Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Transcripties HK Heemskerk Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1709   (in veld: Jaartal (tbv sortering))     

Aantal gevonden publicaties : 19   (uit: 4845)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Transcriptie nr.

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Transcriptie nr.: 1709031401  
1) een huijs ende erff staende en gelegen binnen desen banne aende oostersij, met de croft voor de deur 2) een stucke lants leggende als boven aan de oostersij, genaemt 't weijtie achtert huijs
(Ver-)koopakte           (Jan Sijmensz Schuijt wonende binnen desen banne)    [Wouter Valckenier wonende tot amsterdam]
1) belent ten westen de oosterwegh, ten suijden Jan van der Velde, ten noorden Trijn Louris

2) belent ten noorden Trijn Louris, ten suijden schout Coevenhoven

 

2. Transcriptie nr.: 1709041601  
een stuckelants leggende binnen desen banne op de geest mette wal aende noort zijde
(Ver-)koopakte           (Engel Sijmonsz wonende tot wijck op zee)    [Cornelis Claasz Spanjersbergh wonende tot noortdorp]
belent ten noorden Dirck Pitersz, te oosten Louris Pietersz, ten suijden Claes Jacobsz, ten westen de schouwbeeck
 

3. Transcriptie nr.: 1709041602  
een stuckelants leggende binnen desen banne op de geest genaemt de camp aande strengh
(Ver-)koopakte           (Louris Jaspersz als in huijwelijck hebbende Neeltie Cornelis wonende aan duijn)    [minderjarige zoon van Arijen Engelsz wonende tot wijck op zee]
belent ten noorden de streng ten westen de voorwegh, ten suijden Louris Cornelisz als bruijcker, ten oosten Pieter Cornelisz
 

4. Transcriptie nr.: 1709041603  
Taxatieverslag van 16 kavels onroerend goed
Taxatieverslag           (Trijntie Louris)   
Trijtie liet geen nazaten achter
 

5. Transcriptie nr.: 1709043001  
een stuckelants leggende binnen desen banne op de geest, genaemt Cees Blommen croft
(Ver-)koopakte           (Louris Lourisz als in huijwelijck hebbende Niesie Reijers wonende op schoten)    [Engel Arijen Maten wonende tot wijck op zee]
belent ten westen de groote ciebeeck, ten noorden de menacker, ten oosten de luttick cie, ten suijden Dirck Pietersz
 

6. Transcriptie nr.: 1709043002  
een stuckelants leggende binnen desen banne inde noortbroeck, genaemt de matten van Cornelis Aelbertsz
(Ver-)koopakte           (Antie Cornelis en Niesie Aris, wonende tot castricum)    [Claes en Maartie Jacobs Overveen wonende beijde alhier]
belent ten suijden de maar, ten westen de necksloot, ten noorden Cornelis Gijsbertsz en sijn suster, ten oosten het aelmoesseniers ofte werckhuijs der stad haarlem
 

7. Transcriptie nr.: 1709050401  
een stuckelants leggende binnen desen banne inde noortbroeck, genaemt de campies van sus Reijers
(Ver-)koopakte           (erfgenamen van saliger Tomas Sijmonsz Bom)    [Sijmon Poelenburgh wonende inde beverwijck]
belent ten noorden de maardijck, ten suijden de maatwegh
 

8. Transcriptie nr.: 1709050402  
een parceel lants leggende binnen desen banne inde maat en int breetweer tegen vander Horst
(Ver-)koopakte           (curateuren over de insolventen en gerepudieerden (verstootte) boedel van wijlen Johannis Boelkens)    [Oloff Cornelisz wonende tot wijck op zee]
 

9. Transcriptie nr.: 1709050403  
een stuckje lants leggende binnen desen banne inde groote en cleijne maat
(Ver-)koopakte           (curateuren over de insolventen en gerepudieerden (verstootte) boedel van wijlen Johannis Boelkens)    [Claes Gerritsz wonende tot wijck op zee]
belent ten oosten Alit Damen, ten noorden de wateringh, ten westen Lammert Jacobsz kinderen ten suijden Kijfcamp
 

10. Transcriptie nr.: 1709050404  
een crofte geestlant leggende binnen desen banne tusschen de kerck, en oosterwegen, genaamt de molencroft
Custing- of termijnbrief (hypotheek)           (curateuren over de insolventen en gerepudieerden (verstootte) boedel van wijlen Johannis Boelkens)    [Garbrant Hendricxe wonende tot noordorp]
belent ten oosten de oosterwegh, ten westen de kerckwegh
 

11. Transcriptie nr.: 1709050405  
een crofte geestlant gelegen binnen desen banne tusschen de kerck, en oosterwegen, genaamt de molencroft
Custing- of termijnbrief (hypotheek)           (curateuren vanden insolventen en gerepudieerden boedel van wijlen Johannis Boelkens)    [Garbrant Hendricxe wonende tot noordorp]
belent ten oosten de oosterwegh, ten westen de kerckwegh
 

12. Transcriptie nr.: 1709050406  
1) een stuckelants leggende binnen desen banne op de geest genaamt rauwerts tusschen de wegen 2) een stuckelants leggende alsboven genaemt de enties
(Ver-)koopakte           (Cornelis Dircxe wonende tot spanbroeck als in huijwelijck hebbende Maartie Jans)    [Aelbert Cornelisz wonende aen heemskerckerduijn]
1) belent ten suijden Claes Morsch, ten noorden Willem Engelsz, ten westen de cleijne houtwegh, ten oosten de grooten houtwegh,

2) belent ten zuijden de secretaris Velsen

 

13. Transcriptie nr.: 1709051401  
een huijs en erff staende en gelegen binnen desen dorpe inde kerckbuert
Custing- of termijnbrief (hypotheek)           (Cornelis Schoorl wonende alhier)    [Cornelis Sijmonsz Coedijck wonende mede alhier]
belent ten noorden het laentie ten suijden Jan Lourisz Backers weduwe, ten westen de grashoeck van de vercoper, ten oosten de oosterwegh
 

14. Transcriptie nr.: 1709051402  
een huijs en erff staende en gelegen binnen desen dorpe inde kerckbuert
Custing- of termijnbrief (hypotheek)           (Cornelis Schoorl wonende mede alhier)    [Cornelis Sijmonsz Coedijck wonende alhier]
belent ten noorden het laantie, ten zuijden Jan Lourisz Backers weduwe, ten westen de grashoeck van de vercoper, ten oosten de oosterwegh
 

15. Transcriptie nr.: 1709052801  
1) een stuckeweijlant leggende binnen desen banne aande oostersij genaemt de weijt aghtert huijs 2) een stuckelants leggende binnen desen banne inde noortbroeck genaemt het mad over de necksloot, 3)een stuck leenlant leggende binnen desen banne over de necksloot
(Ver-)koopakte           (Jacob Jansz Heijnstman ende Aelitie Louris eghte luijden wonende alhier aende oostersij)    [Adriaen van Coevenhoven schout en secretaris alhier]
1) belent ten oosten de necksloot ten westen de vercoper met sijn huijs en erff ten noorden de hoijsloot, ten suijden Claes van Overveen

2) belent ten suijden Cornelis Gijsen ten noorden Jan van Toorns lt (?)

3) belent ten suijden de heer van Berckenrode, ten noorden hr. vander Coren verders met soodanige, vrij en onvrijheden, lij

 

16. Transcriptie nr.: 1709060101  
een stucke lants leggende binnen desen banne bijde St Aaghtendijck, genaemt het matie,
(Ver-)koopakte           (executeurs vanden testamenten van Abrahamus Mollerus in sijn leven bedienaer des goddelijcken woort tot wijck op zee)    [Harmen Claesz de Bruijn wonnende tot wijck op zee]
belent ten oosten den St, Aaghtendijck ten noorden de maatwegh, ten suijden de werf van Jan Clap
 

17. Transcriptie nr.: 1709061001  
1) de helft in een stuckelants leggende binnen desen banne, genaamt de 1/2 in schaapven 2) 1/4 part in een stuckelants leggende binnen desen banne, genaemt 's hartogen ven
(Ver-)koopakte           (Maartie Louris)    [Louris Jacobsz wonende beijde aende oostersij]
1) belent ten oosten de heer Rendorp, ten suijden en noorden de vrouw vander Mijl, ten westen Agge Roscam

2) belent ten noorden Cornelis Cornelisz Wimmenum, ten suijden de Hr. van Incour

 

18. Transcriptie nr.: 1709070401  
Een nog niet beschreven record 1709
            
 

19. Transcriptie nr.: 1709110801  
een huijs, erf en tuijn staende ende gelegen binnen desen dorpe inde kerckbuert
(Ver-)koopakte           (Cornelis Sijmonsz Coedijck wonende alhier)    [Jan Heemskerck curgijn wonende mede alhier]
belent ten noorden en westen de wegh, ten suijden de stad haarlem, ten oosten het gemene voetpad
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 7 juni 2021