aan deze pagina wordt nog gewerkt, maar ga gerust je gang en vertel wat je ervan vindt.

Voor direct doorschakelen naar de beeldbank: klik op het plaatje hieronder.

Nadere uitleg is daarna gegeven.

Regelmatig wordt ons gevraagd naar het Heemskringnummer waarin ooit een specifiek artikel werd geplaatst. Wij konden daar ook dikwijls geen afdoende antwoord op geven omdat we slechts beschikten over een index waarin uitsluitend de artikelnamen per uitgavenummer werden vermeld terwijl bij de aanvragers vaak slechts een persoonsnaam, straatnaam o.i.d. die erin zouden voorkomen bekend was.

Door handig gebruik te maken van de mogelijkheden binnen de al bestaande beeldbanken van het Zijper Collectie- en Beheer Systeem, werd een beeldbank ontwikkeld waarin binnen teksten op elk gewenst zoekwoord kan worden nagegaan of dat in de artikelen voorkomt. Zo ontstond een nieuw type beeldbank waarvan wij nu dankbaar gebruik maken. Overigens zullen wij ons beperken tot artikelen die langer dan 5 jaar geleden werden gepubliceerd en mogelijk ook artikelen opnemen uit andere publicaties dan de Heemskring.

Let wel: De ingebrachte serie artikelen is nog lang niet compleet, maar er wordt hard aan gewerkt.

Omdat deze jongste loot in de HKH-beeldbankenserie een aparte behandel- en zoekroute kent, volgt hieronder een extra toelichting daarop.

1 Op de bovenste balk van de openingspagina kun je elk willekeurig zoekwoord intypen waarvan je verwacht dat het in je gezochte artikel is opgenomen. Als je daar meer dan 1 woord intypt, is het handig als je daarboven ook aangeeft of die een aaneengesloten tekst moeten vormen, of alle woorden los moeten voorkomen of dat de aanwezigheid van één van de woorden in het gezochte artikel voldoende is.

2 In de regels 2-6 kan meer gedetailleerd worden aangegeven waar kan worden gezocht en hoe het resultaat moet worden getoond. Voor verreweg de meeste gebruikers zal gebruik van deze sectie niet nodig zijn. We lichten ze daarom hier niet toe.

3 Wel wordt gewezen naar het onderste deel van de openingspagina, waar nog enkele andere selectiemogelijkheden zijn gegeven. Hier zoek je niet op basis van zoekwoorden, naar bijv. op basis van rubriek, auteur of verschijningsjaar. Je krijgt dan alle artikelen binnen die selectie te zien.

4 Na een klik op de geselecteerde rubriek of auteur, of een druk op de -toets na het ingeven van een zoekwoord, verschijnen op het scherm kleine weergaven van de eerste pagina’s van alle artikelen die aan de gevraagde zoekopdracht voldoen. Daarnaast staan vermeld artikelnummer en -naam, rubriek, verschijningsjaar en auteur(s). Verder een summiere omschrijving van de inhoud en daaronder alle zinnen in het artikel waarin het gevraagde zoekwoord voorkomt. Scroll door de pagina heen om het artikel te vinden waarnaar u denkt op zoek te zijn.

5 Als u denkt dat artikel te hebben gevonden, klik dan op de kleine paginaweergave daarnaast om dat wat groter op het scherm te krijgen en nader kunt beoordelen of dat het gezochte artikel is. Zo niet, druk dan rechtsboven op ‘zoekresultaat’ om terug te gaan naar de oorspronkelijk gevonden lijst. Zo ja, klik dan op de paginaweergave.

6 Op uw scherm verschijnt nu het in PDF ingescande artikel dat u vervolgens gemakkelijk kunt doorlezen, afdrukken of zelfs downloaden waarna u kunt terugkeren naar de beeldbank.

7 Tenslotte: U kunt tijdens het zoekproces altijd terug naar het zoek-/invulscherm door boven in de pagina te klikken op ‘Artikelen HKH’, of eventueel via het hoofdscherm van de website door te klikken op ‘Homepage HKH’ of op het logo HKH.

8 Veel plezier in deze beeldbank en wij horen graag van uw ervaringen daarmee. U kunt die kenbaar maken via het envelopje onder in uw beeld.

Mail naar HKH

U bent altijd welkom om ons een mail te sturen

Niet leesbaar? Verander code captcha txt

Typ uw zoekterm en klik 'Enter' om te zoeken