Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Transcripties HK Heemskerk Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Schenking   (in veld: Transactiesoort)     

Aantal gevonden publicaties : 3   (uit: 4845)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Transcriptie nr.

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Transcriptie nr.: 1669112901  
een croft lants gelegen binnen onsen banne
Schenking -- 29-11-1669           (Jacob Sije woonende tot Amsterdam)    [de huijs Armen van onsen dorpe]
een croft lants gelegen binnen onsen banne, gelegen aen de oosterwech jegenwoordich gebruijckt wordende bij Pieter Willemsz aende oostersij
belent aent oost de voors oosterwech, aent noorden de erffgenaemen van Eghbert Jans, aent suijden
de erffgenaemen van Jan Gerritsz Grasbos ende aent west de kerckwech

 

2. Transcriptie nr.: 1670052002  
custingh rente brief van drie en veertich gulden vijftien stuijvers sjaers,
Schenking -- 20-05-1670           (Joncker Aedelbertus vander Hoogh (erffgenaeminde van wijlen mr. Fredrick Brunt))    [Anna Lucas bejaerde ongetrouwde dochter woonende tot amsterdam]
custingh rente brief van drie en veertich gulden vijftien stuijvers sjaers,
doch nu gereduceert tot achtentwintich gulden, losbaar met seven hondert gulden capitael, originelijck geconstitueert ten laste van Sijmon Albrechts Blom, ende specialijck gehijpotecqeert opden helft van een haringh cooperije, genaemt de Abdije van Eghmont staende ende gelegen tot amsterdam, aen het IJe daer dese op door gesteecken ende besegelt is ende voorder alle recht den voornoemde Joncker Adelbertus van der Hoogh

 

3. Transcriptie nr.: 1676011001  
een huijsje met sijn erff staende ende gelegen binnen onsen dorpe inde kerckbuert
Schenking -- 10-01-1676           (Marijtje Willemse weduwe van zaliger Pieter Gauwesz onse buervrouwe inde kerckbuert)    [Claes Pietersz ende Willem Sijbrantsz, armenvoochden binnen onse dorpe]
een huijsje met sijn erff staende ende gelegen binnen onsen dorpe inde kerckbuert,
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 14 februari 2020