Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Transcripties HK Heemskerk Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1710   (in veld: Jaartal (tbv sortering))     

Aantal gevonden publicaties : 44   (uit: 4845)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Transcriptie nr.

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Transcriptie nr.: 1710012801  
een stuckelants leggende binnen desen banne buijtendijck
Custing- of termijnbrief (hypotheek)           (Juffrou Elisabet de Bruijn wonende binnen der stede beverwijck (wed van Fredericus Mollerus en nu huijsvrou van Joris Koningh_)    [Adriaen van Coevenhoven schout deser heerlijckheijt]
belent ten zuijden de erven van Jo. Loreijn, ten noorden Jo. van Ringh, ten oosten de cil, ten westen Jr. IJsenout van Veen
 

2. Transcriptie nr.: 1710012802  
een stuckelants leggende binnen desen banne buijtendijck
Custing- of termijnbrief (hypotheek)           (Juffrou Elisabet de Bruijn wonende inde beverwijck)    [Adriaen van Coevenhoven schout deser heerlijckheijt]
belent ten oosten de kil ten westen Jr. IJsenout van Veen
 

3. Transcriptie nr.: 1710021301  
Taxatieverslag
Taxatieverslag           (saliger Maartie Jans)   
Taxatie vande goederen naargelaten bij saliger Maartie Jans, dewelcke alhier
sonder dessendenten naarte laten is comen te overlijden

 

4. Transcriptie nr.: 1710031001  
13 percelen lant
(Ver-)koopakte           (Daniel van Genegen wonende tot amsterdam en verdere erffgenaemen van saliger d' heer Poulo de Wilhem)    [Joachim Rendorp wonende mede tot amsterdam]
Te veel om op te schrijven
 

5. Transcriptie nr.: 1710040401  
1) seeckere hofstede met sijn huijsinge, genaemt het huijs de Vlotter 2) een stuckje lants leggende alsboven tot noordorp voorde poort
Custing- of termijnbrief (hypotheek)           (executeurs van saliger Juffrou Lucretia Hossepied in haer leven weduwe van saliger de heer IJsaack Braijne)    [Albertus Schuijt wonende tot amsterdam]
1) seeckere hofstede met sijn huijsinge, stallinge, coets en waagenhuijs alsmede een woonhuijsie aande poort met de verdere plantagie staende en gelegen binnen desen banne tot noordorp, genaemt het huijs de Vlotter, belent ten oosten de heerewegh, ten westen, noorden, en suijden de wildernis,

2) Item een stuckje lants leggende alsboven tot noordorp voorde poort,
belent ten westen de heerewegh, ten noorden de heer van Polsbroeck, ten oosten mevrou Kies, ten suijden de oosterwegh,

 

6. Transcriptie nr.: 1710051201  
de helft in een stuckelants leggende binnen desen banne inde noortbroeck genaemt glandijs weijtie
(Ver-)koopakte           (IJsbrant Jansz Gorter wonende opt calff, als erffgenaam van saliger Maarie Jans alhier overleden)    [Jan Lourisz Backer wonende alhier]
belent ten oosten de vrou van der Mijl, ten westen Jonge Louwen Volck
 

7. Transcriptie nr.: 1710051202  
7/8 parten in een stuckelants leggende binnen desen banne aande toght, genaemt de hulstenaer
(Ver-)koopakte           (erffgenaam van saliger Maartie Jans alhier overleden)    [Jan Sijmonsz Schuijt wonende alhier]
belent ten oosten de toght ten westen de stad haerlem
 

8. Transcriptie nr.: 1710051203  
een crofte teellant leggende binnen desen banne opde geest, genaemt de hoevens,
(Ver-)koopakte           (erffgenaam van Maartie Jans alhier overleden)    [Jacob Willemsz wonende alhier]
belent ten suijtoosten de kuijckerswegh, ten noortwesten de stad alckmaar,
 

9. Transcriptie nr.: 1710051204  
een huijs en erff staende en gelegen binnen desen banne opt veer
(Ver-)koopakte           (erffgenaam van saliger Maartje Jans alhier overleden)    [Jean Deuts vrijheer van Assendelft en Assumburgh, heere van heemskerck enz]
belent ten noorden Willem Schilder, ten suijd, oosten en westen de hr. coper,
 

10. Transcriptie nr.: 1710051205  
een stuckelant leggende binnen desen banne inde noortbroeck genaemt Dirck Willemscamp
(Ver-)koopakte           (erffgenaemen van wijlen Catarina Crisius in haer leven bejaarde ongetrouwde dochter hun oud meu paternel)    [Pieter Cornelisz Wagemaacker wonende alhier]
belent ten westen de genotsloot, ten noorden de breetweer sloot
 

11. Transcriptie nr.: 1710051206  
een stuckelant leggende binnen desen banne inde noortbroeck, genaemt Dirck Willemszcamp
(Ver-)koopakte           (erffgenaemen van wijlen Catarina Crisius in haer leven bejaarde ongetrouwde dochter hun oud meu paternel)    [Bartel Willemsz wonende alhier]
belent ten suijden beeckeven, ten noorden de noortmaatwegh, ten oosten de kleijne bree maede
 

12. Transcriptie nr.: 1710051207  
een stuckelant leggende binnen desen banne inde suijtbroeck, genaemt de aackermaat
(Ver-)koopakte           (erffgenaemen van wijlen Catarina Crisius in haer leven bejaarde ongetrouwde dochter hun oud meu paternel)    [Jean Deuts vrijheer van Assendelft en Assumburgh, heer van heemskerck, enz.]
belent van outs ten oosten en westen de heer van Assendelft
 

13. Transcriptie nr.: 1710051208  
de helft in een stuckelant leggende binnen desen banne aende oostersij, genaemt de halve weijt
(Ver-)koopakte           (erffgenaemen van wijlen Catarina Crisius in haer leven bejaarde ongetrouwde dochter hun oud meu paternel)    [Willem en Margareta Spruijt]
belent ten suijden de frelle van Marquet, ten westen de oosterwegh,
 

14. Transcriptie nr.: 1710051209  
een huijs en erve staende en gelegen binnen desen banne aande oostersij
          (Jan van der Velde wonende alhier)    [Gillis Valckenier wonende tot amsterdam]
belent ten noorden de heer coper, ten westen Willem Gerritsz, ten suijden het ackertie vande Revier, ten oosten schout
Coevenhoven

 

15. Transcriptie nr.: 1710051210  
een huijs en erff staende en gelegen binnen desen banne aende oostersij
Erfpacht           (Jan van der Velde wonende alhier)    [Gillis Valckenier wonende tot amsterdam]
belent ten noorden den heer coper, ten westen Willem Gerritsz, ten suijden het ackertie vande Revier
ten oosten schout Coevenhoven

 

16. Transcriptie nr.: 1710051901  
een stuckelants leggende binnen desen banne inde noortbrieck genaamt 't campie paardelant van Jan Reijersz
(Ver-)koopakte           (Dirck Cornelisz Dickeboer wonende aen verserduijn)    [Jan Dircxen wonende alhier aan duijn]
belent ten noorden den coper ten suijden Louris Doeve(?) als bruijcker, ten oosten de stad haarlem, ten westen Louris Pietersz
 

17. Transcriptie nr.: 1710051902  
een stuckelants leggende binnen desen banne op de geest, genaamt het achtercroffie
(Ver-)koopakte           (Maarten Jacobsz en Louris Jacobsz gebroeders)    [Claes en Maartie Jacobs Overveen wonende alhier]
belent ten westen en oosten den coper, ten n oorden Willem Batholomieusz, ten suijden de stad haarlem
 

18. Transcriptie nr.: 1710051903  
een huijs en erff staande en gelegen binnen desen dorpe inde kerckbuert
(Ver-)koopakte           (Maartie IJsbrants weduwe van saliger Jan Pietersz Verhammen)    [Cornelis Lourisz Backer wonende alhier]
belent ten noorden Willem Sijbrantsz weduwe, ten westen Sijmon Coedijcken erven, ten oosten de wegh, ten suijden de vercoopster
 

19. Transcriptie nr.: 1710051904  
een stuckelants leggende binnen desen banne op de geest, genaemt de croft aende houtwegh
(Ver-)koopakte           (nazaten van Poulus Jaspersz)    [Claes en Maartie Jacobs Overveen wonende alhier]
belent ten oosten Maarten Jacobsz, ten suijden de stad haarlem, ten westen de grooten houtwegh, ten noorden Willem Bartholomieusz
 

20. Transcriptie nr.: 1710051905  
een huijs, erff en boomgaert staande en gelegen binnen desen banne aan duijn
(Ver-)koopakte           (Cornelis Jacobsz wonende aen duijn)    [Dirck Lourisz Borsie wonende mede aan duijn]
belent ten noorden Louris Cornelisz, ten zuijden Jacob Lourisz
 

21. Transcriptie nr.: 1710052101  
een stuckje lants leggende binnen desen banne aan duijn, genaamt de acker voor Doctors huijs
(Ver-)koopakte           (Dirck Cornelisz Dickeboer wonende aen verserduijn)    [Dirck Cornelis Sijmonsz wonende alhier aan duijn]
belent ten westen de wildernis, ten oosten Cornelis Simonsz ten noorden Jan Baijse, ten suijden Arijen Dircxz kinderen
 

22. Transcriptie nr.: 1710060301  
de helft in een stuckelants leggende binnen desen banne achter de oostersij, genaemt gorsmans weijtie
(Ver-)koopakte           (Dirck Hansen als in huijwelijck hebbende Anna Schotvangers (voor 2/5 parten) en Jan Meursz als in huijwelijck hebbende Maartie Jacobs alsmede de voogden over Jan Pothout (3/5))    [Cornelis Groenlant regerent schepen alhier]
belent ten noorden Olof Cornelisz, ten suijden de maar, ten oosten Dirck Pietersz, ten westen 't werckhuijs tot haerlem
 

23. Transcriptie nr.: 1710060302  
drie stuckelants leggende binnen desen banne opde geest, (genaemt het ooster vrijelant, 2) genaemt d noorder ackers 3) genaemt scilps croffie)
(Ver-)koopakte           (Claes Jacobsz, Jacob Claasz en Niesie Claes wonende tot castricum)    [Adriaen van Coevenhoven schout en secretaris alhier]
1) belent ten oosten de grote houtwegh, ten westen de coper, ten noorden de stad haerlem, ten suijden mevrouw Sattijn,

2) belent ten oosten den coper, ten westen de luttickcie beeck, ten noorden Pieter Reijersz ten suijden Engel Cornelisz

3) belent ten oosten de luttckcie beeck, ten westen de grote ciebeeck ten noorden 'tGasthuijs van wijck op zee, ten
suijden Arijen Dircxes kinderen

 

24. Transcriptie nr.: 1710060501  
een huijs en erff staende en gelegen binnen desen dorpe inde kerckbuijrt
Custing- of termijnbrief (hypotheek)           (Neeltie Jans weduwe van saliger Willem Sijbrantsz)    [Cornelis Arijensz Schoorl wonende beijde alhier,]
belent ten oosten het aghterweghje ten suijden de coper, ten noorden Cornelis Gijsbertsz ten westen de gemene wegh
 

25. Transcriptie nr.: 1710060502  
een huijs en erff staende en gelegen binnen desen dorpe inde kerckbuert
Custing- of termijnbrief (hypotheek)           (Neeltie Jans weduwe van saliger Willem Sijbrantsz wonende beijde alhier)    [Cornelis Arijensz Schoorl wonende beijde alhier,]
belent ten noorden Cornelis Gijsbertsz, ten suijden de coper
 

26. Transcriptie nr.: 1710071501  
Diverse landerijen van het echtpaar
Volmacht (procuratie)           (heer Issaack Braine ende vrouw Lucretia Hochepied in haer leven eghteluijden)    [Carel Braine]
Verklaring van volmachet
 

27. Transcriptie nr.: 1710080101  
een huijs en erff staende en gelegen op noordorp
(Ver-)koopakte           (executeurs vanden testamente van saliger Juffrou Lucretia Hossepied in haer leven weduwe van saliger de heer IJsaack Braijne)    [Garbrant Hendricxe de Kuijper wonende alhier]
belent ten oosten de heere wegh, ten westen, en suijden het beeckje, ten noorden het schouwpad
 

28. Transcriptie nr.: 1710080102  
een stuckelants leggende binnen desen banne genaemt stuijfsanden paardelant
(Ver-)koopakte           (executeurs vanden testamente van saliger Juffrou Lucretia Hossepied in haer leven weduwe van saliger de heer IJsaack Braijne)    [Arijen Jansz Broer wonende alhier]
belent ten westen Cornelis Spanjersbergh, ten suijden de groote vogelmeer, ten noorden de stad haarlem
 

29. Transcriptie nr.: 1710080103  
een stuckelants leggende binnen desen banne beplant met tiemen, genaemt 't paardelant van vander Hoogh
(Ver-)koopakte           (executeurs vanden testamente van saliger Juffrou Lucretia Hossepied in haer leven weduwe van saliger de heer IJsaack Braijne)    [mr. Joachim Rendorp wonende tot amsterdam]
belent ten oosten de Leprosen tot haerlem, ten zuijden en westen de heer coper, ten noorden luchten acker
 

30. Transcriptie nr.: 1710080104  
een stuckelants leggende binnen desen banne genaemt leunencamp
(Ver-)koopakte           (executeurs vanden testamente van saliger Juffrou Lucretia Hossepied in haer leven weduwe van saliger de heer IJsaack Braijne)    [Garbrant Hendricxe wonende alhier]
belent ten oosten Bartel Willemsz ten noorden de noort maatwegh
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 10 januari 2021