ALGEMENE INSTRUCTIE VOOR ZOEKEN BINNEN DE BEELDBANKEN HKH


1 Op de bovenste balk van de openingspagina van de beeldbank kun je elk willekeurig zoekwoord intypen waarvan je verwacht dat het in de beschrijving bij het gezochte item is opgenomen. Als je daar meer dan 1 woord intypt, is het handig als je daarboven ook aangeeft of die een aaneengesloten tekst moeten vormen, of alle woorden los moeten voorkomen of dat de aanwezigheid van één van de woorden in het gezochte voldoende is.

2 In de regels 2-6 kan meer gedetailleerd worden aangegeven waar kan worden gezocht en hoe het resultaat moet worden getoond. Voor verreweg de meeste gebruikers zal gebruik van deze sectie niet nodig zijn. We lichten ze daarom hier niet toe. Wel wijzen we erop dat onder vraag 4 voor het beste overzicht meestal standaard het vakje ‘Lijst’ is aangevinkt. Een andere mogelijkheid is soms de ‘Gallery’, Zie voor meer uitleg hierover onder punt 4.

3 Verder wordt gewezen naar het onderste deel van de openingspagina, waar nog enkele andere selectiemogelijkheden zijn gegeven. Hier zoek je niet op basis van zoekwoorden, naar bijv. op basis van rubriek, auteur of andere speciale kenmerken. Na een keuze binnen de getoonde kolommen krijg je dan alle artikelen te zien die aan die selectie voldoen in de vorm als hiervoor bij punt 2 beschreven.

4 Na een klik op de geselecteerde rubriek of auteur, of na het ingeven van een zoekwoord gevolgd door een druk op de toets ‘Zoeken’, verschijnen meestal in de ‘lijstvorm’ op het scherm kleine weergaven van de foto’s of eerste pagina’s van alle artikelen die aan de gevraagde zoekopdracht voldoen. Daarnaast staan vermeld foto- of artikelnummer en -naam, rubriek, thema etc.. Verder een summiere omschrijving van de inhoud en daaronder alle zinnen in het object waarin het gevraagde zoekwoord voorkomt. Scroll door de pagina heen om het artikel te vinden waarnaar je denkt op zoek te zijn.

Als je eerder hebt gekozen  voor de ‘galleryvorm’ (zie onder 2) zie je de gevonden objecten in rijen en kolommen, echter met minder bijbehorende gegevens dan bij de ‘listvorm’.

5 Als je denkt artikel te hebben gevonden waarnaar je op zoek was, klik dan op de kleine foto of paginaweergave daarnaast om dat wat groter op het scherm te krijgen en nader kunt beoordelen of dat de gezochte foto of artikel is. Zo niet, druk dan rechtsboven op ‘zoekresultaat’ om terug te gaan naar de oorspronkelijk gevonden lijst. Zo ja, klik dan op de paginaweergave.

6 Op het scherm verschijnt nu een groter exemplaar dat je beter kunt bekijken of doorlezen. Ingeval van de artikelenbeeldbank kun je zelfs bij nogmaals klikken een PDF van het artikel oproepen om te downloaden of af te drukken waarna je kunt terugkeren naar de beeldbank.

7 Tenslotte: je kunt tijdens het zoekproces altijd terug naar het zoek-/invulscherm door boven in de pagina in het blauwe vlak  te klikken op de naam van de beeldbank, of eventueel via het hoofdscherm van de website door te klikken op ‘Homepage HKH’ of op het logo HKH.

8 Veel plezier in onze beeldbanken en wij horen graag van je ervaringen daarmee. Je kunt die kenbaar maken via het envelopje onder in het beeld. Ook kun je op die manier aanvullingen op de gegevens doorgeven.

Heemskerk, september 2020

Klik hier om nu door te schakelen

Beeldbank Foto’s      Beeldbank Boeken      Beeldbank Bidprentjes      Beeldbank Artikelen      Beeldbank Objecten      Beeldbank Transacties

Start typing and press Enter to search