Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Transcripties HK Heemskerk Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1711   (in veld: Jaartal (tbv sortering))     

Aantal gevonden publicaties : 25   (uit: 3729)


Uitgebreid zoeken

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Transcriptie nr.: 1711010201  
Volmacht
Volmacht (procuratie)           (minderjaerige kinderen van Claes Jansz Butterdijck overleeden alhier)    [Jacob Lourisz Backer ende Heert Teuwisz Roobeeck]
 

2. Transcriptie nr.: 1711010601  
Volmacht
Volmacht (procuratie)           (juffrou Maria van Ringh weduwe van de heer en mr Johan de Graaff woonende binnen dese stadt, geinstitueerde erfgenaam van wijlen de heer mr. Jacob van Ringh haar oom zaliger)    [Jacob Rijcx woonende inde beverwijck]
 

3. Transcriptie nr.: 1711011601  
een huijs en erff staende en gelegen binnen desen dorpe inde kerckbuijrt
(Ver-)koopakte           (Hendrick Jansz Velthuijs en Maartie IJsbrants eghte man en vrouw wonende alhier)    [Garbrant Cornelisz wonende mede alhier]
belent ten zuijden en oosten de wegh, ten noorden Cornelis Backer, ten westen Sijmon Coedijcken erven
 

4. Transcriptie nr.: 1711012301  
een stuckelants leggende binnen desen banne, genaemt het campie van Jan Claesz
(Ver-)koopakte           (Maartie Claes dr. van saliger Claes Jansz Rijckeman en onmondige kinderen van voornoemde Claes Jansz Rijckeman)    [Louris Arijensz Grasbos wonende alhier aen duijn]
belent ten noorden Cornelis Spanjersberg ten suijden mr. Sijmon Poelenburghs weduwe, ten oosten Antie van Boeckholt, ten westen de stad haarlem
 

5. Transcriptie nr.: 1711012302  
een stuckelants leggende binnen desen banne, genaemt dingenoms croft
(Ver-)koopakte           (Maartie Claes dr. van saliger Claes Jansz Rijckeman en onmondige kinderen van voornoemde Claes Jansz Rijckeman)    [Joachim Rendorp wonende tot amsterdam]
belent ten noorden Louris Jacobsz ten suijden Louris Grasbos en Lijsbet Aris, ten oosten de oosterwegh, ten westen de kerckwegh,
 

6. Transcriptie nr.: 1711012303  
een stuckelants leggende binnen desen banne, genaemt de lage enden
(Ver-)koopakte           (Maartie Claes dr. van saliger Claes Jansz Rijckeman en onmondige kinderen van voornoemde Claes Jansz Rijckeman)    [Cornelis Schoorl wonende alhier]
belent ten noorden Bartolomies Heemskerck, ten suijden Antie en Niesie Aris, ten oosten de oosterwegh, ten westen de kerckwegh
 

7. Transcriptie nr.: 1711012304  
een stuckje lants leggende binnen desen banne, genaemt het vlaender hoff
(Ver-)koopakte           (Maartie Claes dr. van saliger Claes Jansz Rijckeman en onmondige kinderen van voornoemde Claes Jansz Rijckeman)    [Claes Jacobsz Overveen regerend schepen deses dorps]
belent ten noorden Garbrant Hendricxe, ten suijden Dirck Teunisz Bergen, ten oosten de oosterwegh, ten westen de kerckwegh
 

8. Transcriptie nr.: 1711021001  
een stuckelants leggende binnen desen banne, genaemt voort huijs
(Ver-)koopakte           (Willem Gerritsz wonende op spaerwou)    [Gillis Valckenier wonende tot amsterda]
belent ten suijden 't ackertie vande Revier, (G20: 31) ten noorden en oosten de heer coper, ten westen de oosterwegh
 

9. Transcriptie nr.: 1711021002  
een crofte lants leggende binnen desen banne opde geest, genaemt het croffie bijde molen
Custing- of termijnbrief (hypotheek)           (Jan Claesz Molenaer)    [Gillis Valckenier wonende tot amsterdam]
belent ten oosten de oosterwegh, ten westen de molenwerff
 

10. Transcriptie nr.: 1711021003  
een crofte lants leggende binnen desen banne opde geest, genaemt het croffie bijde molen
Custing- of termijnbrief (hypotheek)           (Jan Claesz Molenaer)    [Gillis Valckenier wonende tot amsterdam]
belent ten oosten de oosterwegh, ten westen de molenwerff
 

11. Transcriptie nr.: 1711041101  
een wooning off camer, met een werffie gelegen inde kerckbuert over de wegh
(Ver-)koopakte           (Aaffie Arijens wonende alhier)    [Sijtie Arents wonende mede alhier]
belent ten noorden Jan Jaspersz belent ten suijden Hendrick Kuijper
 

12. Transcriptie nr.: 1711041102  
een huijs en erff staande en gelegen binnen desen dorpe inde kerckbuert
(Ver-)koopakte           (Aaffie Arijens wonende alhier)    [Pieter Dircxe Schoenmaker wonende mede alhier]
belent ten noorden Sijtie Arents met de camer, ten suijden de heerewegh
 

13. Transcriptie nr.: 1711050101  
een stuckelants leggende binnen desen banne op de geest, genaemt Marij Suijckers acker
(Ver-)koopakte           (Louris Arijensz Blom wonende tot velsen)    [Cornelis Lourisz Henneman regerend schepen dese dorps]
belent ten zuijden Jan Dircxe en Jan Thomasz, ten noorden de stad haerlem, ten westen de grooten houtwegh, ten oosten Louris Smacker
 

14. Transcriptie nr.: 1711050102  
Een nog niet beschreven record 1711
            
 

15. Transcriptie nr.: 1711050103  
Een nog niet beschreven record 1711
            
 

16. Transcriptie nr.: 1711051901  
Een nog niet beschreven record 1711
            
 

17. Transcriptie nr.: 1711052601  
Een nog niet beschreven record 1711
            
 

18. Transcriptie nr.: 1711052602  
Een nog niet beschreven record 1711
            
 

19. Transcriptie nr.: 1711052603  
Een nog niet beschreven record 1711
            
 

20. Transcriptie nr.: 1711052604  
Een nog niet beschreven record 1711
            
 

21. Transcriptie nr.: 1711061101  
Een nog niet beschreven record 1711
            
 

22. Transcriptie nr.: 1711070901  
Een nog niet beschreven record 1711
            
 

23. Transcriptie nr.: 1711102001  
Een nog niet beschreven record 1711
            
 

24. Transcriptie nr.: 1711102002  
Een nog niet beschreven record 1711
            
 

25. Transcriptie nr.: 1711120101  
Een nog niet beschreven record 1711
            
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 6 november 2020