ALGEMENE INSTRUCTIE VOOR ZOEKEN BINNEN DE BEELDBANKEN HKH


1 Op de bovenste balk van de openingspagina van de beeldbank kun je elk willekeurig zoekwoord intypen waarvan je verwacht dat het in de beschrijving bij de foto of ander gezocht item is opgenomen. Als je daar meer dan 1 woord intypt, is het handig als je daarboven ook aangeeft of die een aaneengesloten tekst moeten vormen, of alle woorden los moeten voorkomen of dat de aanwezigheid van één van de woorden in het gezochte voldoende is.

2 In de regels 2-6 kan meer gedetailleerd worden aangegeven waar kan worden gezocht en hoe het resultaat moet worden getoond. Voor verreweg de meeste gebruikers zal gebruik van deze sectie niet nodig zijn. We lichten ze daarom hier niet toe. Wel wijzen we erop dat onder vraag 4 voor het beste overzicht het vakje ‘Lijst’ kan worden aangevinkt.

3 Verder wordt gewezen naar het onderste deel van de openingspagina, waar nog enkele andere selectiemogelijkheden zijn gegeven. Hier zoek je niet op basis van zoekwoorden, naar bijv. op basis van rubriek, auteur of andere speciale kenmerken. Je krijgt dan alle artikelen binnen die selectie te zien.

4 Na een klik op de geselecteerde rubriek of auteur, of een druk op de -toets na het ingeven van een zoekwoord, verschijnen op het scherm kleine weergaven van de foto’s of eerste pagina’s van alle artikelen die aan de gevraagde zoekopdracht voldoen. Daarnaast staan vermeld foto- of artikelnummer en -naam, rubriek, thema etc.. Verder een summiere omschrijving van de inhoud en daaronder alle zinnen in het object waarin het gevraagde zoekwoord voorkomt. Scroll door de pagina heen om het artikel te vinden waarnaar u denkt op zoek te zijn.

5 Als u denkt dat artikel te hebben gevonden, klik dan op de kleine foto of paginaweergave daarnaast om dat wat groter op het scherm te krijgen en nader kunt beoordelen of dat de gezochte foto of artikel is. Zo niet, druk dan rechtsboven op ‘zoekresultaat’ om terug te gaan naar de oorspronkelijk gevonden lijst. Zo ja, klik dan op de paginaweergave.

6 Op uw scherm verschijnt nu een groter exemplaar dat u beter kunt bekijken of doorlezen, Ingeval van de artikelenbeeldbank kunt u zelfs bij nogmaals klikken een PDF van het artikel oproepen om te downloaden of af te drukken waarna u kunt terugkeren naar de beeldbank.

7 Tenslotte: U kunt tijdens het zoekproces altijd terug naar het zoek-/invulscherm door boven in de pagina in het blauwe vlak  te klikken op de naam van de beeldbank, of eventueel via het hoofdscherm van de website door te klikken op ‘Homepage HKH’ of op het logo HKH.

8 Veel plezier in onze beeldbanken en wij horen graag van uw ervaringen daarmee. U kunt die kenbaar maken via het envelopje onder in uw beeld. Ook kunt u op die manier aanvullingen op de gegevens doorgeven.

Klik hier om nu door te schakelen

Beeldbank Foto’s      Beeldbank Boeken      Beeldbank Bidprentjes      Beeldbank Artikelen      Beeldbank Objecten

Mail naar HKH

U bent altijd welkom om ons een mail te sturen

Niet leesbaar? Verander code captcha txt

Typ uw zoekterm en klik 'Enter' om te zoeken