Pietersz / Duijfje Dircx / de minderjarige kinderen van Reijer Jacobsz / minderjarige kindt ofte kinderen van Pieter Jansz Lammerden)    [Daniel Jansz Schoon, woonende tot wijckopzee]
belendt ten noorden de maarsloot, ten oosten Cornelis Gijsbertsz, ten suijden de weduw van Dirck Lourisz Cruijswegh, ten westen de erffgenamen van de Vrouw van Poelenburgh
 

11. Transcriptie nr.: 1708053001  
een stucke landt gelegen binne desen banne inde noordt broeck, genaamt de drie mat
(Ver-)koopakte           (Jacob Jansz Heijnstman woonende binne desen banne aan de oostersij)    [Oloff Cornelisz woonende tot wijckopzee]
belendt ten oosten de heer van Assendelft, ten westen de verkoper, ten noorden den E. coper,
 

12. Transcriptie nr.: 1708081201  
twee stucken landt gelegen binne desen banne buijten de St. Aachtendijk
(Ver-)koopakte           (erffgenamen van wijlen Steven Jansen Barrevelt, ende Trijntje Jans Velsen (inde stede beverwijck))    [Mevrouw Susana Scholten weduw van de heer Salomon vande Blocquerij (Amsterdam)]
belendt ten noorden de moletocht, ten zuijden Joncker IJsenout van Veen, ten oosten Harmen Klaasen de Bruijn, ten westen Louris Cornelisz Smacker
 

13. Transcriptie nr.: 1708091001  
1) een huijs ende erve staande ende gelegen binne desen banne aan de oostersij, met de croft voor de deur 2)een stucke weijlandt gelegen mede binne desen banne aan de oostersij, genaamt het weijtje achter 't huijs
Custing- of termijnbrief (hypotheek)           (gemene crediteuren van de nagelaten boedel van wijlen Cornelis Jaspersz)    [Jan Sijmensz Schuijt woonende binne desen banne op 't hoogdorp]
1) belendt ten westen de oosterwegh, ten suijden Jan van der Velde de Jonge, ten noorden Trijn Louris

2) belendt ten noorden Trijn Louris, suijden Sr. Adriaan van Coevenhoven

 

14. Transcriptie nr.: 1708091002  
1) een huijs ende erve staande ende gelegen binne desen banne aan de oostersij, 2) een stucke weijlandt gelegen mede binne desen banne aan de oostersij genaamt het weijtje achter 't huijs
Custing- of termijnbrief (hypotheek)           (gemene crediteuren van de nagelaten boedel van wijlen Cornelis Jaspersz)    [Jan Sijmensz Schuijt woonende binne desen bannen op 't hoogdorp]
1) belendt ten westen de oosterwegh, ten suijden Jan van der Velde de Jonge, ten noorden Trijn Louris,

2) belendt ten noorden Trijn Louris, ten suijden Sr. Adriaan van Coevenhoven

 

15. Transcriptie nr.: 1708091101  
een stucke landt gelegen binne desen banne inde noordt broeck, genaamt smaalven
(Ver-)koopakte           (Jacob Jansen Heijnstman woonende binne desen banne aan de oostersij)    [Louris Pietersz Biersteecker woonende binne de stede beverwijk]
belendt ten westen de weduw van Jan Davitsz, ten oosten en noorden Trijn Louris, ten suijden hardt laan
 

16. Transcriptie nr.: 1708101901  
een stucke landt gelegen binne desen banne op de geest, genaamt de croft van Laackeman
(Ver-)koopakte           (Engel Dircxe Steijn als man en de vooght van Maartie Cornelis Claeijpoel, woonende tot velsen)    [Louris Pietersz Biersteecker woonende binne de stede beverwijk]
belendt ten noorden Dirck Cornelisz, ten suijden Willem Engelsz, en Jacob Cornelisz, ten oosten de heer Cousebandt, ten westen de luttick ci
 

17. Transcriptie nr.: 1708101902  
een huijs met sijn erff staande ende gelegen binne den banne van eemskerck
(Ver-)koopakte           (Jan van der Velde de Jonge in huwelijk hebbende Maartje Willeberts, woonende binne desen dorpe)    [Jacob Schipper woonende mede binne de voors dorpe]
belendt ten noordtoosten den weledele heer van Assendelft, ten suijden de erffgenamen van de heer van Poelenburgh, ten westen de wijckwegh
 

18. Transcriptie nr.: 1708101903  
een stucke landts gelegen binnen desen banne op de geest genaamt borten croft
(Ver-)koopakte           (Aarjen Florisz woonende binne de jurixdictie van Velsen)    [Engel Cornelisz out schepen deses dorps]
belendt ten suijden Dirck Cornelisz, ten oosten 'twendt weghje, ten westen de luttick ci beeck, ten noorden de erffgenamen van Jasper Jacobsz
 

19. Transcriptie nr.: 1708102101  
de helft in een stucke landt gelegen binne desen banne inde noordtbroeck genaamt beecken ven
(Ver-)koopakte           (erffgenamen van Jasper Jacobsz en Maartje Louris)    [Elisabet Schouten woonende binne de stadt haarlem]
belendt ten oosten De Guijt, ten noorden de stadt haarlem
 

20. Transcriptie nr.: 1708102102  
1) eerstelijk een huijs en erff staande en gelegen binne desen aan duijn 2) een stucke landt gelegen binne desen banne aan duijn, genaamt de duijn crofte
(Ver-)koopakte           (erffgenamen van Jasper Jacobsz en Maartje Louri)    [Jacob Jansz Sonnevelt, woonende binne desen banne tot noordorp]
1) belendt ten noorden en westen de wildernis, ten oosten Engel Cornelisz

2) belendt ten oosten, westen, noorden en ten suijden de wildernis

 

21. Transcriptie nr.: 1708102103  
1) een stucke landt gelegen binne desen banne op de geest genaamt het karne block en hontshel 2) een stucke landt gelegen binne desen banne op de geest genaamt de gieren
(Ver-)koopakte           (erffgenamen van Jasper Jacobsz en Maartje Louris)    [Engel Cornelisz out schepen deses dorps]
1) belendt ten suijden Juffrouw Schouten, ten westen Louris Cornelisz, ten oosten de clijne houtwegh,
het landt genaamt het karne block heft een notwegh tot aan de luttick ci toe

2) belendt ten westen de clijne houtwegh, ten oosten de grooten houtwegh, ten noorden den coper selfs

 

22. Transcriptie nr.: 1708102104  
een stucke landt gelegen binne den banne op de geest genaamt het hontsbos
(Ver-)koopakte           (erffgenamen van Jasper Jacobsz en Maartje Louris)    [Sijmon Ootgertsz woonende binne desen banne aan duijn]
belendt ten noorden Aarjen van Toren, ten westen de clijne houtwegh, ten suijden den coper selfs
 

23. Transcriptie nr.: 1708102105  
1) een stucke gelegen binne desen banne inde noordt broeck, genaamt kenuencamp 2) een stucke gelegen binne dese banne opden hem
(Ver-)koopakte           (erffgenamen van Jasper Jacobsz en Maartje Louris)    [de kinderen van Jan Aarjensz Broer woonende binne desen banne tot noordorp]
1) belendt ten noorden de castricummer dijck, ten suiden de copers selfs

2) belendt ten suijden en noorden de erffgenamen van Sijmon Dircxe

 

24. Transcriptie nr.: 1708102106  
een stucke landt gelegen binne desen banne aande luttick ci
(Ver-)koopakte           (erffgenamen van Jasper Jacobsz en Maartje Louris)    [de kinderen van Lambert Jacobsz woonende binne desen banne aan duijn]
ten suijden de commanduerij der stadt haarlem, ten oosten en noorden de weduw van Jan Cornelisz
 

25. Transcriptie nr.: 1708102107  
een stucke landt gelegen binne desen banne in breetweer, genaamt het halff matje
(Ver-)koopakte           (erffgenamen van Jasper Jacobsz en Maartje Louris)    [Louris Cornelisz woonende binne desen banne aan duijn]
belendt ten noorden Jan Pietersz als bruijcker, ten suijden den coper selfs als bruijcker
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 7 juni 2021