Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Transcripties HK Heemskerk Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1695   (in veld: Jaartal (tbv sortering))     

Aantal gevonden publicaties : 35   (uit: 5187)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Transcriptie nr.

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Transcriptie nr.: 1695042401  
een stuckelants inde noortbroeck, genaemt de france campies,
(Ver-)koopakte -- 24-04-1695           (Maertie Louris (weduwe van saliger mr. Hendrick Grentsijn) en haar kind)    [het naergelaten minderjarige weeskint van saliger Teunis Dircxe Bergen]
een stuckelants leggende binnen dese banne inde noortbroeck, genaemt de france campies, belent ten noorden de stadt haarlem, ten suijden de hr. de Kies van Wissen
 

2. Transcriptie nr.: 1695050301  
een crofte teellant aende schilpwegh, genaemt de drie ackers in spijckeracker
(Ver-)koopakte -- 03-05-1695           (Louris Pietersz woonende tot noortdorp)    [de drie kinderen van saliger Lammert Jacobsz woonende aen duijn]
een crofte teellant leggende binnen desen banne aende schilpwegh, genaemt de drie ackers in spijckeracker, belent ten suijden Claes Pieters Lammerden, ten westen de schilpwegh, ten oosten de copers selfs
 

3. Transcriptie nr.: 1695050701  
1) een crofte teellant genaemt de middelkroft 2) een crofte teellant genaemt de bijl, of oostercroft
(Ver-)koopakte -- 07-05-1695           (Neeltie Reijers woonende tot schagen)    [Pieter Cornelisz Wagemaecker woonende binnen desen banne aende oostersij]
1) een crofte teellant leggende binnen desen banne in breetslagt, genaemt de middelkroft, belent ten oosten de oostercroft ten westen de westercroft.

2) een crofte teellant leggende binnen desen banne int breetslagt, genaemt de bijl, of oostercroft, belent ten oosten Jan Hogeduijn als bruijcker ten westen de middelcroft

 

4. Transcriptie nr.: 1695050702  
een crofte teellant int breetslaght, genaemt de westerkroft
(Ver-)koopakte -- 07-05-1695           (Neeltie Reijers woonende tot schagen)    [Sijmen, ende Arijen Ootgerts woonende beijde aen duijn]
een crofte teellant leggende binnen desen banne int breetslaght, genaemt de westerkroft, belent ten oosten de middelcroft, ten westen de houtwegh
 

5. Transcriptie nr.: 1695051401  
de gront van een tuijnopde geest, genaemt het tuijntie agter Rijckemans huijs
(Ver-)koopakte -- 14-05-1695           (Reijnoutie Elberts weduwe van saliger Pieter Wildeman inde beverwijck)    [Cornelis Jacobs Prins woonende alhier]
de gront van een tuijn leggende binnen desen banne opde geest, genaemt het tuijntie agter Rijckemans
huijs, belent ten noorden de kinderen van Cornelis Stuijfsant, ten suijden de kerckbeeck,

 

6. Transcriptie nr.: 1695051402  
een crofte teellant opde geest, genaemt de croft in breetslagt
(Ver-)koopakte -- 14-05-1695           (Reijnoutie Elberts weduwe van saliger Pieter Wildeman woonende inde beverwijck)    [Jan Dircxe woonende aen duijn]
een crofte teellant leggende binnen desen banne opde geest, genaemt de croft in breetslagt, belent ten suijden Neeltie Reijers tot schagen, ten noorden Cornelis Henneman als bruijcker
 

7. Transcriptie nr.: 1695051403  
een stuckelants inde noortbroeck, genaemt de hogeweijt met het ackertie tot de oosterwegh toe
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 14-05-1695           (Aeghie Arijens woonende alhier)    [Trijn, ende Maertie Louris woonende aende oostersij]
en stuckelants leggende binnen desen banne inde noortbroeck, genaemt de hogeweijt met het ackertie tot de oosterwegh toe, belent ten westen de oosterwegh, ten oosten de vrouw vander Mijl, ten noorden de coperses selfs, ten suijden Anne Louris
 

8. Transcriptie nr.: 1695051404  
een stuckelants inde noortbroeck, genaemt de hoogeweijt
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 14-05-1695           (Aeghie Arijens)    [Trijn, ende Maertie Louris woonende aende oostersij]
een stuckelants leggende binnen desen banne inde noortbroeck, genaemt de hoogeweijt , belent ten westen de oosterwegh, ten oosten de vrouw vander Mijl, ten noorden de copersses self,
ten suijden Anne Louris

 

9. Transcriptie nr.: 1695051701  
de 1/3 paert in een stuckelants leggende binnen desen banne buijtendijck, genaemt buijtendijck
(Ver-)koopakte -- 17-05-1695           ((voogt over) Annetje ende Geertruijt Nannings Beverwijck, woonende alle tot lisse)    [Gerrit Pietersz Schuijt woonende opt hofflandt]
de 1/3 paert in een stuckelants leggende binnen desen banne buijtendijck, genaemt buijtendijck, belent ten noorden Steven Janze weduwe, cumcius, ten suijden Bartholomieus Willemsz Heemskerck
 

10. Transcriptie nr.: 1695052401  
een stuckelants in breetweer, genaemt in breetweer
(Ver-)koopakte -- 24-05-1695           (Jacob Jansz Heijnstman, regerend schepen tot heemskerck)    [Teunis Mighiels, regerend schepen tot heemskerck]
een stuckelants leggende binnen desen banne in breetweer, genaemt in breetweer, belent ten oosten de Die, ten westen de stadt alckmaar
 

11. Transcriptie nr.: 1695052402  
de 1/2 in een stuckelants inde noortbroeck, genaemt quackenkamp
(Ver-)koopakte -- 24-05-1695           (Sr. Aege Jansz woonende inde beverwijck)    [Pieter Cornelisz Schoorl woonende alhier]
de 1/2 in een stuckelants leggende binnen desen banne inde noortbroeck, genaemt quackenkamp, belent ten suijden de maetwegh ten noorden Cornelis Ceijns
 

12. Transcriptie nr.: 1695052601  
de 1/2 in een stuckelants opde geest aende voorweg genaemt het bieselant en struijckelaen
(Ver-)koopakte -- 26-05-1695           (Neeltie Jans woonende tot haerlem)    [Steven vander Werve]
de 1/2 in een stuckelants leggende binnen desen banne opde geest aende voorweg, genaemt het bieselant en struijckelaen, belent ten westen de schilpwegh, ten oosten de luttick cie, ten noorden Louris Dircxe kinderen, ten suijden de stadt haerlem
 

13. Transcriptie nr.: 1695052602  
een stuckelants leggende binnen desen banne genaemt de camp in breetweer,
(Ver-)koopakte -- 26-05-1695           (Cornelis Mieusz Blauw woonende tot uijtgeest / Arent ende Grietie Isaacx / Jan Hessels in huwelijck hebbende Stijntie Isaacx)    [Cornelis Lourisz Henneman woonende aen duijn]
een stuckelants leggende binnen desen banne genaemt de camp in breetweer, belent ten oosten de Die, ten westen breetweer
 

14. Transcriptie nr.: 1695052603  
lants in een stuckelants leggende binnen desen banne in breetweer
(Ver-)koopakte -- 26-05-1695           (Jan Hessels woonende tot uitgeest)    [Arijen Jansz Broer en desselfs suster en broeder, woonende tot noortdorp]
lants in een stuckelants leggende binnen desen banne in breetweer, belent ten noorden en suijden Sijmen Dircxe Oudendijck
 

15. Transcriptie nr.: 1695052604  
een stuckelants leggende binnen desen banne inde noortbroeck genaemt het weijtie en (Marquette: 1 en 2) acker van Dirck Egberts
(Ver-)koopakte -- 26-05-1695           (Jan Hessels woonende tot uitgeest)    [Jan Lourisz Backer]
een stuckelants leggende binnen desen banne inde noortbroeck genaemt het weijtie en (Marquette: 1 en 2)
acker van Dirck Egberts, belent ten oosten Jan Gerrits Grutter ten westen de oosterwegh

 

16. Transcriptie nr.: 1695052605  
een stuckelants leggende binnen desen banne bij de vogelkoij, genaemt bij de vogelkoij,
(Ver-)koopakte -- 26-05-1695           (Jan Hessels woonende tot uitgeest)    [(voogeden van) Jan Pietersz soon van Pieter Joosten]
een stuckelants leggende binnen desen banne bij de vogelkoij, genaemt (G30: 12) bij de vogelkoij,belent ten oosten Neeltie Dircx, ten westen de necksloot
 

17. Transcriptie nr.: 1695052606  
een huijs ende erve tot noortdorp voors, naest de plaets vande heer Isaack Braijne
(Ver-)koopakte -- 26-05-1695           (Dirck Sijmens Louwe woonende inde beverwijck)    [Guertie Arijens woonende tot noortdorp]
een huijs ende erve staende ende gelegen binnen dese banne tot noortdorp voors, naest de plaets vande heer Isaack Braijne
 

18. Transcriptie nr.: 1695061401  
een huijs ende erve staende ende gelegen binnen dese banne aen duijn
(Ver-)koopakte -- 14-06-1695           (Pieter Jans Pieten)    [Griet Jans woonende beijde aen duijn]
een huijs ende erve staende ende gelegen binnen dese banne aen duijn, belent ten oosten de wegh, ten westen en noorden Jacob Willems kinderen ten suijden Louris Jacobs
 

19. Transcriptie nr.: 1695061402  
een huijs ende erve staende ende gelegen aen duijn voors,
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 14-06-1695           (Jan Dircxe en de onmondige kinderen van saliger Louris Dircxe ende Grietie Ootgerts)    [Pieter Jans Pieten woonende binnen desen banne aen duijn]
een huijs ende erve staende ende gelegen aen duijn voors, belent ten noorden Teunis Mighielsz, ten suijden Claes Pieters, ten oosten de schilpwegh, ten westen Lammert Jacobsz kinde-
ren

 

20. Transcriptie nr.: 1695061403  
een huijs ende erve staende ende gelegen binnen dese banne aen duijn voors,
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 14-06-1695           ((vande voogden van) Louris Dircxe ende Grietie Ootgers kinderen)    [Pieter Jans Pieten woonende binnen desen banne aen duijn]
een huijs ende erve staende ende gelegen binnen dese banne aen duijn voors, belent ten noorden Teunis Mighielsz, ten suijden Claes Pieters, ten oosten de schilpwegh, ten westen Lammert Jacobsz kinderen
 

21. Transcriptie nr.: 1695061404  
een crofte teellant opde geest aent ent vande menacker, genaemt Lijsbet Jans croft
(Ver-)koopakte -- 14-06-1695           (Willem ende Jan Louris Pieten / Maertie Louris / het onmondige kindt van Cornelis Louris Pieten / Teunisje Aelberts weduwe van voors Cornelis Lourisz Pieten)    [Teunis Mighielsz regerent schepen dese dorps]
een crofte teellant leggende binnen desen opde geest aent ent vande menacker, genaemt Lijsbet Jans croft, belent ten noorden Louris Jacobsz, ten oosten Cornelis Noortwijcx kinderen, ten suijden Jan Cornelis, ten westen de schoubeeck
 

22. Transcriptie nr.: 1695061405  
een crofte lants in wateracker genaemt in wateracker
(Ver-)koopakte -- 14-06-1695           (Maartie Cornelis weduwe van saliger Claes Jacobs Nieuboer / kindt vande voonoemde Claes Jacobsz Nieuboer ende Maertie Cornelis)    [Sr. Adrianus Cloeck woonende aen duijn]
een crofte lants leggende binnen desen banne in wateracker (G09: 36) genaemt in wateracker
 

23. Transcriptie nr.: 1695061406  
een crofte teellant genaemt de ackers agter annes croft
(Ver-)koopakte -- 14-06-1695           (alle kinderen van saliger Cornelis Stuijfsant)    [Cornelis Claesz Morsch]
een crofte teellant leggende binnen desen banne genaemt de ackers agter annes croft, belent ten noorden den coper, ten suijden Lijsbet Dircx kinderen ten westen de erfgenamen van Maertie Stuijfsanden,
ten oosten de waterackers hooftbeeck

 

24. Transcriptie nr.: 1695061407  
een huijs ende erve staende ende gelegen binnen dese dorpe inde kerckbuert,
(Ver-)koopakte -- 14-06-1695           (Guertie Cornelis, ende Maertie Cornelis, (kinderen van Cornelis Stuijfsant))    [Claes Cornelisz Stuijfsant]
een huijs ende erve staende ende gelegen binnen dese dorpe inde kerckbuert, belent belent ten suijden en noorden den coper
 

25. Transcriptie nr.: 1695070501  
een huijs ende erve met een tuijn, staende op de maer
(Ver-)koopakte -- 05-07-1695           (Neeltie Pieters weduwe van saliger Cornelis Garbrantsz)    [Cornelis Ceijns]
een huijs ende erve met een tuijn, staende ende gelegen binnen dese banne op de maer, belent ten westen, oosten, en suijden de heer van Poelenburgh, ten noorden de maerlaen
 

26. Transcriptie nr.: 1695070502  
een crofte teellant op de geest, voor den oudendijck,
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 05-07-1695           (Adriaen van Coevenhoven schout tot heemskerck, onmondige kinderen van saliger Johannis van Coevenhoven in sijn leven seretaris tot uijtgeest)    [Dirck Cornelisz woonende aen duijn]
een crofte teellant leggende binnen desen banne op de geest, voor den oudendijck, belent ten noorden Sijmen Kuijper op see, ten suijden Cornelis Gijsberts als bruijcker
 

27. Transcriptie nr.: 1695070503  
een crofte teellant leggende binnen desen banne op de geest voor den oudendijck
Custing- of termijnbrief (hypotheek) -- 05-07-1695           (Adriaen van Coevenhoven schout tot heemskerck, onmondige kinderen van saliger Johannis van Coevenhoven in sijn leven seretaris tot uijtgeest)    [Dirck Cornelisz woonende binnen desen banne aen duijn]
een crofte teellant leggende binnen desen banne op de geest voor den oudendijck, belent ten noorden Sijmen Kuijper op see, ten suijden Cornelis Gijsberts als bruijcker
 

28. Transcriptie nr.: 1695070504  
lants, leggende binnen desen banne in breetweer, genaamt in breetweer,
(Ver-)koopakte -- 05-07-1695           (de heer Melis van Saftingen woonende tot amsterdam)    [Cornelis Lourisz Henneman woonende aen duijn]
lants, leggende binnen desen banne in breetweer, genaamt in breetweer, belent ten oosten de Die, ten westen breetweer
 

29. Transcriptie nr.: 1695072401  
een crofje teellant, leggende binnen desen banne genaemt het corte croffie van alckmaer,
(Ver-)koopakte -- 24-07-1695           (Sr. Jan Eeckelenberg / Willem Hildernis / Marijtie Hildernis soo voor haer selven en als moeder en voogdesse van haer minderjarige doghter)    [Cornelis Ceijns woonende alhier]
een crofje teellant, leggende binnen desen banne genaemt het corte croffie van alckmaer,belent ten noorden Trijn Louris, ten suijden mede Trijn Louris
 

30. Transcriptie nr.: 1695072402  
een stuckelants leggende binnen desen banne genaemt de hogemaet
(Ver-)koopakte -- 24-07-1695           (Sr. Jan Eeckelenberg / Willem Hildernis / Marijtie Hildernis soo voor haer selven en als moeder en voogdesse van haer minderjarige doghter)    [Jacob Jansz Heijnstman regerent schepen deses dorps]
een stuckelants leggende binnen desen banne genaemt de hogemaet, belent ten oosten de heer van Assendelft, ten westen de coper selffs, ten suijden Cornelis Gijsbertsz, ten noorden Jan Pieters Rijckeman
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 11 april 2020